63.Surat Al-Munafiqun

63.Surat Al-Munafiqun
Surat ke-63, 11 Ayat
Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (63.0)
Apabila datang kepada mu orang-orang munafik, mereka berkata: “Kami bersaksi sesungguhnya engkau sungguh rasul Allah”. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau sungguh rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu sungguh berdusta. (63.1)
Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perlindungan, maka mereka menghalangi dari jalan Allah. Sesungguhnya jelek apa yang ada mereka kerjakan (63.2)
Itu karakter sesungguhnya mereka mula-mula percaya, kemudian mereka kufur, maka dikunci atas Qalbu-qalbu mereka, maka mereka tidak pernah mengerti.(63.3)
Dan apabila engkau lihat mereka, menakjubkan mu badan-badan mereka. Dan jika mereka berkata, engkau dengarkan perkataan mereka. Mereka itu seperti sesungguhnya Kayu yang disandarkan. Tiap teriakan atas mereka, mereka kira untuk membahayakan mereka. Mereka itu musuh negara, maka hendaklah engkau awasi gerak gerik mereka. Allah telah kutuk mereka, kemana mereka dipalingkan ? (63.4)
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah supaya Rasul Allah mintakan ampun untuk kamu”, mereka palingkan kepala-kepala mereka, dan engkau bisa lihat mereka berpaling dan mereka berlaku sombong (63.5)
Sama atas mereka apakah engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka tidak Allah akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasiq(63.6)
Mereka orang-orang yang berkata: “Jangan kamu berinfaq atas siapa di sisi Rasul Allah hingga mereka berpisah”. Dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan Langit dan Bumi, tetapi orang munafik tidak mengerti (63.7)
Mereka berkata: “Jika kita kembali kepada Madinah, niscaya orang-orang yang mulia keluarkan orang-orang yang hina darinya”. Dan kepunyaan Allah lah kemuliaan dan bagi Rasulnya dan bagi orang beriman, tetapi orang-orang munafik tidak tahu (63.8)
Hai orang-orang yang beriman!, janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat itu, maka itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi. (63.9)
Infaqkanlah sebagian dari apa yang diberikan kepada kamu dari sebelum datang kematian pada seorang kamu, lalu ia berkata: “Rabbi, kalau Engkau akhirkan aku kepada waktu yang dekat, maka aku akan bersedekah dan jadilah aku dari orang-orang yang sholeh”. (63.10)

Dan tidak Allah akan akhirkan suatu diri ketika datang ajalnya, dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan. (63.11)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:

Hai orang-orang yang beriman!, janganlah melalaikan kamu harta-harta kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat itu, maka itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi. (63.9)

Mereka itu seperti sesungguhnya Kayu yang disandarkan. (63.4)
(kayu yang disandarkan)

Kalau di tahun 2014 kamu memilih Pengurus manusia Kayu, maka bagaimana nasib negerimu  ?

Komentar

Daftar Isi