43.Surat Az-Zukhruf

43.Surat Az-Zukhruf
(Perhiasan)
Surat ke-43, 89 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(43.0)
{Ha,Mim}.(43.1)
Demi Tulisan yang membuktikan.(43.2)
Sesungguhnya kami menjadikan dia Bacaan Bahasa Asli agar kamu mengerti.(43.3)
Dan sesungguhnya dia di dalam ibu Tulisan di sisi kami secara rinci bijaksana.(43.4)
Maka apakah kami hentikan dari kamu pemberian peringatan sama sekali lantaran kamu kaum yang meliwati batas ?.(43.5)
Dan betapa banyak kami utus dari nabi-nabi di dalam generasi yang pertama.(43.6)
Dan tidak datang kepada mereka dari seorang nabi melainkan adalah mereka kepadanya  memperolok-olokkan.(43.7)
Maka kami telah binasakan yang lebih sangat teguh dari mereka, dan telah lewat contoh generasi pertama.(43.8)
Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: “Siapa yang menciptakan langit dan bumi”, niscaya mereka berkata: ”Telah ciptakan mereka  Al’Aziizul-’Aliim”.(43.9)

Yang menjadikan untuk kamu bumi terbuai, dan menjadikan untuk kamu padanya jalan agar kamu mendapat pengenalan.(43.10)
Dan Yang menurunkan dari langit air dengan ukuran, maka kami hidupkan dengannya negeri mati, seperti itu kamu dikeluarkan.(43.11)
Dia Yang menciptakan sistem setiapnya, dan menjadikan untuk kamu dari benda mengapung dan binatang ternak itu apa-apa yang bisa kamu kendarai.(43.12)
Agar kamu duduk dengan beres atas punggungnya, kemudian kamu ingat jasa Pemelihara kamu ketika kamu telah berada atasnya, dan kamu katakan: ”Maha Penggerak Yang putarkan ini untuk kami, dan tidak ada  bagi kami untuk menguasainya .(43.13)
”dan sesungguhnya kepada Pemelihara kamilah kami kembali”.(43.14)
Dan mereka sandarkan kepada-Nya sebagian dari hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya manusia itu sungguh berlaku kufur dengan nyata.(43.15)
Atau Dia mengambil anak-anak perempuan dari apa yang Dia ciptakan, sedangkan untuk kamu Dia pilih anak laki-laki ?.(43.16)
Dan apabila seorang mereka diberi kabar gembira dengan apa yang  menjadikan  untuk Ar-Rahman perumpamaan, jadilah wajahnya hitam dan ia menahan amarah.(43.17)
Apakah orang yang ditumbuhkan dalam perhiasan, dan dia dalam pertengkaran tidak nyata ?.(43.18)
Dan mereka menjadikan malaikat yang mereka hamba Ar-Rahman itu sebagai perempuan, apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka, kelak akan ditulis persaksian mereka  dan mereka akan ditanya.(43.19)
Dan mereka berkata: ” kalau Ar-Rahman menghendaki tidak kami menyembah mereka”. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain melainkan berdusta.(43.20)
Atau kami beri mereka  kitab dari sebelum nya, maka mereka kepadanya mereka berpegang ?.(43.21)
Bahkan mereka berkata: ”Sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami atas ummat, dan sungguh kami atas bekas-bekas mereka orang yang mendapat pengenalan”.(43.22)
Dan seperti itu, tidak kami mengutus dari sebelum mu di dalam suatu negeri dari seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang terkemukanya berkata: ”Kami dapati bapak-bapak kami atas ummat, dan sesungguhnya kami atas bekas-bekas mereka orang yang mengikut”.(43.23)
Ia berkata:”Apakah walau aku datangkan kepada kamu yang lebih lurus dari apa yang kamu dapati pada bapak-bapak kamu?.Mereka berkata:”Sesungguhnya kami kepada karakter apa-apa yang kamu diutuskan karakternya berlaku kufur ”.(43.24)
Lalu kami siksa mereka, maka lihatlah bagaimana ada akibat orang-orang yang mendustakan.(43.25)
Dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu sembah”.(43.26)
”Kecuali Yang Menyusun aku, karena Dia akan beri kepada ku pengenalan”.(43.27)
Dan Dia jadikan dia Kalimat tersisa dalam yang mengikutinya, supaya mereka kembali.(43.28)
Bahkan Aku biarkan mereka dan bapak-bapak mereka bergembira hingga datang kepada mereka yang lengkap dan seorang utusan yang nyata.(43.29)
Tetapi ketika datang kepada mereka yang lengkap itu, mereka berkata: ”Ini sihir dan sesungguhnya kami kafir kepadanya”.(43.30)
Dan mereka berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan bacaan ini atas laki-laki dari dua negeri yang panjang ini”.(43.31)
Apakah mereka membagi  pengaturan Pemelihara mu ?. Kami telah bagi antara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan dunia, dan kami telah tinggikan sebagian mereka di atas  derajat  sebagian, agar sebagian  mereka  mengambil sebagian sebagai pekerja sebagai pengaturan dari Pemeliharamu yang baik dari apa yang mereka kumpulkan.(43.32)
Dan kalau tidak lantaran manusia akan jadi satu ummat saja, niscaya kami jadikan untuk orang yang mengkufuri rahasia Ar-Rahman itu untuk rumah-rumah mereka payung-payung dari perak demikian juga tangga-tangga yang mereka naik atasnya.(43.33)
Dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu, demikian juga difan-difan yang mereka bersandar padanya.(43.34)
Dan perhiasan, karena semua itu tidak lain melainkan benda-benda perlengkapan kehidupan dunia dan akhirat di sisi Pemeliharamu untuk orang yang tekun.(43.35)
Dan siapa berpaling dari mengingat Ar-Rahman, kami tentukan baginya Setan dan dia baginya sebagai Qorin.(43.36)
Dan sesungguhnya mereka menghalangi mereka dari jalan, dan mereka kira sesungguhnya mereka mendapat pengenalan.(43.37)
Hingga ketika datang kepada kami, ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau telah ada antara ku dan antara mu sejauh timur dan barat, karena engkau sejelek-jelek Qorin.(43.38)
”dan tidak memberi manfa’at kepada kamu pada hari ini, karena kamu telah menzalimi. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab”.(43.39)
Maka apakah engkau hendak membikin orang tuli mendengar atau engkau hendak memperkenalkan kepada orang buta dan orang yang di dalam kelupaan yang nyata.(43.40)
Tetapi maupun kami hilangkan mu, maka sesungguhnya kami akan siksa mereka.(43.41)
Atau kami tunjukkan kepada mu yang kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami atas mereka Berkuasa.(43.42)
Maka berpeganglah dengan yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau atas jalan yang lurus.(43.43)
Dan sesungguhnya dia satu peringatan untuk mu dan kaummu dan kamu akan diperiksa.(43.44)
Dan tanyalah orang-orang yang kami utus sebelummu dari rasul-rasul kami, adakah kami jadikan selain Ar-Rahman yang dita’ati yang mereka sembah ?.(43.45)
Dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir’aun dan malaknya, maka ia berkata: ”Sesungguhnya aku utusan Pemelihara Alam Semesta”.(43.46)
Maka ketika ia datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami, tiba-tiba mereka darinya mentertawakan.(43.47)
Dan tidak kami tunjukkan kepada mereka sebagian ayat melainkan dia lebih menarik perhatian dari saudaranya, dan kami kenakan mereka azab agar mereka kembali.(43.48)
Dan mereka berkata: ”Hai ahli sihir, serulah untuk kami Pemelihara mu, dengan apa yang ia janjikan di sisi mu, sesungguhnya kami sungguh orang yang mendapat pengenalan”.(43.49)
Tetapi ketika kami angkat azab itu dari mereka, tiba-tiba mereka memungkiri janji.(43.50)
Dan menyeru Fir’aun di dalam kaumnya, ia berkata: ”Hai kaumku, bukankan kepunyaan ku Kerajaan Mesir dan ini dia sungai-sungai mengalir dari bawah ku, maka tidakkah kamu lihat?”.(43.51)
”Bahkankah aku lebih baik dari orang yang hina ini, dan hampir tidak bisa menerangkan”.(43.52)
”Maka mengapa tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas atau datang bersamanya malaikat sebagai pengawal?”.(43.53)
Maka ia tindas kaumnya lalu mereka ta’at kepadanya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.(43.54)
Maka ketika mereka membikin kami murka, kami balas mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya.(43.55)
Maka kami jadikan mereka orang-orang yang terdahulu dan contoh bagi orang-orang yang akhir.(43.56)
Dan ketika anak Maryam dijadikan contoh, tiba-tiba dengan sebab itu kaummu bersorak.(43.57)
Dan mereka berkata: ”Adakah sembahan-sembahan kita lebih baik ataukah dia ?” Mereka tidak lemparkan itu kepadamu melainkan sebagai bantahan, bahkan mereka itu kaum yang suka pertengkaran.(43.58)
Tidak dia melainkan seorang hamba yang kami beri jasa atasnya dan kami jadikan dia contoh untuk Bani Israel.(43.59)
Dan kalau kami kehendaki, sungguh kami jadikan dari kamu malaikat di bumi sebagai pengganti.(43.60)
Dan sesungguhnya dia sungguh pengetahuan  untuk sa’at, maka jangan kamu ragu-ragu dengannya dan turutlah Aku ini jalan yang lurus.(43.61)
Dan jangan kamu dipalingkan oleh setan, sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata.(43.62)
Dan ketika datang kepada mereka ’Isa dengan bukti, ia berkata: ”Sesungguhnya aku datangkan kepada kamu rahasia hikmah  untuk bukti bagi kamu sebagian yang kamu perselisihkan padanya, maka tekunilah Allah dan patuh kepada ku”.(43.63)
”Sesungguhnya Allah Dia Pemelihara ku dan  Pemelihara kamu, maka sembahlah Dia, ini jalan yang lurus”.(43.64)
Lalu berselisih golongan itu dari antara mereka, maka kecelakaan untuk orang-orang yang zalim dari azab hari yang pedih.(43.65)
Bukankah mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan sa’at kepada mereka dengan mendadak padahal mereka tidak sadar.(43.66)
Sahabat-sahabat rapat pada hari itu sebagiannya musuh bagi sebagian, kecuali orang-orang yang tekun.(43.67)
”Hai hamba-hamba-Ku tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari itu dan tidak akan kamu berdukacita”.(43.68)
Orang-orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami, dan adalah mereka menyerah diri.(43.69)
”Masuklah kamu ke surga dan jodoh-jodoh kamu dalam keadaan disenangkan”.(43.70)
Akan diedar kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala dan adalah ia apa-apa yang dikehendaki oleh diri-diri dan dirasa enak oleh mata, dan didalamnya kamu akan kekal.(43.71)
Dan itulah surga yang diberikan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.(43.72)
Adalah untuk kami di dalamnya buah-buahan yang banyak, yang dari padanya kamu makan.(43.73)
Sesungguhnya orang durhaka dalam azab jahannam mereka kekal.(43.74)
Tidak diringankan siksaan dari mereka, sedangkan mereka di dalamnya putus asa.(43.75)
Padahal kami tidak menganiaya mereka, tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri.(43.76)
Dan mereka memanggil: ”Hai Maalik hendaklah Pemeliharamu hukumkan atas kami” Dikatakan:”Sesungguhnya kamu akan tinggal tetap”.(43.77)
Sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu rahasia yang lengkap, tetapi kebanyakan dari kamu membenci yang lengkap.(43.78)
Bahkan mereka telah putuskan urusan, maka kami akan memutuskan.(43.79)
Apakah mereka mengira kami tidak mendengar niat-niat mereka dan omongan rahasia mereka ?. Bahkan utusan kami di sisi mereka menulis.(43.80)
Katakanlah: ”Jika adalah untuk Arrahman anak, maka akulah orang pertama yang menyembahnya”.(43.81)
Maha Penggerak Dia Pemelihara Langit dan Bumi, Pemelihara ‘Arsy, dari apa yang mereka sifatkan.(43.82)
Dan biarkanlah mereka mendalam dalam bermain-main hingga mereka bertemu hari mereka yang dijanjikan kepada mereka.(43.83)
Dia Yang di Langit Yang Dita’ati, dan di Bumi Yang Dita’ati, dan Dia Al Hakiimul ’Aliim.(43.84)
Dan Maha melindungi yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya, dan disisi-Nya ilmu sa’at, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(43.85)
Dan siapa-siapa yang mereka sembah selain dari-Nya, tidak memiliki safa’at, kecuali mereka yang menyaksikan rahasia yang lengkap dan mereka tahu.(43.86)
Padahal jika engkau bertanya kepada mereka: ”Siapakah yang menciptakan mereka”, niscaya mereka berkata: ”Allah” Maka ke mana mereka dipalingkan ?.(43.87)
Perhatikan perkataannya: ”Hai Pemelihara, sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak beriman”.(43.88)
Maka ampunkanlah mereka dan katakanlah:”Salam”, nanti mereka akan mengetahui .(43.89)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Maka apakah engkau hendak membikin orang tuli mendengar atau engkau hendak memperkenalkan (sesuatu) kepada orang buta dan orang yang di dalam kelupaan yang nyata (anemia).(43.40)


Komentar

Daftar Isi