84.Surat Al Insyiqaaq

84.Surat Al Insyiqaaq
(terbelah)
Surat ke-84, 25 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(84.0)
Ketika langit belah.(84.1)
Lantaran ia turut perinah Rabbnya, dan patut(ia turut).(84.2)
Dan ketika bumi itu digandakan.(84.3)
Dan ia lemparkan apa yang di dalamnya dan kosonglah dia.(84.4)
Lantaran ia turut perintah Rabbnya, dan patut (ia turut).(84.5)
Hai manusia, sesungguhnya engkau telah bersungguh-sungguh kepada Rabbmu, maka engkau sungguh-sungguh akan menemui-Nya. (84.6)
Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari kanannya.(84.7)
Maka nanti ia diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah.(84.8)
Dan ia akan pergi kepada ahlinya dengan sukacita.(84.9)
Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya.(84.10)
Maka nanti ia berteriak kecelakaan.(84.11)
Dan ia akan masuk Nereka Sa’ir.(84.12)
Sesungguhnya dia adalah di dalam ahlinya bersukaria.(84.13)
Sesungguhnya dia menyangka bahwa tidak akan kembali.(84.14)
Bahkan sesungguhnya Pemeliharanya adalah kepadanya Melihat.(84.15)
Maka tidak demikian, Aku bersumpah dengan tanda merah di pinggir langit.(84.16)
Dan malam dan apa-apa yang dikumpulkan oleh nya.(84.17)
Dan bulan ketika purnama.(84.18)
Sungguh kamu akan naik-mengendarai setingkat dari setingkat.(84.19)
Maka mengapa mereka tidak beriman ?.(84.20)
Dan ketika dibaca atas mereka Alqur’an mereka tidak mau bersujud. (84.21)
Bahkan orang yang kafir itu mendustakan.(84.22)
Dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka kumpulkan.(84.23)
Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.(84.24)
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik, bagi mereka ganjaran yang tidak putus.(84.25)Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Catatan kecil:
Sungguh kamu akan naik-mengendarai setingkat dari setingkat.(84.19)
Kata Rokabu yang berati naik mengendarai ini dikamuskan pada kisah  Nabi Nuh as ketika Nabi Nuh as menyuruh pengikutnya naik ke kapal ”Arkabu fii hhaa” (11.41)
Dan ia berkata: ”Tunggangilah padanya, Bismillah menjalankannnya dan menyampaikannya, sesungguhnya Rabb ku La-Ghafuurur-Rahiim”.(11.41)Komentar

Daftar Isi