45.Surat Al-Jaatsiyah

45.Surat Al-Jaatsiyah
(Yang Berlutut)
Surat ke-45, 37 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(45.0)
{ Ha Mim}.(45.1)
Penurunan kitab dari Allah Al ’Aziizul-Hakiim.(45.2)
Sesungguhnya di dalam Langit dan Bumi ada ayat-ayat untuk orang yang percaya.(45.3)
Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang Dia sebarkan dari makhluk berjalan ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin.(45.4)
Dan perselisihan malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari Langit dari rizki, maka Dia hidupkan dengannya bumi setelah matinya, dan perubahan angin ada ayat-ayat untuk kaum yang berakal.(45.5)
Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan dia atasmu dengan lengkap.Maka rangkaian yang mana setelah (firman) Allah dan ayat-ayat-Nya mereka akan percaya?.(45.6)
Kecelakaan untuk tiap banyak berdusta berdosa.(45.7)
Yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan atasnya, kemudian tetap ia menyombong seolah-olah ia tidak mendengarkannya. Maka ancamlah dia dengan azab yang pedih.(45.8)
Dan apabila ia mengetahui sedikit dari ayat-ayat kami ia ambil dia sebagai ejekan, itulah mereka bagi mereka azab menghina.(45.9)
Dari hadapan mereka ada jahannam, dan tidak bisa menolong sedikitpun dari mereka apa-apa yang mereka telah usahakan. Dan tidak bisa menjadi Pengurus  apa-apa yang mereka ambil dari selain Allah, , dan bagi mereka azab yang panjang.(45.10)
Ini satu pengenalan untuk orang-orang yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Pemelihara mereka, bagi mereka azab dari rijzim pedih.(45.11)
Allah Yang putarkan untuk kamu Laut agar berjalan kapal padanya dengan perintah-Nya dan supaya kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.(45.12)
Dan Dia telah putarkan untuk kamu apa-apa yang dilangit dan apa-apa yang dibumi semuanya dari-Nya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(45.13)
Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah, karena Dia akan balas satu kaum menurut apa yang pernah mereka usahakan.(45.14)
Siapa berbuat baik, maka untuk dirinya, dan siapa berbuat jahat, maka atasnya. Kemudian kepada Pemelihara kamu, kamu akan dikembalikan.(45.15)
Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Bani Israel kitab dan hikmah dan kenabian, dan kami beri mereka dari yang baik-baik dan kami telah lebihkan mereka atas alam semesta.(45.16)
Dan kami telah beri mereka pembuktian dari urusan, maka tidak berselisih dari sesudah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian antara mereka, sesungguhnya Pemeliharamu memutuskan antara mereka pada hari qiyaamah dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan.(45.17)
Kemudian kami menjadikan mu atas syari’at dari urusan, maka ikutilah dia dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu.(45.18)
Sesungguhnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari mu sedikitpun dari (azab) Allah dan sesungguhnya orang yang zalim sebagian mereka pengurus sebagian, dan Allah pengurus orang-orang yang tekun.(45.19)
Ini pemandangan untuk manusia dan pengenalan dan pengaturan untuk kaum yang yakin.(45.20)
Atau apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan mengira bahwa kami akan anggap mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan berbuat baik selama hidup mereka dan mati mereka?. Jelek apa yang mereka putuskan.(45.21)
Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lengkap untuk Dia balas tiap diri dengan apa yang  ia telah usahakan, dan mereka tidak dizalimi.(45.22)
Maka sudahkan engkau lihat orang yang mengambil hhawanya sebagai Yang dita’atinya ?.Dan Allah biarkan ia lupa atas ilmu, dan Dia metrai atas pendengarannya dan qalbunya. Dan Dia jadikan atas penglihatan mereka tutupan.Maka siapa yang bisa mengenalkan kepadanya dari selain Allah. Maka tidak mau kamu ingat ?.(45.23)
Dan mereka berkata: ”tidak ada hidup kita melainkan hidup yang dekat ini, kita tidak ada, dan kita hidup, dan tidak akan membinasakan kita melainkan masa”. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dan tidak mereka melainkan menyangka.(45.24)
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang membuktikan, tidak ada hujjah mereka melainkan mereka berkata: ”bawalah bapa-bapa kami jika adalah kamu orang-orang yang benar”.(45.25)
Katakanlah: ”Allah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia akan matikan kamu, kemudian Dia akan kumpulkan kamu kepada hari Qiyaamah, tidak ada keraguan padanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.(45.26)
Dan kepunyaan Allah lah kerajaan Langit dan Bumi, dan hari berdiri sa’at, pada hari itu akan rugi orang-orang yang mendustakan.(45.27)
Dan engkau akan lihat tiap Ummat Berlutut.Tiap ummat akan dipanggil kepada kitabnya. ”Hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan” .(45.28)
Ini Kitab kami bercakap-cakap atas kamu dengan lengkap. Sesungguhnya kami mencatat apa yang pernah kamu kerjakan.(45.29)
Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal shalih, maka dimasukkan mereka oleh Pemelihara mereka ke dalam surga.Itu dia kemenangan yang nyata.(45.30)
Dan adapun orang-orang yang kafir: ”Bukankah ayat-ayat Ku telah dibacakan atas kamu, tetapi kamu menyombong, karena adalah kamu satu kaum yang durhaka”.(45.31)
Dan apabila dikatakan:”Sesungguhnya janji Allah itu lengkap dan sa’at itu tidak ada keraguan padanya”, kamu berkata:”Kami tidak tahu apa itu sa’at, tidak kami sangka melainkan dengan sangka-sangka dan tidak kami yakin”.(45.32)
Dan tentu nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan dan mengepung mereka apa-apa yang pernah mereka perolok-olokkan.(45.33)
Dan akan dikatakan:”Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan kamu pada hari ini, dan tempat kembali kamu adalah api dan tidak ada bagi kamu dari penolong-penolong”.(45.34)
Itu untuk kamu karakter sesungguhnya kamu mengambil  ayat-ayat Allah sebagai olok-olok, dan kamu ditipu kehidupan dunia, maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan daripadanya, dan tidak mereka diberi kesempatan bertobat.(45.35)
Maka kepunyaan Allah lah hamdu, Pemelihara Langit dan Pemelihara Bumi dan Pemelihara Alam Semesta.(45.36)
Dan kepunyaan-Nya hal yang menarik perhatian di Langit dan Bumi, dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.(45.37)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:

Maka kepunyaan Allahlah hamdu, Pemelihara Langit dan Pemelihara Bumi dan Pemelihara Alam Semesta.(45.36)

Komentar

Daftar Isi