79.Surat An Nazi’at

79.Surat An Nazi’at
(Yang Beralih Cepat)
Surat ke-79, 46 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(79.0)
Demi yang beralih dengan cepat.(79.1)
Dan yang selalu berpindah.(79.2)
Dan yang bergerak dengan gerakan.(79.3)
Lantas yang berlomba beredar.(79.4)
Lantas yang mengatur urusan.(79.5)
Hari yang akan bergeter sesuatu yang bergetar.(79.6)
Lalu diiringi oleh sesuatu yang mengiringi.(79.7)
Qalbu-qalbu pada hari itu ketakutan.(79.8)
Pandangannya khusyu’.(79.9)
Mereka berkata:”Apakah kita akan dikembalikan kepada keadaan yang pertama?”.(79.10)
”Apakah apabila kita telah jadi tulang yang rapuh?”.(79.11)
Mereka berkata:”Yang demikian itu ketika itu kali yang merugikan.(79.12)


Catatan Kecil:
Kata Karrotu ini maknanya Kali. Dikamuskan pada 67.4 dengan istilah Karrotain = Dua Kali.
Kemudian ulangkanlah penglihatan dua kali, niscaya kembali pemandangan itu kepada mu dengan menengadah, dan dia hampa.(67.4)Maka sesungguhnya dia satu suara keras.(79.13)
Maka ketika itu mereka di muka bumi.(79.14)

Sudahkah datang kepada mu rangkaian Musa .(79.15)
Ketika Rabbnya panggil dia di Lembah Muqaddas Thuwaa.(79.16)
”Pergilah kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah meliwati batas”.(79.17)
Maka katakanlah: “Apakah (mau) (aku tunjukkan) bagimu (jalan) kepada (yang akan membuat) bahwa kamu jadi suci?”.(79.18)
“Dan aku kenalkan mu kepada Rabb ku, maka semoga engkau akan takut”.(79.19)
Maka ia lihatkan kepadanya ayat-ayat yang menarik perhatian.(79.20)
Maka ia mendustakan dan durhaka.(79.21)
Kemudian dia berpaling berusaha.(79.22)
Maka ia mengumpulkan rakyatnya lalu berseru.(79.23)

Maka ia katakan:”Aku Penguasa kamu secara rinci”.(79.24)

Maka Allah azab dia dengan siksaan akhir dan pertama .(79.25)

Sesungguhnya di dalam itu sungguh ada ibarat untuk orang yang takut.(79.26)
Apakah kamu cipatan yang sangat, atau langit yang kami telah bangun dia.(79.27)
Dia telah tinggikan samkanya, lalu Dia sempurnakan dia.(79.28)
Dia gelapkan malamnya dan Dia keluarkan dhuhanya.(79.29)
Dan bumi setelah itu Dia dahakan dia.(79.30)

Dia keluarkan darinya airnya dan mar’anya.(79.31)

Dan gunung-gunung Dia Arsakan dia.(79.32)

Sebagai perlengkapan untuk kamu dan untuk binatang ternak kamu.(79.33)
Maka apabila datang keributan yang menarik perhatian,(79.34)
Di hari yang manusia akan ingat kepada apa yang ia telah kerjakan.(79.35)
Dan akan ditunjukkan Jahiim kepada siapa yang mau melihat.(79.36)Maka adapun orang yang meliwati batas.(79.37)

Dan melebihkan kehidupan dunia.(79.38)
Maka sesungguhnya Jahimlah dia tempat kembalinya.
(79.39)
Dan adapun orang yang takut kepada tempat berdiri Pemeliharanya, dan menahan diri dari Hhawa.(79.40)

Maka sesungguhnya Surgalah dia tempat kembalinya.
(79.41)
Mereka bertanya kepadamu dari Sa’ahh, bilakah terjadinya.(79.42)
Maka di mana engkau dari sebutannya.(79.43)
Kepada Pemelihara-mu tempat kembalinya.
(79.44)
Sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan untuk orang yang takut kepadanya.(79.45)

Pada hari yang mereka melihatnya, seperti sesungguhnya mereka tidak tinggal melainkan satu waktu malam atau waktu dhuha saja .(79.46)


-----------------------------


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Catatan kecil:Maka sesungguhnya dia satu suara keras(13).Maka ketika itu mereka di muka bumi(14).(79.13-14)

Komentar

Daftar Isi