89.Surat Al Fajr

89.Surat Al Fajr
(Waktu Fajar)
Surat ke-89, 30 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (89.0)
Demi Fajar.(89.1)
Demi malam-malam sepuluh.(89.2)
Demi genap dan ganjil.(89.3)
Dan malam ketika berjalan.(89.4)
Bukankah di dalam itu ada sumpah bagi yang berbatu-batu?.(89.5)

Apa tidak engkau lihat bagaimana Penguasamu berbuat kepada kaum ‘Aad.(89.6)
Penduduk Iram yang mempunyai Pilar.(89.7)
Yang belum diciptakan seumpamanya di dalam negeri-negeri?.(89.8)
Dan kaum Tsamud orang-orang yang melobangi batu karang di Lembah.(89.9)
Dan Fir’aun yang mempunyai selaku Piramid.(89.10)
(adalah mereka) Orang-orang yang meliwati batas di dalam negeri-negeri.(89.11)
Maka mereka banyak lakukan kerusakan padanya.(89.12)
Lalu Penguasamu tuangkan atas mereka sautho azab.(89.13)
Sesungguhnya Pemeliharamu tetap di tempat pengawasan.(89.14)
Maka adapun manusia, apabila Rabbnya beri percobaan dia, yaitu Dia bedakan dia dan Dia beri jasa dia, maka ia berkata:”Rabbku telah bedakan aku”.(89.15)
Dan adapun apabila  diberi percobaan dia dengan diukurkan atasnya rizkinya, maka ia berkata:”Rabbku telah hinakan aku”.(89.16)
Tidak demikian. Bahkan kamu tidak membedakan anak-anak yatim.(89.17)
Dan kamu tidak berupaya atas makanan orang miskin.(89.18)
Dan kamu makan sungguh harta warisan.(89.19)
Dan kamu cinta kepada harta  dengan kecintaan yang banyak.(89.20)
Tidak demikian, Ketika  dihancurkan bumi sehancurnya.(89.21)
Dan datang Rabbmu dan malaikat bershof-shof.(89.22)
Akan dihadirkan pada hari itu jahannam.Pada hari itu manusia akan ingat, padahal di mana peringatan baginya ?.(89.23)
Ia akan berkata: “Alangkah baiknya kalau aku sudah siapkan untuk kehidupanku di sini”.(89.24)
Maka pada hari itu, tidak akan seorangpun dapat mengazab seperti azab-Nya.(89.25)
Dan tidak ada seorangpun dapat mengikat seperti ikatan-Nya.(89.26)
“Wahai diri yang telah tentram”.(89.27)
”Kembalilah kepada Pemeliharamu dalam keadaan suka dan disukai.(89.28)
”Maka masuklah ke dalam hamba-hamba KU.(89.29)
”Dan masuklah ke Surga-Ku”.(89.30)


------------------------------


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014


Catatan kecil:
Dan adapun apabila  diberi percobaan dia dengan diukurkan atasnya rizkinya, maka ia berkata:”Pemeliharaku telah hinakan aku”.(89.16)

Bukankah di dalam itu ada sumpah bagi yang berbatu-batu?.(89.5)

------------------------------


Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Komentar

Daftar Isi