50.Surat QOF

50.Surat QOF
(huruf Qof)
Surat ke-50, 45 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim .(50.0)
{Qof}, Demi Bacaan yang terpelihara.(50-1)
Bahkan mereka merasa ajaib bahwa datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka, maka berkata orang-orang yang kafir: ”Ini sesuatu yang ajaib” .(50.2)
”Apakah kalau kami sudah mati dan jadi tanah ?, itu satu pengembalian yang jauh” .(50.3)
Sesungguhnya kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari (badan) mereka, dan disisi kami ada Tulisan yang dipelihara.(50.4)
Bahkan mereka mendustakan rahasia yang lengkap, ketika datang kepada mereka, maka mereka dalam urusan yang membingungkan.(50.5)
Apa belum mereka perhatikan kepada Langit di atas mereka, bagaimana kami bangun dia dan kami hiasi dia dan tidak baginya dari belah-belahan ?.(50.6)
Dan bumi kami gandakan dia dan kami lemparkan padanya rawasiya, dan kami tumbuhkan padanya dari tiap jenis yang  bagus.(50.7)
Sebagai satu pemandangan dan peringatan untuk tiap hamba yang mau kembali.(50.8)
Dan kami turunkan dari Langit air yang dilindungi, maka kami tumbuhkan dengannya Hutan dan biji yang musnah.(50.9) (10.24)(11.100)(21.15)
Dan pohon kurma, keadaannya panjang-panjang, ia mempunyai mayang yang bertumpuk.(50.10)
Sebagai pemberian kepada hamba-hamba, dan kami hidupkan dengannya negeri yang mati, seperti itu kebangkitan.(50.11)
Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan penduduk Ar-Ras dan Tsamud.(50.12)
Dan ’Aad dan Fir’aun dan ikhwanu-Luth.(50.13)

Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba’. Setiap mendustakan rasul-rasul, maka patutlah ancaman-Ku.(50.14)
Maka apakah kami telah lemah karena penciptaan yang pertama ?.Bahkan mereka dalam pemakaian dari penciptaan yang baru.(50.15)
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dengannya oleh dirinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya.(50.16)
Ketika dua malaikat penerima amal mencatat duduk dari kanan dan dari kiri.(50.17)
Tidak satupun perkataan yang ia ucapkan, melainkan di sisinya ada penjaga tersedia. (50.18)
Dan akan datang sakratul-maut dengan lengkap. Itu apa yang pernah kamu berpaling darinya.(50.19)
Dan ditiup pada Shuuri, itu hari yang diancamkan.(50.20)
Dan datang setiap diri bersamanya seorang pengiring dan seorang saksi.(50.21)
Sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian dari ini, maka kami bukakan dari mu tutpanmu, maka pemandangan mu pada hari ini (tajam seperti) besi.(50.22)
Dan berkata qorinnya: ”Ini dia apa yang di sisiku dihadirkan”(50.23)


”Campakkanlah ke dalam jahannam tiap yang kafir yang menolak” (50.24)
”Yang menghalangi kebaikan dan meliwati batas yang ragu-ragu”(50.25)
Yang menjadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain, maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat” (50.26)
Berkata Qorinnya: ”Rabb kami, aku tidak sesatkan dia, tetapi adalah ia di dalam kesesatan yang jauh”(50.27)
Dia berkata: ”Jangan kamu berbantahan di sisi Ku, karena sungguh Aku telah beri lebih dahulu ancaman kepada kamu” (50.28)
”Tidak akan ditukar perkataan di sisiKu, dan tidak Aku menzalimi hamba-hamba.(50.29)
Hari yang kami berkata kepada Jahannam: ”Sudahkah engkau penuh?”. Dan ia akan mengatakan: ”Apakah ada tambahan?”.(50.30)
Dan didekatkan Surga untuk orang-orang yang tekun, (ia) tidak jauh. (50.31)
”Ini apa yang dijanjikan untuk tiap orang patuh yang menjaga”.(50.32)
Orang yang takut kepada Maha Pengatur rahasia ghaib, dan datang dengan qalbu munib.(50.33)
”Masuklah ke padanya dengan sejahtera, itu hari kekekalan” (50.34)
Bagi mereka apa yang mereka kehendaki, padanya dan di sisi kami ada tambahan.(50.35)
Dan betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari Qornin, mereka sangat(kuat) dari mereka (dan) penyiksa, sehingga mereka mengelilingi negeri-negeri. Adakah dari tempat pelarian ? (50.36)
Sesungguhnya di  dalam itu ada peringatan untuk siapa yang adalah baginya Qalbu atau melemparkan pendengaran dan dia menyaksikan.(50.37)
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Langit dan Bumi, dan apa-apa antara keduanya dalam enam hari, dan tidak menyentuh kami dari kelelahan.(50.38)
Maka sabarlah atas apa yang mereka katakan, dan gerakkanlah rahasia hamdu Yang memelihara mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. (50.39)
Dan dari sebagian malam maka bergeraklah kepada-Nya dan di akhir sujud.(50.40)
Dan dengarlah pada hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat.(50.41)
Hari yang mereka akan mendengar teriakan dengan lengkap, itu hari keluar (dari kubur).(50.42)
Sesungguhnya kamilah Yang menghidupkan dan Mematikan dan kepada kami tempat kembali.(50.43)
Hari yang akan terbelah bumi dari mereka dalam keadaan terburu-buru. Itu pengumpulan yang mudah atas kami.(50.44)
Kami lebih mengetahui rahasia apa yang mereka katakan, dan tidak engkau atas mereka sebagai Pemaksa. Maka peringatkanlah dengan Alquran ini, siapa yang takut kepada ancaman-Ku.(50.45)Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil :
dan gerakkanlah rahasia hamdu Yang memelihara mu sebelum terbit matahari dan senbelum terbenam. (50.39)
rahasia hamdu yang memeliharamu ini sekarang disebut metabolisme pada diri manusia. Gerakan di sana adalah gerakan sholat. Jadi gerakan sholat itu memelihara metabolisme manusia yang sholat. Hal ini berhubungan dengan hormon kortisol yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal, yang mulai diproduksi ketika cahaya mulai datang di pagi hari dan mulai mengurang di sore hari ketika matahari akan terbenam.

Hari yang akan terbelah bumi dari mereka dalam keadaan terburu-buru. Itu pengumpulan yang mudah atas kami.(50.44)

Komentar

Daftar Isi