41.Surat Fush-Shilat

41.Surat Fush-Shilat
(Dijelaskan)
Surat ke-41, 54 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(41.0)
{Ha Mim}.(41.1)
Diturunkan dari Ar Rahmaanir Rahiim .(41.2)
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Bacaan Bahasa Asli untuk kaum yang mengetahui.(41.3)
Sebagai berita gembira dan pengancam tetapi berpaling kebanyakan mereka, maka mereka tidak dapat mendengar.(41.4)
Karena mereka berkata: ”Qalbu-qalbu kami dalam tutupan dari apa yang kamu ajak kami kepadanya, dan di telinga kami ada keberatan dan di antara kami dan engkau ada satu dinding, oleh itu, bekerjalah sesungguhnya kami bekerja” .(41.5)
Katakanlah: ”Aku tidak lain melainkan manusia seperti kamu, diberi wahyu kepada ku, bahwa Yang Dita’ati untuk kamu hanyalah satu Yang dita’ati. Dari itu berlaku luruslah kepada-Nya dan mintalah ampun kepada-Nya, karena kecelakaan bagi orang yang musyrik”.(41.6)
”Orang-orang yang tidak memberi zakat dan mereka terhadap akhirat mereka kafir”.(41.7)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholih,bagi mereka ganjaran yang tidak putus.(41.8)
Katakan:”Sesungguhnya apakah kamu akan kufur kepada karakter Yang menciptakan bumi dalam dua hari ?, dan kamu jadikan baginya tandingan-tandingan, (padahal Dia) itu Pemelihara Alam Semesta ?” .(41.9)
Dan Dia jadikan padanya gravitasi dari atasnya, dan Dia beri pelindungan padanya, dan Dia ukurkan padanya makanan-makanannya dalam empat hari yang sama untuk orang yang bertanya.(41.10)
Kemudian Dia berada kepada Langit, dan dia Asap, maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: ”Hendaklah kamu berdua datang dengan suka atau terpaksa”, keduanya berkata: ”Kami datang dengan suka”.(41.11)
Maka Dia tentukan mereka tujuh Langit dalam dua hari, dan Dia wahyukan dalam tiap Langit urusannya. Dan kami hiasi Langit yang dekat dengan pelita-pelita, , dan karena hendak menjaga. Itu taqdir dari Al’Aziizil ’Aliim.(41.12)
Maka itu jika mereka berpaling, maka katakanlah: ”Aku ancam kamu dengan satu Halilintar seperti Halilintar ’Aad dan Tsamud”. (41.13)
Ketika datang kepada mereka utusan-utusan dari depan mereka dan dari belakang mereka: ”Bahwa jangan kamu menyembah melainkan Allah”. Mereka berkata:”Kalau Tuhan kami kehendaki, niscaya Dia turunkan malaikat, sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa-apa yang diutus kamu dengannya”.(41.14)
Maka adapun ’Aad, maka mereka sombong di bumi dengan tidak lengkap, dan mereka berkata: ”Siapa yang lebih sangat kuat dari kami?”.Padahal tidakkah mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan mereka, Dia sangat kuat dari mereka ?, tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. (41.15)
Maka kami kirim atas mereka angin shor-shor pada hari Nahas, karena kami hendak merasakan kepada mereka azab kehinaan di kehidupan dunia ini, sedangkan azab akhirat lebih menghinakan, karena mereka tidak ditolong.(41.16)
Dan adapun Tsamud, maka kami telah beri pengenalan kepada mereka, tetapi mereka cinta kepada kebutaan atas pengenalan. Maka Halilintar azab yang hina menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan.(41.17)
Tetapi kami selamatkan mereka yang telah beriman, sedang mereka adalah orang-orang yang telah berbakti.(41.18)
Dan hari yang akan dikumpulkan musuh-musuh Allah kepada api, maka mereka dibagi-bagi.(41.19)
Hingga apabila telah datang kepadanya, maka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka memberikan persaksian yang menimpa mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan.(41.20)
Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka: ”Mengapa kamu memberi persaksian yang menimpa kami?” Mereka jawab: ”Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu membuat kami dapat berbicara”. Dan Dia menciptakan kamu pada bentuk simetris yang pertama, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(41.21)
Dan kamu tidak (dapat) bersembunyi (dari) disaksikan oleh pendengaran kamu, dan tidak oleh penglihatan-penglihatan kamu dan tidak kulit-kulit kamu, tetapi kamu sangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan .(41.22)
Dan itulah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Pemelihara kamu, yang telah jerumuskan kamu hingga menjadilah kamu orang-orang yang rugi.(41.23)
Maka itu jika mereka sabar, maka api itu tempat kedudukan bagi mereka, dan jika mereka minta dikasihani, maka tidaklah mereka dari orang-orang yang dikasihani.(41.24)
Dan kami telah tentukan bagi mereka teman-teman, lalu mereka puji-puji untuk mereka, apa-apa yang mereka sedang kerjakan dan apa-apa yang mereka sudah kerjakan, dan pantaslah tertimpa atas mereka putusan, bahwa mereka adalah orang-orang yang rugi dalam ummat-ummat yang telah lewat dulu dari Jinn dan Manusia. (41.25)
Dan orang-orang yang kufur itu berkata:”Jangan kamu dengarkan Alquran ini”, bikinlah hingar bingar padanya, supaya kamu mendapat kemenangan”.(41.26)
Maka kami akan rasakan kepada mereka yang kufur azab yang sangat, dan kami akan balas mereka (dengan) sejelek-jelek apa yang mereka telah kerjakan.(41.27)
Itu balasan untuk musuh-musuh Allah adalah api, bagi mereka di dalamnya tempat tinggal yang kekal sebagai balasan dengan apa adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami.(41.28)
Dan berkata orang-orang yang kafir: ”Pemelihara kami, tunjukkanlah  kepada kami dua (golongan) yang telah sesatkan kami dari Jinn dan Manusia, supaya kami jadikan mereka di bawah tapak kaki kami, supaya jadilah mereka orang-orang yang rendah”.(41.29)
Sesungguhnya orang-orang yang berkata: ”Pemelihara kami Allah” kemudian mereka istiqomah, niscaya turun atas mereka malaikat : ”Bahwa jangan kamu takut dan jangan kamu berdukacita dan bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan kepada kamu”.(41.30)

”Kami pengurus kamu di dunia dan di akhirat, dan adalah untuk kamu padanya apa-apa yang kamu ingini oleh diri-diri kamu dan adalah bagi kamu di dalamnya apa-apa yang kamu harapkan”.(41.31)
”Sebagai jamuan dari Ghafuurin-Rahiim”.(41.32)
Dan bukankah tidak ada orang  yang lebih tepat perkataannya daripada yang mengajak ke (jalan) Allah serta beramal shalih dan berkata: ”Bahwa aku seorang dari Muslimin?”.(41.33)
Dan tidak sama ketepatan dan tidak kejahatan. Tolaklah dengan cara yang lebih tepat. Maka tiba-tiba orang yang di antara mu dan dia ada permusuhan itu jadi seolah-olah ia sahabat yang rapat.(41.34)
Dan tidak diberikan itu melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang panjang.(41.35)
Dan jika engkau diganggu dari Setan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia, Dia As Samii’ul-’Aliim.(41.36)
Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya, Malam dan Siang dan Matahari dan Bulan. Jangan kamu bersujud kepada Matahari dan jangan kepada Bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan mereka, jika sungguh hanya Dia yang kamu sembah.(41.37)
Maka jika mereka menyombong, maka mereka yang disisi Pemeliharamu menggerakkan rahasia malam dan siang untuk-Nya dan mereka tidak jemu.(41.38)
Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya ialah bahwa engkau lihat bumi itu khusyu’. Maka apabila kami turunkan atas nya air, maka ia bergerak dan bertumbuh. Sesungguhnya Yang menghidupkan dia Yang menghidupkan orang yang mati, sesungguhnya Dia Berkuasa atas tiap sesuatu.(41.39)
Sesungguhnya orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat kami, tidak tersembunyi atas kami. Maka apakah orang yang dicampakkan ke api itu lebih baik atau orang yang datang dengan aman pada hari qiyaamah ?. ”Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia melihat rahasia apa yang kamu kerjakan”.(41.40)
Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri rahasia Peringatan ketika datang kepada mereka (akan rugi), karena sesungguhnya dia Kitab Penakluk.(41.41)
Tidak didatangi dia oleh kebathilan dari depannya dan tidak dari belakangnya. Diturunkan dari Hakiimin Hamiid.(41.42)
Tidak dikatakan kepada mu melainkan apa yang dikatakan kepada rasul-rasul dari sebelum mu. Sesungguhnya Pemelihara mu sungguh mempunyai Pengampunan dan mempunyai siksaan yang pedih.(41.43)
Dan kalau kami jadikan dia Bacaan bahasa sehari-hari, sungguh mereka berkata:”Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”. Apa menurut kamu Bahasa sehari-hari itu dan Bahasa Asli itu ?. Katakan dia untuk orang yang percaya sebagai pengenalan dan obat. Dan orang-orang yang tidak percaya di kuping-kuping mereka ada tekanan, dan dia atas mereka kegelapan. Itulah mereka, dipanggil dari tempat yang jauh.(41.44)
Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa Kitab, maka berselisih padanya, dan  kalau tidak kalimat terdahulu dari Pemeliharamu, sungguh ditetapkan antara mereka, dan sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu membingungkan darinya .(41.45)
Siapa beramal baik, maka untuk dirinya, dan siapa berbuat kejahatan, maka kepadanya, dan tidak Pemeliharamu mezalimi hamba-hamba-Nya.(41.46)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Juz’ ke 25
Kepada-Nya kehendak pengetahuan sa’at. Dan tidak keluar buah-buahan dari kelopaknya dan tidak mengandung seorang perempuan dan tidak ia melahirkan melainkan dengan ilmu-Nya. Dan pada hari Dia seru mereka: ”Di manakah sekutu-sekutu-Ku?”, mereka jawab: ”Kami telah kabarkan kepada-Mu, di antara kami tidak ada seorangpun dari penyaksi”.(41.47)
Dan hilang dari mereka apa-apa yang mereka seru dahulu dan mereka yakin, bahwa tidak ada bagi mereka satupun jalan berlepas.(41.48)
Manusia tidak jemu meminta kebaikan, tetapi jika kesusahan mengenai dia, maka ia putus asa putus harapan.(41.49)
Dan jika kami rasakan kepadanya satu pengaturan dari kami dari setelah kesusahan mengenai mereka, niscaya mereka berkata: ”ini untuk ku dan aku tidak menyangka sa’at akan terjadi, dan jika aku kembali kepada Pemeliharaku, sesungguhnya di sisi-Nya (pemberian) yang tepat”. Maka sungguh kami akan beritahu kepada orang-orang yang kafir, rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan, dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari azab yang tegas.(41.50)
Dan apabila kami beri jasa atas manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila mengenai dia kesusahan, maka ia mempunyai permintan yang banyak.(41.51)
Katakan: ”Kabarkanlah kepadaku jika adalah (Alquran) itu dari sisi Allah, kemudian kamu mengkufuri karakternya, siapa yang lebih lupa dari orang yang dalam perselisihan yang jauh ?”.(41.52)
Nanti Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuq-ufuq dan di dalam diri-diri mereka, hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia Yang Lengkap. Apa belum cukup bagi mereka karakter Pemelihara mu, bahwa sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Menyaksikan ?.(41.53)
Ketahuilah, sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu dari pertemuan dengan Pemelihara mereka, ketahuilah sesungguhnya Dia Pengepung karakter tiap sesuatu.(41.54)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5


Catatan kecil:
”Aku ancam kamu dengan satu kebinasaan seperti kebinasaan ’Aad dan Tsamud”. (41.13)
Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu membuat kami dapat berbicara”..(41.21)
Jangan kamu bersujud kepada Matahari dan jangan kepada Bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan mereka, jika sungguh hanya Dia yang kamu sembah.(41.37)
dan sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu membingungkan darinya .(41.45)
dan tidak Pemeliharamu mezalimi hamba-hamba-Nya.(41.46)
Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuq-ufuq dan di dalam diri-diri mereka, .(41.53)

------------------------------------------------------------------

Komentar

Daftar Isi