61.Surat Ash-Shof

61.Surat Ash-Shof
(Berbaris)
Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (61.0)

Bergerak untuk Allah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi. Dan Dia Al-‘Aziizul Hakiim. (61.1)

Hai orang-orang yang beriman !, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan. (61.2)
Menyolok kemurkaan di sisi Allah, karena kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan (61.3)
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris seperti sesungguhnya mereka Benteng yang kokoh.(61.4)
Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya: ”Hai kaum ku, mengapa kamu menyakiti aku, padahal sungguh kamu mengetahui bahwa aku utusan Allah kepada kamu ?”. Maka ketika mereka berpaling, Allah palingkan qalbu-qalbu mereka. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang fasik (61.5)Dan ketika berkata ’Isa anak Maryam: ”Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Utusan Allah kepada kamu mengoreksi untuk apa yang di hadapan kamu dari Taurat, dan membawa berita gembira dengan seorang Utusan yang datang dari sesudah aku, namanya Ahmad”. Maka ketika datang kepada mereka dengan Bukti, mereka berkata: ”Ini sihir yang nyata”.(61.6).
Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngadakan dusta atas Allah, padahal dia diseru kepada Keselamatan ?. Dan Allah tidak memberi pengenalan kepada kaum yang zalim.(61.7)


Mereka hendak memadamkan Nur Allah dengan mulut-mulut mereka, padahal Allah hendak menyempurnakan Nur-Nya, walau tidak disuka oleh orang yang kafir.(61.8)
Dia Yang Mengutus utusan-Nya dengan Pengenalan dan Peraturan yang lengkap, untuk membukanya atas peraturan setiapnya, walau tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik (61.9)
Hai orang-orang yang beriman !, maukah Aku tunjukkan kepada kamu atas perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?(61.10)
Catatan kecil: Kata Dalla = Tunjukkan,  disebut pada (7.22)(20.40,120)(28.12)(34.7,14)(61.10)

Hendaklah kamu mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya, dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itu untuk kamu baik untuk kamu, jika kamu mengetahui.(61.11)
Dia akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu dan Dia masukkan kamu ke Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan Tempat tinggal yang baik di Surga ’Adnin. Itu kemenganan yang panjang.(61.12)
Dan yang lain yang kamu sukai dia, ialah pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (61.13)
Hai orang-orang yang beriman !, jadilah penolong-penolong Allah, seperti apa telah berkata ’Isa anak Maryam kepada Hawariyun: ”Siapa yang akan membantu ku kepada Allah”. Berkata Hawariyun:”Kami pembantu-pembantu Allah”. Maka beriman sebagian dari Bani Israel, dan kufur sebagian. Maka kami kuatkan yang beriman atas musuh-musuh mereka. Maka menjadilah mereka orang-orang yang Zhohiir (Eksis)(tampil di masyarakat).  (61.14)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5
Catatan kecil :
Menyolok kemurkaan di sisi Allah, karena kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan (61.3)

Komentar

Daftar Isi