77.Surat Al-Mursalat

77.Surat Al-Mursalat
(Yang Dikirim)
Surat ke-77, 50 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(77.0)
Demi Yang dikirim dengan kebaikan.(77.1)
Maka yang bertiup dengan keras.(77.2)
Dan yang menyebar sebaran.(77.3)
Maka yang membedakan sebedanya.(77.4)
Maka yang menyampaikan peringatan.(77.5)
Alasan atau peringatan.(77.6)
Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kamu pasti terjadi.(77.7)
Maka ketika bintang-bintang dihapuskan.(77.8)
Dan apabila langit dibelah.(77.9)
Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.(77.10)
Dan apabila rasul-rasul ditetapkan.(77.11)
Untuk yang mana hari ditentukan.(77.12)
Untuk hari keputusan.(77.13)
Dan apakah engkau tahu apa hari keputusan .(77.14)
(1)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.15)
Apa tidak kami telah binasakan orang-orang yang pertama.(77.16)
Kemudian kami iringi mereka dengan orang-orang yang akhir.(77.17)
Seperti itu kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka.(77.18)
(2)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.19)
Apa tidak kami telah menciptakan kamu dari air yang hina.(77.20)
Lalu kami jadikan dia di dalam benda bulat yang kokoh.(77.21)
Kepada ukuran yang ditentukan.(77.22)
Maka kami ukurkan maka dengan jasa yang mengukurkan.(77.23)
(3)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.24)
Bukankah kami telah jadikan bumi tempat menyimpan.(77.25)
Orang hidup dan orang mati.(77.26)
Dan kami telah jadikan padanya gravitasi selaku pusat berat dan kami beri kamu minum air yang tawar.(77.27)
(4)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.28)
Pergilah kepada apa yang kamu dustakan.(77.29)
Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang.(77.30)
Yang tidak meneduhi dan tidak menghidarkan dari nyalaan.(77.31)
Sesungguhnya ia melontarkan recikan api seperti balok.(77.32)
Seperti sesungguhnya dia Unta kuning.(77.33)
(5)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.34)
Ini hari mereka tidak bisa berkata-kata.(77.35)
Dan tidak diizinkan kepada mereka untuk membela diri.(77.36)
(6)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.37)
Ini hari keputusan, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang pertama.(77.38)
Maka jika kamu mempunyai daya upaya, maka hadapkanlah daya upaya kamu kepada-Ku.(77.39)
(7)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.40)
Sesungguhnya orang-orang yang Berbakti di dalam teduh dan mata air.(77.41)
Dan buah-buahan dari apa yang mereka ingini.(77.42)
Makan dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.(77.43)
Sesungguhnya seperti itu kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan.(77.44)
(8)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.45)
Makan dan mengumpulkan perlengkapanlah sedikit, sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa.(77.46)
(9)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.47)
Dan apabila dikatakan kepada mereka :”ruku’lah” mereka tidak ruku’.(77.48)
(10)Kecelakan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan.(77.49)
Maka kepada rangkaian yang mana setelah ini mereka akan percaya.(77.50)

-----------------------------


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Catatan kecil:
Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang.(77.30)

Komentar

Daftar Isi