80.Surat ‘Abasa

80.Surat ‘Abasa
(Bermuka Masam)
Surat ke-80, 42 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim .(80.0)
Ia bermasam muka dan berpaling.(80.1)
Karena datang kepadanya orang buta.(80.2)
Apa engkau tahu barang kali ia akan jadi suci.(80.3)
Atau ia akan ingat, lantas peringatan itu memberi peringatan kepadanya.(80.4)
Adapun orang yang berkecukupan.(80.5)
Maka engkau kepadanya menghadap.(80.6)
Dan apa atasmu jika ia tidak suci.(80.7)
Dan adapun orang yang datang kepada mu dengan berusaha.(80.8)
Dan dia takut.(80.9)
Maka engkau darinya tidak memperdulikan. (80.10)
Tidak demikian, sesungguhnya dia Peringatan.(80.11)
Maka siapa mau biarlah ia ingat kepada-Nya.(80.12)
Di dalam shuhuf yang dibedakan.(80.13)
Yang ditinggikan yang dibersihkan.(80.14)
Di tangan utusan-utusan.(80.15)
Yang berbeda yang berbakti.(80.16)
Terbunuh manusia, alangkah kufur dia.(80.17)
Dari sesuatu apakah diciptakan dia?.(80.18)
Dari Nuthfah diciptakan dia, lalu diukurkan dia.(80.19)
Kemudian Dia mudahkan jalannya.(80.20)
Kemudian Dia matikan dia, lalu Dia jadikan ia terkubur.(80.21)
Kemudian ketika Dia kehendaki Dia bangkitkan dia.(80.22)
Tidak demikian, (manusia) belum tunaikan apa yang diperintah dia.(80.23)
Maka hendaklah manusia itu perhatikan kepada makanannya.(80.24)
Kami telah tuangkan air dengan tuangnya.(80.25)
Kemudian kami belah bumi dengan belahnya.(80.26)
Maka kami tumbuhkan padanya biji-bijian.(80.27)
Dan anggur dan sayuran.(80.28)
Dan zaitun dan kurma.(80.29)
Dan kebun-kebun yang subur.(80.30)
Dan taman kesenangan dan rumput-rumputan.(80.31)
Perlengkapan untuk kamu dan untuk binatang ternak kamu.(80.32)
Maka apabila datang shokh-khohh.(80.33)
Pada hari itu orang (Laki-laki) lari dari saudaranya.(80.34)
Dari ibunya dan dari bapaknya.(80.35)
Dari isterinya dan anaknya.(80.36)
Untuk tiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang melalaikannya.(80.37)
Wajah-wajah pada hari itu bercahaya.(80.38)
Tertawa dan bergembira.(80.39)

Wajah-wajah pada hari itu atasnya dukacita.(80.40)
Yang ditindih dia oleh kegelapan.(80.41)
Itulah mereka, mereka orang kafir yang kurang ajar.(80.42)

-----------------------------


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Catatan kecil:
Tidak demikian, sesungguhnya dia Peringatan(11).Maka siapa mau biarlah ia ingat kepada-Nya(12).


Komentar

Daftar Isi