87.Surat Al A’laa

87.Surat Al A’laa
(Maha Rinci)
Surat ke-87, 19 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(87.0)
Bergerak sebutan Rabbmu secara rinci.(87.1)
Yang menciptakan maka sempurnakan.(87.2)
Dan Yang mengukurkan, maka memberi pengenalan.(87.3)
Dan Yang mengeluarkan Mar’a.(87.4)
Maka menjadikan dia mengapung berisi catatan. (87.5)
Nanti kami akan bacakan kepada mu maka tidak engkau akan lupa.(87.6)
Kecuali apa yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Dia mengetahui yang nyata dan apa yang kamu sembunyikan.(87.7)
Dan kami akan mudahkan mu kepada yang mudah.(87.8)
Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan ada manfa’atnya.(87.9)
Akan mendapat peringatan orang yang takut.(87.10)
Dan akan menjauhi dia orang yang celaka.(87.11).
Yang akan terpanggang di api yang menarik perhatian.(87.12)
Kemudian tidak ia mati padanya dan tidak hidup.(87.13)
Sungguh menang orang yang mensucikan.(87.14)
Dan sebut sebutan Rabbnya dan sholat.(87.15)
Bahkan kamu melebihkan kehidupan dunia.(87.16)
Padahal akhirat lebih baik dan kekal.(87.17)
Sesungguhnya ini sungguh ada di dalam shuhuf yang pertama.(87.18)
Shuhuf Ibrahim dan Musa.(87.19)

-----------------------------


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014


Catatan kecil:

Dan Yang mengeluarkan Mar’a(4).Maka menjadikan dia mengapung berisi catatan(5). (87.4-5)

-----------------------------


Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Komentar

Daftar Isi