56.Surat Al-Waaqi’ah

56.Surat Al-Waaqi’ah
(tempat-tempat bintang)
Surat ke-56, 96 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(56.0)
Ketika jatuh waqi’ah.(56.1)
Tidak ada seorang pun mendustakan tentangnya.(56.2)
Yang merendahkan yang meninggikan.(56.3)
Ketika diguncang bumi dengan guncangan.(56.4)
Dan dihancurkan gunung sehancurnya.(56.5)
Maka adalah ia debu beterbangan.(56.6)
Maka jadilah kamu tiga pasang.(56.7)
Maka penghuni kanan, apa itu penghuni kanan.(56.8)
Dan penghuni kiri, apa itu penghuni kiri.(56.9)
Dan orang-orang terdahulu, orang yang didahulukan.(56.10)
Itulah mereka orang yang didekatkan.(56.11)
Di dalam taman penuh jasa.(56.12)
Sepertiga dari orang-orang yang pertama.(56.13)
Dan sedikit dari orang-orang  yang akhir.(56.14)
Di atas Surur yang bersulam.(56.15)
Mereka bersandar atasnya berhadap-hadapan.(56.16)
Mengitari atas mereka Wildan yang kekal.(56.17)
Dengan membawa gelas,  ceret dan piala dari mata air.(56.18)
Tidak mereka pusing darinya dan tidak mabuk.(56.19)
Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.(56.20)
Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.(56.21)
Dan Harem bermata.(56.22)
Seperti mutiara yang tersimpan.(56.23)
Sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan.(56.24)
Tidak mereka mendengar padanya kabar sia-sia dan tidak menimbulkan dosa.(56.25)
Melainkan perkataan Salam, Salam.(56.26)
Dan Penghuni kanan, apa itu penghuni kanan .(56.27)
Di dalam Sidrin Makhdud.(56.28)
Dan pohon pisang yang bersusun.(56.29)
Dan teduh yang berganda.(56.30)
Dan air yang tercurah.(56.31)
Dan buahan yang banyak.(56.32)
Tidak terputus dan tidak terlarang.(56.33)
Dan hamparan ditinggikan.(56.34)
Sesungguhnya kami, kami kehendaki mereka dengan kehendak.(56.35)
Maka kami jadikan mereka gadis.(56.36)
Dalam keadaan asli sebaya.(56.37)
Untuk penghuni kanan.(56.38)
Sepertiga dari orang-orang yang pertama.(56.39)
Sepertiga dari orang-orang yang akhir.(56.40)
Penduduk kiri, apa itu penduduk kiri.(56.41)
Di dalam angin panas dan air panas.(56.42)
Dan teduh dari asap hitam.(56.43)
Tidak sejuk dan tidak berbeda.(56.44)
Sesungguhnya mereka adalah sebelum itu dalam kesenangan.(56.45)
Dan adalah mereka tetap atas pelanggaran yang panjang.(56.46)
Dan adalah mereka mengatakan: ”Apakah apabila kami telah mati dan kami jadi tanah dan tulang apakah kami sungguh akan dibangkitkan?”.(56.47)
”Apakah juga bapak-bapak kami yang pertama?”.(56.48)
Katakanlah:”Sesungguhnya orang-orang dahulu dan orang-orang akhir”.(56.49)
”Sungguh mereka dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang diketahui”.(56.50)
”kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang lupa orang-orang pendusta”.(56.51)
”Pasti makan dari pohon dari zaqqum”.(56.52)
”Maka menjadi penuh darinya perut-perut”.(56.53)
”Maka akan meminum atasnya dari air panas”.(56.54)
”Maka (kamu)akan meminum(seperti) minuman unta”.(56.55)
Inilah hidangan mereka pada hari peraturan.(56.56)
Kami menciptakan kamu, maka mengapa tidak kamu membenarkan.(56.57)
Maka apakah tidak kamu perhatikan apa yang kamu tumpahkan.(56.58)
Apakah kamu yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan.(56.59)
Kami, telah ukurkan antara kamu kematian, dan tidaklah kami dapat dikalahkan.(56.60)
Atas menggantikan kamu dengan orang seperti kamu dan menghendaki kamu dalam apa yang tidak kamu ketahui.(56.61)
Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui kehendak yang pertama, maka mengapa kamu tidak mau memperhatikan.(56.62)
Maka sudahkah kamu lihat apa yang kamu tanam.(56.63)
Kamukah yang menanamnya atau kamikah Penanamnya.(56.64)
Jika kami kehendaki kami jadikan racikan kayu maka jadilah kamu dukacita.(56.65)
”Sesungguhnya kami terpikul hutang”.(56.66)
”Bahkan kami terhampa”.(56.67)
Maka sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum.(56.68)
Apakah kamu yang menurunkannya dari Mazni ataukah kami yang menurunkan.(56.69)
Jika kami kehendaki kami jadikan dia asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur.(56.70)
Maka sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan.(56.71)
Apakah kamu yang menghendaki pohonnya ataukah kami yang menghendakinya.(56.72)
Kami telah menjadikan dia peringatan dan perlengkapan para musafir.(56.73)
Maka gerakkanlah rahasia sebutan Rabb mu yang panjang.(56.74)

Maka tidak demikian, Aku bersumpah dengan tempat-tempat Bintang.(56.75)
Sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu mengetahui.(56.76)
Sesungguhnya dia Bacaan yang berbeda.(56.77)
Di dalam tulisan yang terpelihara.(56.78)
Tidak meraba-raba dia melainkan yang dibersihkan.(56.79)
Diturunkan dari Rabb Alam Semesta.(56.80)
Maka apakah kamu hendak mendustakan rangkaian ini.(56.81)
Padahal apa yang kamu dustakan itu kamu jadikan rizki kamu.(56.82)
Maka mengapa tidak ketika (nyawa) sampai di kerongkongan.(56.83)
Dan kamu ketika itu melihat.(56.84)
Dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu, tetapi kamu tidak melihat.(56.85)
Maka sekiranya kamu bukan orang yang diperhamba, mengapa tidak.(56.86)
Kamu kembalikan(nyawa) itu jika kamu orang-orang yang benar.(56.87)
Tetapi sekiranya dia adalah dari orang-orang yang didekatkan.(56.88)
Maka kelapangan dan istirahat di taman penuh jasa.(56.89)
Dan jika ia adalah dari orang sebelah kanan.(56.90)
Maka kesejahteraan bagimu dari orang sebelah kanan.(56.91)
Dan jika ia dari orang yang mendustakan dan yang lupa.(56.92)
Maka suguhan dari air yang panas.(56.93)
Dan masuk jahim.(56.94)
Sesungguhnya ini dia keyakinan yang lengkap.(56.95)
Maka gerakkanlah dengan panjang rahasia sebutan Pemeliharamu.(56.96)


Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:

Tidak sejuk dan tidak berbeda.(56.44)


Komentar

Daftar Isi