81.Surat At takwir

81.Surat At takwir
(Menggulung)
Surat ke-81, 29 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(81.0)
Ketika matahari digulung.(81.1)
Ketika bintang-bintang gugur.(81.2)
Dan apabila gunung-gunung dihapuskan.(81.3)
Dan apabila unta bunting dibiarkan.(81.4)
Dan apabila binatang buas dikumpulkan.(81.5)
Dan apabila laut membuak.(81.6)
Dan apabila diri-diri disatukan.(81.7)
Dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup.(81.8)
Dengan dosa apa ia dibunuh.(81.9)
Dan apabila shuhuf dibentang.(81.10)
Dan apabila langit dicabut.(81.11)
Dan apabila jahim dinyalakan.(81.12)
Dan apabila surga dihampirkan.(81.13)
Mengetahui diri itu apa yang ia sudah sediakan.(81.14)
Maka tidak demikian. Aku bersumpah dengan yang datang berulang.(81.15)
Yang beredar yang berlindung kembali.(81.16)
Dan malam apabila hampir habis.(81.17)
Dan Shubuh ketika mulai kelihatan.(81.18)
Sesungguhnya dia perkataan utusan yang berbeda.(81.19)
Yang mempunyai kekuatan disisi Dzil ‘Arsyi Makiin (yang terpelihara).(81.20)
Yang dita’ati kemudian dipercaya.(81.21)
Dan tidak sahabat kamu itu gila.(81.22)
Dan sungguh dia pernah melihat dia di Ufuq yang nyata.(81.23)
Dan tidak dia atas ghaib seperti dituduhkan.(81.24)
Dan tidak dia perkataan setan yang dirajam.(81.25)
Maka ke mana kamu hendak pergi.(81.26)
Tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta.(81.27)
Untuk siapa dari kamu yang hendak berlaku lurus.(81.28)
Dan tidak kamu menghendaki, melainkan jika dikehendaki oleh Allah Penguasa Alam Semesta. (81.29)
-----------------------------


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Catatan kecil :
Untuk siapa dari kamu yang hendak berlaku lurus.(81.28)

Maka ke mana kamu hendak pergi.(81.26)

Komentar

Daftar Isi