44.Surat Ad-Dukhan

44.Surat Ad-Dukhan
(ASAP)
Surat ke-44, 59 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(44.0)
{Ha,Mim} .(44.1)
Demi Tulisan yang membuktikan.(44.2)
Sesungguhnya kami turunkan dia di malam yang dilindungi, sesungguhnya kami mengancam.(44.3)
Padanya dipisahkan tiap urusan yang bijaksana.(44.4)
Sebagai perintah dari kami, sesungguhnya kamilah yang mengutus.(44.5)
Pengaturan dari sisi Pemelihara mu, sesungguhnya Dia, Dia As Sami’ul-‘Aliim.(44.6)
Pemelihara Langit dan Bumi, dan apa-apa antara keduanya, jika kamu yakin.(44.7)
Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia Yang menghidupkan dan Mematikan Pemelihara kamu dan Pemelihara bapak-bapak kamu yang pertama.(44.8)
Tetapi mereka di dalam keraguan bermain-main.(44.9)
Maka tunggulah hari yang datang Langit dengan Asap yang nyata.(44.10)
Yang akan menutupi manusia, ini azab yang pedih.(44.11)
”Pemelihara kami, lepaskanlah dari kami azab sesungguhnya kami beriman”.(44.12)
Dari mana mereka dapat peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang utusan yang nyata.(44.13)
Kemudian mereka berpaling darinya, dan mereka berkata:”diajar dia, dia gila”.(44.14)
Sesungguhnya kami akan hindarkan azab itu sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali.(44.15)
Hari yang kami akan lakukan satu perlakuan yang menyolok, sesungguhnya kami akan membalas.(44.16)
Dan sesungguhnya kami telah atur percobaan, sebelum mereka kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang berbeda.(44.17)
”Bahwa hendaklah kamu serahkan kepadaku hamba-hamba Allah, sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang nyata”.(44.18)
”Dan bahwa jangan kamu menyombong atas Allah, sesungguhnya aku datangkan kepada kamu alasan yang nyata”.(44.19)
”Sesungguhnya aku berlindung kepada Pemelihara ku dan Pemelihara kamu dari perejaman kamu kepada ku”.(44.20)
”Dan kalau kamu tidak mau beriman kepadaku tinggalkan aku”.(44.21)
Lalu ia menyeru kepada Pemeliharanya: “Sesungguhnya mereka itu kaum yang durhaka:.(44.22)
“Maka bawa-berjalanlah hamba-hamba-Ku pada malam, sesungguhnya engkau akan diikuti”.(44.23)
”Hendaklah engkau biarkan laut itu tetap, sesungguhnya mereka satu tentara yang akan ditenggelamkan”.(44.24)
Tidak sedikit mereka tinggalkan dari taman-taman dan mata-mata air.(44.25)
Dan tanaman-tanaman dan tempat berdiri yang berbeda.(44.26)
Dan perlengkapan yang adalah mereka padanya bersenang-senang.(44.27)
Seperti itu kami wariskan dia kepada kaum yang lain.(44.28)
Maka mereka tidak ditangisi oleh Langit dan tidak oleh Bumi dan mereka tidak diberi tempo.(44.29)
Dan sesungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang menghina.(44.30)
Dari Fir’aun, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sombong dari mereka yang meliwati batas.(44.31)
Dan sesungguhnya kami pilih mereka atas ilmu atas alam semesta.(44.32)
Dan kami telah datangkan kepada mereka sebagian dari ayat-ayat kami yang ada padanya percobaan yang nyata.(44.33)
Sesungguhnya mereka ini berkata:(44.34)
“tidak ia melainkan kematian kita yang pertama, dan tidaklah kita akan dibangkitkan”.(44.35)
”Maka datangkanlah bapa-bapa kami, jika kamu orang-orang yang benar”.(44.36)
Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Tubba’ dan orang-orang yang dahulu dari mereka?. Kami telah binasakan mereka, sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang durhaka.(44.37)
Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bermain-main.(44.38)
Tidak kami ciptakan keduanya, melainkan dengan Lengkap, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(44.39)
Sesungguhnya hari keputusan itu waktu mereka  semua bertemu.(44.40)
Hari yang seorang keluarga yang dekat tidak bisa melepaskan sesuatu dari keluarga yang dekat dan tidaklah mereka akan ditolong.(44.41)
Kecuali siapa yang diteliti Allah sesungguhnya Dia, Dia Al ’Aziizur-Rahiim.(44.42)
Sesungguhnya pohon zaqqum.(44.43)
Makanan orang yang berdosa.(44.44)
Seperti minyak yang mendidih di perut-perut.(44.45)
Seperti didihan air yang sangat panas.(44.46)
“Bawalah dia lalu seret dia ke tengah jahannam”.(44.47)
“Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari azab jahannam”.(44.48)
“Rasalah sesungguhnya engkau (di dunia merasa) engkau Penakluk Yang Berbeda”.(44.49)
“Sesungguhnya inilah dia yang kamu  ragu padanya”.(44.50)
Sesungguhnya orang yang tekun di tempat berdiri yang aman.(44.51)
Di dalam surga dan mata air.(44.52)
Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal, hal keadaan mereka berhadap-hadapan.(44.53)
Seperti itu kami gandengkan mereka dengan harem mata.(44.54)
Mereka minta padanya tiap buah-buahan yang aman.(44.55)
Tidak mereka akan merasa padanya kematian kecuali kematian pertama dan Dia pelihara mereka dari azab jahim.(44.56)
Sebagai kelebihan dari Pemeliharamu, itu Dia kemenangan yang panjang.(44.57)
Maka kami mudahkan dia dengan lidahmu, agar mereka mendapat peringatan.(44.58)
Maka tunggulah sesungguhnya mereka menunggu.(44.59)


Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Padanya dipisahkan tiap urusan yang bijaksana.(44.4)
“Rasalah sesungguhnya engkau (di dunia merasa) engkau Penakluk Yang Berbeda”.(44.49)
Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal, hal keadaan mereka berhadap-hadapan.(44.53)

Komentar

Daftar Isi