57.Surat Al-Hadid

57.Surat Al-Hadid
(Besi)
Surat ke-57, 29 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(57.0)
Bergerak kepada Allah apa-apa yang di Langit dan Bumi, dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.(57.1)
Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi, Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(57.2)
Dia Yang Pertama dan Yang Akhir, dan Yang Zhahir dan Yang Bathin, dan Dia Mengetahui karakter tiap sesuatu.(57.3)
Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dalam 6 hari, kemudian Dia berada atas ’Arsy. Dia Mengetahui apa yang masuk ke Bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari Langit dan apa yang naik padanya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berasa, dan Allah Melihat karakter apa-apa yang kamu kerjakan.(57.4)
Kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi, dan kepada Allah dikembalikan urusan-urusan.(57.5)
Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(57.6)
Imanilah karakter Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Dia jadikan untuk kamu pengurus padanya, maka orang-orang yang beriman dari kamu dan membelanjakannya, bagi mereka ganjaran yang menyolok.(57.7)

Dan mengapa kamu tidak mau mengimani rahasia Allah dan Rasul-Nya yang mengajak kamu untuk mengimani rahasia Rabb kamu. Dan sungguh Dia telah ambil perjanjian dengan kamu, jika kamu orang yang beriman.(57.8)
Dia Yang menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat bukti, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada Nuur, dan sesungguhnya Allah kepada karakter kamu La-Ra-uufur-Rahiim.(57.9)
Dan mengapa kamu tidak membelanjakan di jalan Allah, padahal kepunyaan Allah pusaka Langit dan Bumi. Tidak sama dari kamu orang yang membelanjakan dari sebelum kemenangan dan berperang. Itulah mereka lebih panjang derajat dari orang yang membelanjakan dari setelah dan berperang. Tetapi setiap (orang) di sisi Allah (tempat) yang bagus. Dan Allah Mengabarkan rahasia apa-apa yang kamu kerjakan.(57.10)

Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik ?, Lalu Dia gandakan baginya dan baginya ganjaran yang berbeda.(57.11)
Hari yang engkau akan lihat mu’minin dan mu’minat, berusaha keluar Nuur mereka dari depan mereka dan kanan mereka :”Kabar gembira untuk kamu pada hari ini, yaitu surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itu dia Kemenangan yang panjang” .(57.12)
Pada hari munafiqin dan munafiqat berkata kepada orang-orang beriman:”Tunggulah kami, supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu”. Dikatakan: “Kembalilah ke belakang kamu, dan carilah Nuur”. Lalu diadakan di antara mereka dengan Suurin, baginya ada pintu bagian dalamnya padanya pengaturan, dan sebelah luarnya dari sebelumnya azab.(57.13)


Mereka akan seru mereka itu: ”Bukankah kami bersama kamu”, Mereka jawab: “Betul, tetapi kamu telah binasakan diri-diri kamu  dan kamu menunggu dan ragu-ragu, dan kamu ditipu oleh cita-cita, sehingga datang urusan Allah, dan penipu itu telah menipu kamu terhadap Allah.(57.14)
“Oleh karena itu pada hari ini, tidak diterima tebusan dari kamu, dan tidak juga dari orang-orang kafir, tempat kamu ialah api, dia penolong kamu dan sejelek-jelek tempat kembali”.(57.15)
Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyu’ qalbu-qalbu mereka untuk mengingat Allah, dan apa yang diturunkan dari yang lengkap. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum ini, berlalu waktu panjang (menunda-nunda waktu) atas mereka, lalu kesat qalbu-qalbu mereka, dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasiq.(57.16)
Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan Bumi setelah matinya, sungguh kami telah buktikan untuk mereka ayat-ayat agar mereka mengerti.(57.17)
Sesungguhnya mushoddiqin dan mushoddiqat dan meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik akan digandakan bagi mereka, dan untuk mereka ganjaran yang berbeda.(57.18)
Dan orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya,  itulah mereka, mereka orang-orang yang cerdas dan orang yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka, bagi mereka ganjaran mereka dan nuur mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami, itulah mereka penduduk jahiim.(57.19)
Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain permainan dan kesukaan dan perhiasan dan bersombong di antara kamu, dan berbanyak dalam harta dan anak, seperti hujan yang menakjubkan orang kafir tumbuhannya, kemudian ia jadi segar lantas engkau lihat ia jadi layu, kemudian ia jadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang sangat, dan pengembalian dari Allah, dan kesukaan. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu .(57.20)
Berlomba-lombalah kepada Pengembalian dari Pemelihara kamu dan Surga yang luasnya seperti luasnya Langit dan Bumi, yang dijanjikan kepada orang-orang yang mengimani rahasia Allah dan rasul-Nya. Itu kelebihan Allah yang dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang.(57.21)
Tidak mushibah dari mushibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu melainkan di dalam Kitab dari sebelum bahwa kami Menyelamatkannya, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah.(57.22)
Supaya kamu tidak berdukacita atas apa yang luput dari kamu, dan  tidak kamu gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu, dan Allah tidak cinta kepada  tiap orang yang angkuh sombong.(57.23)
Orang-orang yang  bakhil dan menyuruh mansia bakhil. Dan siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah Dia Ghaniyyul-Hamiid.(57.24)
Sesungguhnya kami telah kirim utusan-utusan kami dengan bukti, dan kami telah turunkan bersama mereka Kitab dan Miizaan, supaya manusia berlaku adil dan kami turunkan besi, padanya ada siksaan yang sangat dan manfa’at untuk manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong Dia dan rasul-Nya dalam ghaib, sesunggunya  Allah Qowiiyyun ’Aziiz.(57.25)
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami menjadikan pada generasi keduanya kenabian dan kitab. Maka sebagian mereka mendapat pengenalan dan kebanyakan dari mereka fasiq.(57.26)
Kemudian kami iringi atas mereka dengan beberapa rasul kami, dan kami iringi dengan ’Isa anak Maryam, dan kami beri dia Injil dan kami jadikan di dalam Qalbu orang-orang yang mengikutinya Ra’fah, dan pengaturan, dan rahbaniah itu mereka yang mengada-ngadakannya.Tidak kami wajibkan atas mereka, melainkan mengharap kesukaan Allah, maka mereka tidak memeliharanya dengan patut pemeliharaan. Oleh karena itu kami beri kepada orang-orang yang beriman dari antara mereka ganjaran mereka dan kebanyakan mereka fasiq.(57.27)

Hai orang-orang yang beriman !, tekunilah Allah, imanilah rahasia rasul-Nya, niscaya dia beri kepada kamu dua kiflah dari pengaturannya dan Dia jadikan untuk kamu Nuur yang kamu bisa berjalan dengannya, Dan Dia kembalikan kamu. Dan Allah Ghafuurur-rahiim.(57.28)
Supaya diketahui oleh Ahli Kitab bahwa mereka tidak berkuasa  atas sesuatu dari kelebihan Allah. Dan bahwa kelebihan di tangan Allah, Dia berikan dia kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai kelebihan yang panjang.(57.29)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Tidak mushibah dari mushibah di bumi dan tidak di diri-diri kamu melainkan di dalam Kitab dari sebelum bahwa kami Menyelamatkannya, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah.(57.22)
seperti hujan yang menakjubkan orang kafir tumbuhannya, kemudian ia jadi segar lantas engkau lihat ia jadi layu, kemudian ia jadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang sangat, dan pengembalian dari Allah, dan kesukaan. Dan tidak kehidupan dunia ini melainkan perlengkapan yang menipu. .(57.20)

Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyu’ qalbu-qalbu mereka untuk mengingat Allah, dan apa yang diturunkan dari yang lengkap. Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab dari sebelum ini, berlalu waktu panjang (menunda-nunda waktu) atas mereka, lalu kesat qalbu-qalbu mereka, dan kebanyakan dari mereka orang-orang fasiq.(57.16)

Komentar

Daftar Isi