68.Surat Al-Qalam

68.Surat Al-Qalam
(Gejala Alam (LOGIC))
Surat ke-68, 52 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(68.0)
Nun, Demi Logic dan apa-apa yang mereka tulis.(68.1)
Tidak engkau dengan jasa Pemelihara mu sebagai orang gila.(68.2)
Dan sesungguhnya untuk mu ganjaran yang tidak putus.(68.3)
Dan sesungguhnya engkau atas ekspresi ciptaan yang panjang.(68.4)
Maka engkau akan lihat dan mereka akan lihat.(68.5)
Siapa dari antara kamu yang gila.(68.6)
Sesungguhnya Pemelihara mu Dia sangat mengetahui siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia sangat mengeahui karakter orang-orang yang mendapat pengenalan.(68.7)
Maka jangan kamu ikuti para pendusta.(68.8)
Dan mereka suka kalau kamu berlaku longgar, maka mereka akan berlaku longgar.(68.9)
Dan jangan engkau tiru tiap pengumpat yang hina.(68.10)
Pencela ke sana ke mari dengan ancaman.(68.11)
Penghalang kebaikan yang meliwati batas yang berdosa.(68.12)
Yang kaku kasar yang selain itu penuh dengan kejahatan.(68.13)
Lantaran ia mempunyai harta dan anak buah.(68.14)
Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, ia berkata: “Dongeng orang pertama”.(68.15)
Kami akan tandakan dia atas belalainya.(68.16)
Sesungguhnya kami telah beri percobaan kepada mereka sebagaimana kami telah beri percobaan kepada orang-orang yang punya kebon, ketika mereka bersumpah bahwa besok pagi-pagi mereka akan petik habis buah kebon itu.(68.17)
Dan mereka tidak kecualikan.(68.18)
Maka dikitari kebun itu oleh sesuatu yang mengitari dari Pemelihara mu, padahal mereka sedang tidur.(68.19)
Maka menjadilah ia seperti malam yang gulita.(68.20)
Maka ia berseru di waktu shubuh.(68.21)
”Maka pergilah ke ladang kamu jika kamu hendak mengetam”.(68.22)
Maka pergilah mereka dalam keadaan berbisik.(68.23)
”Bahwa pada hari ini jangan seorang miskinpun masuk ke dalam kebon itu untuk mengganggu kamu”.(68.24)
Dan pergilah mereka dengan niat menghampakan, padahal mereka mampu.(68.25)
Maka ketika mereka lihat kebun itu, mereka berkata:”sesungguhnya kita lupa”.(68.26)
Bahkan kita orang yang dihampakan.(68.27)
Berkata orang yang adil antara mereka: ”Bukankah aku telah berkata kepada kamu: ”Alangkah baiknya kalau kamu bergerak”.(68.28)
Mereka berkata: ”Maha Penggerak Pemelihara kita, sesungguhnya kita orang yang zalim”.(68.29)
Lalu mulai sebagian dari pada mereka bercela-celaan kepada sebagian.(68.30)
Mereka berkata: ”Wahai kecelakaan kita, sesungguhnya kita adalah orang yang meliwati batas”.(68.31)
Mudah-mudahan Pemelihara kita gantikan kepada kita yang lebih baik dari itu, sesungguhnya kepada Pemelihara kita,kita kembali”.(68.32)
Seperti itu azab, tetapi azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.(68.33)
Sesungguhnya untuk orang-orang yang tekun, di sisi Pemelihara mereka Taman penuh jasa.(68.34)
Apakah kami akan perlakukan Muslimin itu seperti Mujirimin ?.(68.35)
Apa bagi kamu dan bagaimana kamu memutuskan.(68.36)
Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu baca .(68.37)
Atau bagi kamu kitab yang padanya kamu apa yang kamu ingini.(68.38)
Atau bagi kamu perjanjian teguh yang mengikat kami hingga hari qiyaamah, yaitu bahwa kamu akan mendapat apa yang kamu putuskan?.(68.39)
Tanyalah mereka, siapakah di antara mereka penanggung di tentang itu.(68.40)
Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu. Maka hendaklah mereka bawa sekutu-sekutu mereka itu, jika mereka orang-orang yang benar. (68.41)
Di hari yang disingsingkan dari betis dan diseru mereka kepada sujud, tetapi mereka tidak berdaya.(68.42)
Hal keadaan pandangan-pandangan mereka tunduk, sedang mereka ditimpa kehinaan, padahal di dunia pernah dipanggil mereka kepada sujud sedang mereka di dalam kesejahteraan.(68.43)


Maka biarkanlah Aku bersama siapa yang mendustakan rangkaian ini. Kami akan tarik mereka sedikit-sedikit dengan cara yang mereka tidak tahu.(68.44)
Dan aku ulur bagi mereka, sesungguhnya  perdayaan Ku mempunyai perencanaan.(68.45)
Atau apakah engkau minta upah kepada mereka, lalu mereka diberi dengan pembayaran.(68.46)
Atau ada di sisi mereka hal ghaib, lalu mereka tulis ?.(68.47)
Maka sabarlah untuk keputusan Pemeliharamu, dan jangan engkau jadi seperti sahabat ikan ketika ia menyeru padahal Dia sangat murka.(68.48)
Sekiranya tidak ia diburu oleh jasa dari Pemeliharanya, niscaya tercampaklah ia di tanah lapang dalam keadaan tercela.(68.49)

Maka Pemeliharanya telah pilih dia, lalu Dia jadikan dia dari orang yang baik.(68.50)
Dan sesungguhnya hampir orang-orang kafir menumbangkan mu dengan pandangan-pandangan mereka, ketika mereka mendengar peringatan, dan mereka berkata: ”sesungguhnya ia seorang gila”.(68.51)
Padahal tidak dia melainkan peringatan untuk Alam Semesta.(68.52)


Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:

Maka ketika mereka lihat kebun itu, mereka berkata:”sesungguhnya kita lupa”.(68.26)

Komentar

Daftar Isi