70.Surat Al-Ma’arij

70.Surat Al-Ma’arij
(Tangga-tangga-naik)
Surat ke-70, 44 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(70.0)
Bertanya orang yang bertanya tentang azab yang akan sampai.(70.1)
Bagi orang kafir tidak ada baginya penolakan.(70.2)
Dari Allah yang mempunyai tangga-tangga naik.(70.3)
Naik Malaikat dan Ruh kepada Nya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun.(70.4)
Maka sabarlah dengan kesabaran yang bagus.(70.5)
Sesungguhnya mereka melihat dia jauh.(70.6)
Tetapi kami melihat dia dekat.(70.7)
Pada hari yang jadilah langit seperti keladak minyak.(70.8)
Dan jadilah gunung-gunung seperti bulu.(70.9)
Dan seorang keluarga yang dekat tidak bertanya kepada keluarganya.(70.10)
Padahal mereka diperlihatkan kepada mereka. Berharap orang kafir kalau bisa ia tebus dirinya dari azab hari itu dengan anaknya.(70.11)
Dan dengan isteri dan dan saudaranya.(70.12)
Dan keluarga yang melindunginya.(70.13)
Dan siapa-siapa yang di bumi semuanya, kemudian ia selamatkan dia.(70.14)
Tidak demikian, sesungguhnya ia nyalaan.(70.15)
Yang menanggalkan kulit kepala.(70.16)
Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling.(70.17)
Dan mengumpul dan menyimpan.(70.18)
Sesungguhnya manusia diciptakan loba kikir.(70.19)
Mengeluh apabila kesusahan menimpa dia.(70.20)
Dan kikir apabila keuntungan mengenai dia.(70.21)
Kecuali orang yang sholat.(70.22)
Orang-orang yang mereka atas sholat mereka tetap mereka kerjakan.(70.23)
Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui.(70.24)
Bagi yang meminta dan tidak mampu.(70.25)
Dan orang-orang yang membenarkan hari peraturan.(70.26)
Dan orang-orang yang mereka dari azab Pemelihara mereka, mereka khawatir.(70.27)
Sesungguhnya azab Pemelihara mereka tidak dapat dipercaya.(70.28)
Dan orang-orang yang mereka memelihara kehormatan-kehormatan mereka.(70.29)
Kecuali atas isteri-isteri mereka atau siapa yang dimiliki tangan kanan mereka karena sesungguhnya mereka tidak tercela.(70.30)
Tetapi barang siapa lain dari itu, maka mereka orang yang meliwati batas.(70.31)

Dan orang yang mereka memelihara amanat mereka dan janji mereka.(70.32)
Dan orang yang mereka menunaikan persaksian mereka.(70.33)
Orang yang atas sholat mereka mereka pelihara.(70.34)
Itulah mereka di dalam Taman yang berbeda.(70.35)
Maka mengapa orang yang kafir itu datang bersegera ke jurusanmu.(70.36)
Dari kanan dan kiri bersuku-suku.(70.37)
Apakah tiap seorang dari mereka ingin hendak dimasukkan ke taman penuh jasa.(70.38)
Tidak demikian, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka tidak tahu.(70.39)
Maka tidak demikian, Aku bersumpah dengan Pemelihara masyriq dan maghrib, sesungguhnya kami berkuasa.(70.40)
Atas mengganti kejadian yang lebih baik dari mereka dan tidaklah kami lemah.(70.41)
Oleh sebab itu biarkanlah mereka mendalam dan bermain-main hingga mereka bertemu hari yang dijanjikan kepada mereka.(70.42)
Hari yang mereka akan keluar dari kubur-kubur dengan bersegera seolah mereka pergi kepada berhala-berhala.(70.43)
Khusyu’ pandangan mereka ditimpa mereka oleh kerendahan. Itu hari yang adalah dijanjikan.(70.44)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Naik Malaikat dan Ruh kepada Nya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun.(70.4)

Komentar

Daftar Isi