55.Surat Ar-Rahman

55.Surat Ar-Rahman
(Pengatur)
Surat ke-55, 78 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (55.0)
Ar Rahmaan.(55.1)
Beri tahu bacaan.(55.2)
Ciptakan manusia.(55.3)
Beri tahu dia pembuktian.(55.4)
Matahari dan Bulan dengan hitungan.(55.5)
Dan Bintang dan Pohon bersujud.(55.6)
Dan Langit Dia tinggikan dia dan Dia adakan Miizaan.(55.7)
Agar kamu tidak melewati dalam Miizaan.(55.8)
Dirikanlah Miizaan dengan Adil, dan jangan kamu kurangkan Miizaan.(55.9)
Dan Bumi Dia hamparkan untuk makhluk.(55.10)
Padanya ada buahan dan pohon karma yang mempunyai kelopak mayang.(55.11)
Dan biji-biji yang mempunyai kulit, dan wangi-wangian.(55.12)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.13)
Dia telah ciptakan manusia dari Sholshoolin seperti fakh-khoor.(55.14)
Dan telah ciptakan Jinn dari Maarij dari Api.(55.15)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.16)
Rabb dua masyriq dan Rabb dua maghrib.(55.17)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.18)
Dia alirkan dua laut, padahal keduanya bertemu.(55.19)
Antara keduanya ada dinding yang keduanya tidak melewati.(55.20)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.21)
Keluar dari keduanya mutiara dan marjan.(55.22)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.23)
Dan kepunyaan-Nya bukit yang menjulang di dalam laut seperti A’laam.(55.24)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.25)
Seiap siapa atasnya akan binasa.(55.26)
Tetapi yang akan tetap wajah Rabb mu Dzul Jalaali-wal Ikraam.(55.27)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.28)
Bertanya kepada-Nya siapa yang di Langit dan Bumi, setiap hari Dia dalam kesibukan.(55.29)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.30)
Kami akan berurusan kepada kamu hai tsaqolan.(55.31)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.32)
Hai masyarakat Jinn dan Manusia, jika kamu sanggup untuk menembus dari aqhor langit dan bumi, maka tembusilah, tidak bisa kamu menembusinya melainkan dengan Sulthon.(55.33)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.34)
Akan dikirim atas kamu berdua syuwazhum dari api dan Nuhaasun, maka tidak dapat kamu menyelamatkan diri.(55.35)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.36)
Maka ketika belah Langit, maka jadilah dia seperti mawar merah seperti dihaan.(55.37)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.38)
Maka pada hari itu tidak lagi ditanya dari dosanya manusia dan tidak jinn.(55.39)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.40)
Dikenali  orang berdosa dari tanda mereka, lalu direnggut dari ubun-ubun dan kaki-kaki.(55.41)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.42)
Ini jahannam yang kamu dustakan karakternya oleh orang yang berdosa.(55.43)
Mereka mengitari antara nya dan antara  air panas.(55.44)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.45)
Dan bagi orang yang takut tempat berdiri Rabbnya, ada dua surga.(55.46)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.47)
Yang mempunyai buah-buahan.(55.48)

Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.49)
Pada keduanya ada dua mata air yang mengalir.(55.50)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.51)
Pada keduanya ada dua pasang dari tiap buahan.(55.52)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.53)
Mereka duduk atas kasur yang isinya sutera dan pemetikan dari dua surga itu dekat.(55.54)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.55)
Di dalam nya ada bidadari yang ringkas kerlingan, belum disentuh mereka oleh manusia sebelumnya dan tidak Jinn.(55.56)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.57)
Seolah-olah mereka yaqut dan marjan.(55.58)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.59)
Bukankah tidak ada balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga.(55.60)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.61)
Selain dari keduanya ada dua surga lagi.(55.62)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.63)
Keduanya hijau tua.(55.64)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.65)
Pada keduanya ada mata air yang memancar.(55.66)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.67)
Pada keduanya ada buah-buahan dan korma dan delima.(55.68)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.69)
Di dalamnya ada yang baik-baik tepat.(55.70)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.71)
Harem yang tersimpan di dalam Khiyam.(55.72)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.73)
Tidak pernah mereka disentuh oleh manusia sebelumnya  dan tidak Jinn.(55.74)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.75)
Keadaan mereka duduk atas hamparan hijau dan permadani yang bersulam tepat.(55.76)
Maka ayat kebesaran Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan.(55.77)
Maha Melindungilah sebutan Rabb mu Dzil Jalaali wal Ikraam.(55.78)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:

Maha Melindungilah sebutan Rabbmu yang mempunyai  Jalal dan Yang sangat berbeda.(55.78)


Komentar

Daftar Isi