93.Surat Ad Dhuhaa

93.Surat Ad Dhuhaa
(waktu dhuha)
Surat ke-93, 11 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(93.0)
Demi waktu dhuha.(93.1)
Dan malam ketika hening.(93.2)
Pemeliharamu tidak membuang mu dan tidak marah.(93.3)
Dan akhir itu baik bagi mu dari permulaan.(93.4)

Dan sesungguhnya nanti Pemeliharamu akan memberi kepada mu hingga engkau suka.(93.5)
Bukankah Dia dapati mu yatim lalu Dia pelihara ?.(93.6)
Dan Dia dapati mu Lupa lalu Dia beri Pengenalan ?.(93.7)
Dan Dia dapati mu miskin, maka Dia beri kecukupan.(93.8)
Maka adapun anak yatim maka jangan kamu hinakan.(93.9)
Dan adapun orang yang bertanya maka jangan engkau bentak.(93.10)
Dan adapun jasa dari Rabb mu hendaklah engkau jadikan cerita rakyat.(93.11)

------------------------------


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Komentar

Daftar Isi