53.An-Najmu

53.An-Najmu
(Bintang)
Surat ke-53, 62 Ayat
Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir Rahiim (53.0)
Demi Bintang ketika Berkeinginan
(53.1)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil

Hhawa = Keinginan, dikamuskan pada (2.87)

Maka apakah patut setiap datang kepada kamu seorang rasul dengan apa yang tidak diingini oleh diri-diri kamu, lalu kamu menyombong ? (2.87)
Jadi, ketika bintang itu berkeinginan, ia menarik semua yang ada di sekitarnya. Perisiwa itu disebut Supernova. Hasil ledakannya berupa besi dan batu saja. Banyak besinya 29.000 kali banyak besi di bumi. Jika ia orang kafir, ia tidak kembali ke Surga, ia turut jadi Besi dan Batu. Yang kemudian dimasukkan ke dalam Api. Jadi besi dan batu itu disebut pada data (17.50). Katakan: ”Jadilah besi atau batu “.
Katakan: ”Jadilah batu atau besi”.(17.50)

---------------------------------------
Tidak lupa sahabat kamu itu dan tidak ia keliru
(53.2)


Catatan Kecil:
Kata Ghawa = Keliru ini disebut juga pada 20.121 tentang Adam keliru setelah makan buah khuldi.
Dan durhaka Adam kepada Pemeliharanya, maka ia keliru (20.121)
Kebanyakan tafsir mengartikan Ghawa ini = Gila  atau Sesat. Kata Dholla berarti Lupa dikamuskan pada data (2.282)
jika lupa seorang dari mereka berdua ,maka seorang yang lain dari mereka berdua mengingatkan (2.282)
-----------------------------------------------

Dan tidak ia mantiqkan dari keinginannya
(53.3)

Catatan keci:
Mantiq itu maknanya Percakapan, seperti Percakapan Burung di zaman Nabi Sulaiman.

Tidak dia melainkan wahyu yang diwahyukan.
(53.4)

Catatan kecil:
Wahyu dikamuskan pada kisah Lebah dapat wahyu pada (16.68) dan kisah Zakariya ketika mewahyukan kepada ummatnya sesuatu (19.11)
Maka ia mewahyukan kepada mereka
(19.11)
-------------------------------------------
Diberi tahu dia oleh yang sangat kuat.
(53.5)
Yang mempunyai Bentuk Simetris, maka ia mendarat
(53.6)
Dan dia di Ufuq seca rinci
(53.7)

Kemudian ia mendekat dan rapat
(53.8)

Maka adalah qadar dua busur panah atau lebih dekat. (53.9)


Maka Dia wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Dia wahyukan.
(53.10)
Tidak mendustakan Fuadnya, apa yang ia lihat
(53.11)

Maka apakah kamu akan membantah dia atas apa yang ia lihat ?
(53.12)
Dan sungguh ia telah lihat dia pada nazlah yang lain
(53.13)

Di sisi Sidrah tempat berhenti
(53.14)

Di sisinya ada taman tempat kembali
(53.15)
Ketika ditutupi Sidrah itu oleh apa yang menutupi
(53.16)
Tidak berpaling pemandangan dan tidak ia meliwati (53.17)
Sesungguhnya ia telah melihat sebagian dari ayat-ayat Pemeliharanya yang menarik perhatian.(53.18)
Maka tidakkah kamu lihat Latta dan ‘Uzza ?(53.19)
Dan Manata yang ketiga yang rendah itu ?(53.20)
Apakah bagi kamu jantan dan bagi-Nya betina ?(53.21)
Itu, jika demikian satu pembagian yang tidak adil.(53.22)
Tidak dia melainkan nama-nama yang dinamakan dia oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Allah tidak turunkan rahasianya dari Sulthon. Tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan apa yang diingini oleh diri-diri mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Pemelihara mereka Pengenalan.(53.23)
Atau apakah manusia akan mendapat apa-apa yang ia angan- angan kan ?.(53.24)
Maka kepunyaan Allah lah akhirat dan yang pertama(53.25)
Dan betapa banyak malaikat di Langit tidak menolong syafa’at mereka sedikitpun, melainkan dari setelah diizinkan Allah untuk siapa yang Dia kehendaki dan sukai.(53.26)
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada rahasia akhirat, menamakan malaikat itu dengan nama betina.(53.27)
Dan tidak bagi mereka rahasianya dari Ilmu, tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan tidak dapat menyelesaikan dari yang lengkap sedikitpun.(53.28)
Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari menyebut kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.(53.29)
Itu penyampaian mereka dari ilmu. Sesungguhnya Pemeliharamu Dia lebih mengetaui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter siapa yang mendapat pengenalan.(53.30)
Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi,  untuk Dia balas orang-orang yang berbuat kejahatan menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan.(53.31)
Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa menyolok dan kejahatan-kejahatan melainkan yang kecil-kecil.Sesungguhnya Pemeliharamu Maha Luas pengampunan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter kamu, ketika Dia kehendaki kamu dari Bumi, dan ketika kamu masih janin di dalam perut-perut ibu-ibu kamu, maka jangan kamu puji diri-diri kamu. Dia lebih mengetahui karakter orang yang tekun.(53.32)

Catatan kecil:
Kata puji pada data (53,32) ini tidak memakai kata hamdu. Tetapi pakai kata Zakkah = Suci
Tidak engkau lihat orang yang berpaling ?.(53.33)
Dan mereka memberi sedikit kemudian ia berhenti?.(53.34)
Apa di sisinya ilmu ghaib, lalu dia lihat ?.(53.35)
Atau belum diberi tahu kepadanya apa yang ada di dalam Shuhuf Musa ?.(53.36)
Dan Ibrahim yang telah menunaikan ?.(53.37)
Bahwa satu pemikul tidak akan memikul dosa yang lain.(53.38)
Dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat melainkan apa yang ia usahakan.(53.39)
Dan sesungguhnya usahanya itu akan dilihatkan.(53.40)
Kemudian akan dibalas dia dengan pembalasan yang penuh.(53.41)
Dan sesungguhnya kepada Pemeliharamu tempat kembali.(53.42)
Dan sesungguhnya Dia Yang menjadikan Ketawa dan Menangis.(53.43)

Catatan kecil:
Hewan yang bisa menangis ialah Gajah
Dan sesungguhnya Dia Yang mematikan dan Menghidupkan.(53.44)
Dan sesungguhnya Dia Yang menciptakan dua sistem Jantan dan Betina.(53.45)
Dari Nuthfah ketika jadi membesar.(53.46)
Dan sesungguhnya atas-Nya wujud yang lain.(53.47)
Dan sesungguhnya Dialah Yang mengkayakan dan Memiskinkan.(53.48)
Dan sesungguhnya Dia Pemelihara Syi’ra.(bintang Sirius)(53.49)
Dan sesungguhnya Dia telah binasakan ’Aad yang pertama
.(53.50)
Dan Tsamud, maka Dia tidak tinggalkan.(53.51)
Dan kaum Nuh dari sebelumnya sesungguhnya mereka adalah mereka zalim dan jahat.(53.52)
Dan Mu’tafikah itu Dia hhawakan.(53.53)
Maka menutupi dia sesuatu yang menutupi.(53.54)
Maka ayat kebesaran Rabb mu yang mana yang engkau ragu-ragu.(53.55)
Ini seorang pengancam dari pengamcam-pengancam yang pertama.(53.56)
Telah hampir waktu yang dekat.(53.57)
Tidak ada baginya satu penyingkir dari selain Allah.(53.58)
Apakah terhadap rangkaian ini kamu merasa ajaib.(53.59)
Dan kamu tertawa dan tidak menangis?.(53.60)
Tetapi kamu mengganggu.(53.61)
Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.(53.62)Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Dan kamu tertawa dan tidak kamu menangis
(53.60)
Atau apakah manusia akan mendapat apa-apa yang ia angan- angan kan ?.(53.24)
Tidak dia melainkan nama-nama yang dinamakan dia oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Allah tidak turunkan rahasianya dari Sulthon. Tidak mereka ikuti melainkan sangkaan, dan apa yang diingini oleh diri-diri mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Pemelihara mereka Pengenalan.(53.23)
Itu penyampaian mereka dari ilmu. Sesungguhnya Pemeliharamu Dia lebih mengetaui karakter siapa yang lupa dari jalan-Nya, dan Dia lebih mengetahui karakter siapa yang mendapat pengenalan.(53.30)

Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari menyebut kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.(53.29)

Komentar

Daftar Isi