85.Surat Al Buruuj

85.Surat Al Buruuj
(Galaksi)
Surat ke-85, 22 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(85.0)
Demi Langit yang mempunyai Buruuj.(85.1)
Dan Hari yang dijanjikan.(85.2)
Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.(85.3)
Terbunuh penduduk parit.(85.4)

Api yang mempunyai nyalaan.(85.5)

Ketika mereka atasnya duduk.(85.6)

Dan mereka menyaksikan atas apa yang mereka kerjakan kepada orang beriman.(85.7)
Padahal mereka tidak menganiaya mereka, melainkan karena mereka mengimani karakter Allah yang Al‘Aziizil Hamiid.(85.8)

Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi. Dan Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.(85.9)

Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa mu’minin dan mu’minat, kemudian belum mereka bertobat, maka bagi mereka azab jahannam, dan bagi mereka azab bakaran.(85.10)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka taman, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itu kemenangan yang menarik perhatian.(85.11)
Sesungguhnya Bathsya Pemeliharamu sungguh dahsyat.(85.12)

Sesungguhnya Dia Yang Menjelmakan, dan Yang Mengembalikan. (85.13)

Dan Dia Ghafuurul-Waduud.(85.14)

Dzul ‘Arsyil yang Majiid.(85.15)

Yang berkuasa melakukan untuk apa yang Dia kehendaki.
(85.16)

Sudahkah datang kepadamu rangkaian tentara-tentara ?.(85.17)
Fir’aun dan Tsamud ?.(85.18)

Tetapi orang kafir itu tetap di dalam mendustakan. (85.19)


Dan Allah Yang Mengepung dari belakang mereka.(85.20)

Bahkan dia Bacaan yang terpelihara.(85.21)


Di dalam Lawhu yang terjaga.(85.22)


-----------------------------


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014


Catatan kecil : Lauhu ini adalah Pilar Alqur’an.

Komentar

Daftar Isi