54.Surat Al-Qomar

54.Surat Al-Qomar
(BULAN)
Surat ke-54, 55 Ayat
Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim.(54.0)
Telah dekat sa’at dan telah terbelah bulan.(54.1)
Dan jika mereka lihat satu ayat, mereka berpaling dan berkata: ”sihir yang sudah ditetapkan”.(54.2)
Dan mereka dustakan dan mereka ikuti keinginan mereka, padahal tiap urusan ada tempat letaknya.(54.3)
Dan sungguh telah datang kepada mereka sebagian dari kabar-kabar apa yang di dalamnya ada ancaman.(54.4)
Kebijakan yang sampai, tetapi tidak berguna ancaman-ancaman itu.(54.5)
Maka berpalinglah dari mereka. Pada hari seorang penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang tidak baik.(54.6)
Khusyu’ pemandangan mereka, mereka akan keluar dari kubur-kubur, seperti sesungguhnya mereka Belalang yang bertaburan.(54.7)
Dalam keadaan mereka bersegera kepada penyeru itu, akan berkata orang kafir: ”ini hari yang sulit”.(54.8)
Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, dan mereka berkata: ”Si gila”, dan ia usir dengan ancaman.(54.9)
Maka ia seru Pemeliharanya: “sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah”.(54.10)
Maka kami bukakan pintu-pintu Langit dengan air yang tercurah.(54.11)
Dan kami pancarkan bumi dengan mata-mata air, lalu bertemulah air itu atas urusan yang sudah diukurkan.(54.12)
Dan kami pikul dia atas yang mempunyai Alwah dan Dusur.(54.13)

Ia berjalan dengan mata kami sebagai balasan untuk orang yang tidak dipercayai.(54.14)
Dan sungguh kami telah tinggalkan dia sebagai ayat, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan.(54.15)
Maka bagaimana ada azab Ku dan ancaman Ku.(54.16)
Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?.(54.17)
Telah mendustakan ‘Aad, maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman Ku.(54.18)

Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka angin shor-shor pada hari nahas yang sudah ditetapkan.(54.19)
Yang memelantingkan manusia seperti sesungguhnya mereka pohon kurma yang tercabut.(54.20)
Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.21)
Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?.(54.22)
Tsamud telah mendustakan ancaman-ancaman.(54.23)

Maka mereka berkata: ”Apakah seorang  makhluk cerdas dari kita perlu kita ikuti dia?.Sesungguhnya apabila kita (ikuti) sungguh kita di dalam kelupaan dan  neraka sa’ir”.(54.24)
”Apakah dilemparkan(diturunkan) atasnya peringatan dari bukti.Bahkan ia seorang pendusta asyir.(54.25)
Mereka akan mengetahui besok siapa pendusta asyir.(54.26)
Sesungguhnya kami akan kirim onta betina itu kepada mereka sebagai fitnah(cobaan), maka tunggulah dan sabarlah.(54.27)
Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa air terbagi antara mereka, tiap bagian digilir.(54.28)
Maka mereka seru kawan mereka, lalu mereka berbuat nekad dan membunuhnya.(54.29)
Maka bagaimana ada azab-Ku dan ancaman-Ku.(54.30)
Sesunguhnya kami telah kirim atas mereka satu teriakan, maka jadilah mereka seperti daun layu kepunyaan peternak.(54.31)
Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?.(54.32)
Kaum Luth telah dustakan ancaman-ancaman.(54.33)
Sesungguhnya kami telah kirim atas mereka hujan batu, kecuali keluarga Luth kami selamatkan mereka di waktu Sahur.(54.34)
Jasa dari sisi kami, seperti itu kami membalas orang yang berterima kasih.(54.35)
Sesungguhnya ia telah ancam mereka dengan Penyiksaan kami, tetapi mereka ragu terhadap ancaman itu.(54.36)
Dan sesungguhnya mereka menuntut dia serahkan tamu-tamunya, maka kami butakan mata mereka, maka (kami) berkata: ”Rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.(54.37)
Dan sesungguhnya telah menimpa mereka pada besok pagi-pagi azab yang tetap.(54.38)
Maka rasalah azab Ku dan ancaman-Ku.(54.39)
Dan sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai peringatan ?.(54.40)
Dan sungguh telah datang kepada keluarga Fir’aun pengancam-pengancam.(54.41)
Mereka mendustakan rahasia ayat-ayat kami setiapnya, maka kami azab mereka dengan azab ’Aziizim Muqtaqir.(54.42)
Apakah orang kafir kamu lebih baik dari mereka itu, atau (ada) bagi kamu untuk berlepas diri (yang sudah di tulis) di dalam Zabur ?.(54.43)
Atau mereka berkata: ”Kami kumpulan yang akan menang?”.(54.44)
Akan dihancurkan kumpulan itu dan mereka akan berbalik belakang.(54.45)
Bahkan Sa’at itulah waktu yang dijanjikan kepada mereka, sedang Sa’at itu lebih menyakitkan dan lebih pahit.(54.46)
Sesungguhnya orang yang berdosa itu di dalam kelupaan dan neraka sa’ir.(54.47)
Pada hari mereka digerakkan ke dalam api atas wajah-wajah mereka: ”Rasakanlah sentuhan neraka saqor”.(54.48)
Sesungguhnya tiap sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ukuran.(54.49)
Dan tidak perintah kami melainkan satu, seperti kedipan pandangan saja.(54.50)
Dan sesungguhnya kami telah membinasakan orang-orang seperti kamu, tetapi adakah orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan.(54.51)
Dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan ada di dalam Zabur.(54.52)
Dan tiap urusan sederhana dan menyolok ada tertulis.(54.53)
Sesungguhnya orang-orang yang Berbakti di dalam Surga dan sungai-sungai.(54.54)
Di tempat duduk kebenaran di sisi Maliikim-Muqtadir.(54.55)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5


Catatan kecil:

Pada hari mereka digerakkan ke dalam api atas wajah-wajah mereka: ”Rasakanlah sentuhan neraka saqor”.(54.48)

Komentar

Daftar Isi