90.Surat Al Balad

90.Surat Al Balad
(Negeri)
Surat ke-90, 20 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim .(90.0)
Tidak, Aku bersumpah dengan Negeri ini.(90.1)
Dan engkau diperlakukan semena-mena di negeri ini.(90.2)
Dan (perhatikan)satu benih dan apa yang diperanakkannya.(90.3)
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan.(90.4)
Apakah ia mengira bahwa tidak ada seorangpun yang berkuasa atasnya.(90.5)
Ia berkata: “Aku telah belanjakan harta yang banyak”.(90.6)
Apakah ia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dia?.(90.7)
Apa tidak kami telah menjadikan untuknya dua mata.(90.8)
Dan satu lidah dan dua bibir.(90.9)

Dan kami telah mengenalkan kepadanya dua jalan.(90.10)
Maka mengapa ia tidak menempuh jalan yang mendaki.(90.11)
Dan apakah engkau tahu apa itu jalan yang mendaki.(90.12)
Merdekakan Budak.(90.13)
Atau memberi makan di hari yang mempunyai kelaparan.(90.14)
Kepada anak yatim sekeluarga.(90.15)
Atau kepada orang miskin yang sangat kepayahan.(90.16)
Kemudian adalah dia dari orang-orang yang beriman dan berwasiat karakter kesabaran dan berwasiat karakter pengaturan.(90.17)
Itulah mereka (yang disebut sebagai) penghuni kanan.(90.18)
Dan orang-orang yang kafir kepada karakter ayat-ayat kami, mereka penghuni kiri.(90.19)
Atas mereka api yang ditutup rapat.(90.20)


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Catatan Kecil :
Ia berkata: “Aku telah belanjakan harta yang banyak”.(90.6)

Apakah ia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dia?.
(90.7)
Apa tidak kami telah menjadikan untuknya dua mata.
(90.8)
Kalau kita perhatikan dua ayat ini baik-baik, kita akan sadar bahwa satu dari mata kita adalah camera CCTV.

Kemudian adalah dia dari orang-orang yang beriman dan berwasiat karakter kesabaran dan berwasiat karakter pengaturan.(90.17)

Berwasiat karakter pengaturan ini adalah training Manajemen Islami.


------------------------------


Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Komentar

Daftar Isi