73.Surat Al-Muzzammil

73.Surat Al-Muzzammil
(yang berselimut)
Surat ke-73, 20 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(73.0)
Hai orang yang berselimut.(73.1)
Berdirilah malam kecuali sedikit.(73.2)
Setengahnya atau kurangkan sedikit darinya.(73.3)
Atau lebihkan atasnya, dan cerai beraikan bacaan secara parsial.(73.4) .(25.32)
Sesungguhnya kami akan turunkan atas mu perkataan yang berat.(73.5)
Sesungguhnya waktu-waktu malam dia sangat bekas, dan lebih teguh bacaan.(73.6)
Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai gerakan yang panjang.(73.7)
Dan sebutlah nama Pemelihara mu dan beribadatlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh ibadat.(73.8)
Pemelihara Masyriq dan Maghrib, tidak ada Yang dita’ati melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil.(73.9)
Dan sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan penjauhan yang bagus.(73.10)

Dan biarkanlah Aku bersama orang yang mendustakan jasa, dan berilah tempo sedikit kepada mereka.(73.11)
Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu dan jahim.(73.12)
Dan makanan yang kesat dan azab yang pedih.(73.13)
Pada hari bergetar bumi dan gunung, dan jadilah gunung-gunung tumpukan debu.(73.14)
Sesungguhnya kami kirim kepada kamu seorang utusan yang menyaksikan atas kamu sebagaimana kami telah utus seorang utusan kepada Fir’aun.(73.15)
Tetapi Fir’aun durhaka kepada rasul, lalu kami siksa dia satu siksaan yang berat.(73.16)


Maka bagaimana bisa kamu menyelamatkan diri-diri kamu, jika kamu kufur, pada hari yang menjadikan anak-anak muda itu seperti orang tua ?.(73.17)
Langit akan terseret karakternya, adalah janji-Nya ditunaikan.(73.18)
Sesungguhnya ini satu peringatan, maka siapa mau niscaya ia ambil jalan kepada Rabbnya.(73.19)
Sesungguhnya Pemelihara mu tahu bahwa engkau berdiri sholat kurang dari dua-pertiga malam, setengahnya dan sepertiganya bersama segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia tahu bahwa kamu tidak bisa mengira dengan betul, lalu Dia ampunkan kamu. Maka bacalah apa yang mudah dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit dan yang lain akan pergi di bumi mencari sebagian dari kelebihan Allah, dan yang lain akan berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik, karena apa-apa yang kamu sediakan untuk diri-diri kamu, niscaya kamu dapati dia di sisi Allah lebih baik dan lebih panjang ganjaran. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafuurur-Rahiim.(73.20)
----------------
Dikoreksi di Mekkah, Kamis, 6 – 3 – 2014

Catatan kecil:
Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai gerakan yang panjang.(73.7)
Sabhan = Gerakan. Disini dikamuskan kata sabaha adalah gerakan, bukan sucikan. Subhaana = Maha Penggerak.

pada hari yang menjadikan anak-anak muda (laki-laki)itu seperti orang tua ?.(73.17)

----------------
Dikoreksi di Mekkah, Kamis, 6 – 3 – 2014

Komentar

Daftar Isi