51.Surat- Adz-Dzaariyat

51.Surat- Adz-Dzaariyat
(Pembangkit Debu)
Surat ke-51, 60 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim (51.0)
Demi pembangit debu dengan bangkitnya seperti cendawan (51.1)
Maka ia membawa muatan (51.2)
Maka ia mengalir dengan mudah (51.3)
Maka ia membagi urusan (51.4)
Sungguh yang dijanjikan kepada kamu betul akan terjadi. (51.5)
Dan sungguh peraturan pasti ditempatkan (51.6)
Demi Langit yang mempunyai jalan-jalan (51.7)
Sesungguhnya kamu sungguh di dalam perkataan yang berselisihan (51.8)
Dipalingkan darinya siapa yang ia dipalingkan.(51.9)
Dibunuh orang-orang yang banyak berdusta. (51.10)
Orang-orang yang mereka di dalam kebodohan sebagai orang yang lalai.(51.11)
Mereka bertanya kapankah hari peraturan.(51.12)
Hari mereka atas api mereka diuji.(51.13)
Rasakanlah siksaan kamu, ini yang adalah kamu dengannya kamu minta disegerakan.(51.14)
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti di dalam Surga dan mata-mata air (51.15)
Mereka mengambil apa Pemelihara mereka berikan kepada mereka, sesungguhnya adalah mereka sebelum itu orang-orang yang baik (51.16)
Adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.(51.17)
Dan di akhir-akhir malam mereka meminta ampun.(51.18)
Dan di harata mereka ada hak untuk yang meminta dan yang terhampa. (51.19)
Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang eksak.(51.20)
Dan juga di dalam diri-diri kamu, maka tidakkah kamu perhatikan ?.(51.21)
Dan di Langit ada rizki kamu dan apa yang dijanjikan. (51.22)
Maka demi Pemelihara Langit dan Bumi, sesungguhnya dia Lengkap seperti apa sesungguhnya kamu mantiqkan. (51.23)
Apakah telah datang kepada mu rangkaian cerita tamu Ibrahim sebagai orang yang dibedakan ?.(51.24)
Ketika mereka masuk atasnya, lalu mereka berkata ”salam”. Ia jawab: ”Salam, (kamu) kaum yang tidak dikenal.(51.25)
Lalu ia pergi kepada ahlinya, maka ia datang dengan kepala sapi yang  gemuk (sebagai hidangan).(51.26)
Lalu didekatkannya kepada mereka. Ia berkata: ”Mengapa kamu tidak makan?”(51.27)
Maka ia merasa takut darinya, Mereka berkata: ”Jangan kamu takut”. Dan mereka beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak laki-laki yang berilmu.(51.28)
Maka menghadap perempuannya dalam teriakan, maka ia menampar wajahnya dan ia berkata: ”Seorang perempuan tua mandul”.(51.29)
Mereka berkata: ”Seperti itu berkata Pemeliharamu, sesungguhnya Dia Al-Hakiimul-’Aliim”. (51.30)
Ia berkata: ”Maka apa urusan kamu, hai para utusan?”.(51.31)
Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa”(51.32)
Agar kami kirim atas mereka batu-batu dari tanah liat.(51.33)
”Yang ditandai di sisi Pemeliharamu untuk orang yang melampaui batas.”(51.34)
Maka kami keluarkan siapa yang adalah padanya dari orang-orang yang beriman. (51.35)
Maka tidak kami dapati padanya melainkan sebuah rumah dari muslimin.(51.36)
Dan kami tinggalkan padanya sebagai ayat untuk orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.(51.37)
Dan di dalam (kisah) Musa, ketika kami mengutusnya kepada Fir’aun dengan alasan yang nyata.(51.38)
Maka ia berpaling dengan kekuatannya, dan ia berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila”.(51.39)
Maka kami ambil dia, dan tentaranya,  lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, dan dia seorang yang tercela.(51.40)

Dan di dalam (kisah) ’Aad, ketika kami kirim atas mereka angin yang tunggal. (51.41)
Tidak (angin itu) membiarkan dari sesuatu, ia datang atasnya melainkan ia jadikan dia seperti abu.(51.42)
Dan di dalam (kisah) Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka: ” Mengumpul-ngumpul perlengkapanlah hingga suatu waktu”(51.43)
Maka mereka angkuh dari perintah Pemelihara mereka, maka Halilintar menyambar mereka, dan mereka melihat.(51.44)
Maka mereka tidak kuasa dari berdiri, dan tidak ada mereka dapat pertolongan.(51.45)

Dan kaum Nuh dari sebelumnya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq. (51.46)
Dan Langit kami bangun dia dengan tangan (kekuasaan) dan sesungguhnya kami sungguh meluaskan.(51.47)
Dan (sepetak tanah di) Bumi kami hamparkan,  maka dengan jasa ia dibuaikan.(51.48)
Dan dari tiap sesuatu kami telah ciptakan bersistem, agar kamu ingat.(51.49)
Maka larilah kepada Allah, sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.(51.50)

Dan jangan kamu menjadikan bersama Allah Yang Dita’ati yang lain, sesungguhnya aku untuk kamu dari-Nya pemberi peringatan yang nyata.(51.51)
Seperti itu, tidak datang dari seorang rasul kepada orang-orang yang dari sebelum mereka melainkan mereka berkata: ”Seorang tukang sihir atau seorang gila” (51.52)
Apakah mereka saling berwasiat dengannya, bahkan mereka kaum yang meliwati batas. (51.53)
Maka berpalinglah kamu dari mereka, maka tidak engkau orang yang tercela. (51.54)
Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfa’at kepada orang-orang yang beriman. (51.55)
Dan tidak Aku menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku. (51.56)
Tidak Aku menghendaki dari mereka dari rizki, dan tidak Aku menghendaki supaya mereka memberi makan Aku. (51.57)
Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Rozzaaqu Dzul Quwwatil Matiin. (51.58)
Maka sungguh bagi orang-orang yang zalim, ada bagian seperti bagian kawan-kawan mereka. Jangan mereka meminta kepada-Ku disegerakan. (51.59)
Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir, dari hari mereka yang mereka telah dijanjikan.
(51.60)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Dan tidak Aku menciptakan Jinn dan Manusia melainkan untuk menyembah kepada Ku. (51.56)


Sesungguhnya Allah, Dia Ar-Rozzaaqu Dzul Quwwatil Matiin. (51.58)Komentar

Daftar Isi