39.Surat Az-Zumar

39.Surat Az-Zumar
(Puak-Puak)
Surat ke-39, 75 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(39.0)
Diturunkan Kitab dari Allah Al-’Aziizil-Hakiim.(39.1)
Sesungguhnya kami telah turunkan kepada mu kitab dengan lengkap, maka sembahlah Allah dengan mengikhlashkan untuknya peraturan.(39.2)
Sungguh kepunyaan Allah peraturan khoolish, dan orang-orang yang mengambil selain dari Nya sebagai pengurus (berkata) ”Kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah”. Sesungguhnya Allah akan memutus antara mereka dalam apa yang mereka padanya berselisihan. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengenalan kepada orang yang dia adalah pendusta kufur.(39.3)
Jika Allah mau mengambil anak, niscaya Dia pilih dari apa yang Dia ciptakan apa yang Dia kehendaki. Maha Penggerak Dia. Dia Allah Al-Waahidul Qahhaar.(39.4)
Dia Yang menciptakan Langit dan Bumi dengan lengkap. Dia putarkan malam atas siang, dan Dia putarkan siang atas malam, dan Dia putarkan matahari dan bulan, setiap berjalan kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Dia Al’Aziizul-Ghaffar.(39.5)
Dia Yang menciptakan kamu dari diri yang satu kemudian menjadikan darinya jodohnya. Dan Dia turunkan untuk kamu dari binatang ternak delapan pasang. Dia menciptakan kamu di dalam perut-perut ibu-ibu kamu satu penciptaan dari setelah satu penciptaan di dalam kegelapan yang tiga. Itu untuk kamu Allah Pemelihara kamu, kepunyaan-Nya Kerajaan, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, maka ke mana kamu dipalingkan .(39.6)
Jika kamu kufur maka Allah terkaya dari kamu, dan Dia tidak suka kepada kekufuran hamba-hamba-Nya, dan jika kamu syukur, dia suka kepada kamu dan sesuatu jiwa yang menanggung, tidak memikul dosa jiwa yang lain, kemudian kepada Pemelihara kamu tempat kembali kamu, lalu Dia kabarkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan, sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(39.7)
Dan apabila kesusahan menyentuh manusia, ia berdo’a kepada Pemeliharanya dalam keadaan kembali kepada-Nya, kemudian apabila Dia beri kepadanya satu jasa dari-Nya ia lupa kepada siapa ia berdo’a kepada-Nya dulu, dan ia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan untuk melupakan dari jalan-Nya. Katakan: ”Bergembiralah dengan kekufuranmu sedikit, sesungguhnya engkau dari penduduk api”.(39.8)
Atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada akhirat dan mengharap pengaturan Pemeliharanya (sama dengan yang tidak?). Katakan: ”Adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu?, tidak mengingat melainkan Uulul Albab”.(39.9)
Katakanlah: ”Hai hamba-hamba-Ku yang beriman!, berbaktilah kepada Pemelihara kamu. Untuk mereka yang kerjakan ketepatan di dunia ini (dibalas) ketepatan di bumi Allah yang luas. Tidak disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka, melainkan dengan tidak berhitung”.(39.10)
Katakanlah: ”Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan untuk-Nya peraturan”.(39.11)
”Dan aku diperintah supaya aku jadi Muslim yang pertama”.(39.12)
Katakanlah: ”Aku takut jika aku durhaka kepada Pemelihara ku, azab hari yang panjang”.(39.13)
Katakan:”Allah aku sembah dengan mengikhlaskan untuk-Nya peraturanku”.(39.14)
”Tetapi bolehlah kamu sembah selain dari-Nya apa yang kamu kehendaki”. Katakan: ”Bahwa orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri mereka dan ahli mereka di hari qiyyaamah. Sungguh itu dia kerugian yang nyata” .(39.15)
Bagi mereka tumpukan dari api dari sebelah atas mereka dan tumpukan dari api dari sebelah bawah mereka. Itu Allah ancam dengannya hamba-hamba-Nya: ”Hai hamba-hamba-Ku hendaklah kamu berbakti kepada-Ku”.(39.16)
Dan orang-orang yang menjauhi berhala-berhala dari menyembahnya, dan kembali kepada Allah, adalah bagi mereka kabar yang mengembirakan. Oleh sebab itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku.(39.17)
Yang mendengar perkataan, lalu menurut dengan setepat-tepatnya. Merekalah orang-orang yang diberi pengenalan mereka oleh Allah, dan itulah mereka, mereka Uulul Albaab.(39.18)
Maka apakah orang yang telah patut atasnya kalimat ’azab, maka apakah engkau bisa menyelamatkan orang di dalam api ?.(39.19)
Tetapi mereka yang berbakti kepada Pemelihara mereka, bagi mereka tempat tinggi dari atasnya tempat tinggi yang dibangun, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, sebagai perjanjian Allah, tidak Allah menyalahi janji.(39.20)
Apa tidak engkau lihat bahwa Allah menurunkan dari langit air, maka Dia masukkan dia ke sumber-sumber di bumi, kemudian Dia keluarakan dengannya tumbuhan yang bermacam warnanya, kemudian ia layu lantas engkau lihat dia jadi kuning, kemudian Dia jadikan dia barang yang hancur. Sesungguhnya di dalam itu ada peringatan untuk Uulul Albaab.(39.21)
Maka apakah orang yang Allah luaskan shudurnya untuk Islam yaitu ia atas Nuur dari Pemeliharanya. Maka kecelakaan bagi mereka yang beku qalbu-qalbu mereka dari mengingat Allah, itulah mereka di dalam kelupaan yang nyata.(39.22)
Allah telah turunkan setepat-tepat rangkaian, Tulisan yang bersamaan berpasangan. Yang seram darinya kulit-kulit mereka yang takut kepada Pemelihara mereka. Kemudian jadi lemas kulit-kulit mereka dan qalbu-qalbu mereka kepada mengingat Allah. Itu pengenalan. Allah mengenalkan rahasiaNya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa  dilupakan Allah maka tidak ada baginya dari pengenal.(39.23)
Maka apakah orang yang memelihara wajahnya dari kejelekan azab hari qiyaamah (sama dengan yang lain). Dan dikatakan kepada mereka yang zalim: ”Rasakan apa yang kamu telah usahakan”.(39.24)
Orang-orang yang dari sebelum mereka, telah mendustakan, maka datang kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sadar.(39.25)
Maka Allah telah rasakan kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia, padahal azab akhirat lebih menyolok kalau mereka mengetahui.(39.26)
Dan sungguh kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan, agar mereka mendapat peringatan.(39.27)
Bacaan bahasa asli yang tidak mempunyai kebengkokan agar mereka menekuni.(39.28)
Allah adakan perumpamaan seperti ini: ”Seorang laki-laki padanya ada beberapa sekutu yang berebutan, dan seorang laki-laki yang ikhlash kepada seorang saja” Adakah dua orang itu sama dalam perbandingan ?. Semua hamdu kepunyaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(39.29)
Sesungguhnya engkau akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati.(39.30)
Kemudian sesungguhnya kamu pada hari qiyaamah di sisi Pemelihara kamu berbantahan.(39.31)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5


JUZ’ 24
Maka bukankah tidak ada orang yang lebih zalim daripada siapa yang mengadakan dusta atas Allah, dan mendustakan karakter kebenaran ketika datang kepadanya. Bukankah di jahannam kedudukan untuk orang yang kafir.(39.32)
Dan orang-orang yang mendatangkan formula kebenaran dan membenarkan karakternya, itulah mereka, mereka orang-orang yang tekun.(39.33)
Adalah bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Pemelihara mereka, itu ganjaran untuk orang yang berbuat kebaikan.(39.34)
Agar Allah hapuskan dari mereka kejahatan yang mereka kerjakan, dan Dia balas mereka dengan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.(39.35)
Bukankah Allah (cukup untuk menyelamatkan) hamba-Nya, sedangkan mereka menakutkan mu dengan yang lain dari-Nya, dan siapa dilupakan Allah, maka tidak ada baginya siapapun pengenal.(39.36)
Dan siapa diberi pengenalaan oleh Allah, maka tidak ada baginya sembarang pelupa. Bukankah Allah karakter Penakluk mempunyai balasan.(39.37)
Dan jika engkau tanya mereka: ”Siapakah yang menciptakan Langit dan Bumi?” niscaya mereka jawab: ”Allah”. Katakan: ”Kalau begitu tidak kamu lihat apa yang kamu seru dari selain Allah. Jika Allah menghendaki bahaya kepadaku, apakah mereka bisa melepas bahaya-Nya ?, atau Dia mau kenakan pengaturan kepadaku, apakah bisa mereka menahan pengaturan-Nya ?”.Katakanlah: ”Allah cukup untukku, atas-Nya bertawakal orang-orang yang bertawakal” .(39.38)
Katakan: ”Hai kaumku, beramallah menurut keadaan kamu, sesungguhnya aku akan beramal,nanti kamu akan mengetahui”.(39.39)
”Siapa dia orang yang datang kepadanya azab yang merendahkan dia dan menimpa atasnya azab yang tetap?”.(39.40)
Sesungguhnya kami telah turunkan atasmu Kitab untuk manusia dengan Lengkap. Maka siapa mendapat pengenalan, maka untuk dirinya, dan siapa lupa, maka tidak ia lupa atasnya. Dan tidak engkau atas mereka sebagai wakil.(39.41)
Allah menerima diri ketika matinya, dan yang belum mati dalam tidurnya. Maka Dia tahan yang Dia tentukan atasnya mati, dan Dia kirim yang lain kepada    ajal tertentu. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang berfikir.(39.42)
Atau mereka ambil dari selain Allah beberapa perantara ?. Katakan: ”Apakah walau mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak mengerti ?”.(39.43)
Katakanlah: ”Kepunyaan Allah semua perantara, kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi, kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan”.(39.44)
Dan apabila disebut Allah saja, tidak senang qalbu-qalbu mereka yang tidak mengimani karakter akhirat, tetapi apabila disebut mereka yang dari selain-Nya tiba-tiba mereka bergembira.(39.45)
Katakanlah: “Ya Allah Penyusun Langit dan Bumi, Yang mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan, Engkau akan memutus antara hamba-hamba-Mu dalam apa yang ada padanya mereka perselisihkan”.(39.46)
Dan kalau sesungguhnya bagi mereka yang zalim itu apa yang di bumi semuanya dan seumpamanya bersamanya, niscaya mereka tebus dengannya dari kejelekan azab hari qiyaamah, padahal telah nyata bagi mereka dari Allah apa yang mereka sangka.(39.47)
Dan telah nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah usahakan, dan telah mengelilingi mereka apa yang mereka pernah memperolok-olokkan.(39.48)
Maka apabila bahaya mengenai manusia, ia seru kami, kemudian apabila kami beri kepadanya satu jasa dari kami, ia berkata: ”Sesungguhnya apa yang diberikan kepada ku itu lantaran kepintaran”. Padahal dia fithnah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.(39.49)
Sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah ucapkan (perkataan) itu, tetapi apa yang mereka usahakan tidak dapat melepaskan dari mereka.(39.50)
Lalu kenalah kepada mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan, dan orang-orang yang zalim dari mereka akan mengenai mereka kejahatan-kejahatan dari apa yang mereka telah usahakan, dan tidaklah bisa mereka melepaskan diri.(39.51)
Apa belum mereka ketahui bahwa Allah ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki, dan mengukurkan. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.(39.52)
Katakanlah: ”Hai hamba-hambaku orang yang telah meliwati batas atas diri-diri mereka, janganlah kamu putus harapan dari pengaturan Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia, Dia Ghafuurur-Rahiim”.(39.53)
”dan kembalilah kepada Pemelihara kamu, dan berserah dirilah kepada-Nya, sebelum datang kepada kamu azab kemudian tidak kamu ditolong”.(39.54)
”Dan turutlah setepat-tepat apa yang diturunkan kepada kamu dari Pemelihara kamu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba dan kamu tidak sadar”.(39.55)
”Supaya satu diri tidak berkata: ”Hai dukacita atas apa yang aku lalaikan di sisi Allah, dan sesungguhnya adalah aku dari orang-orang yang memperolok-olokkan”.(39.56)
”Atau supaya tidak berkata: ”Jika Allah telah beri pengenalan aku, niscaya adalah aku dari orang yang berbakti”.(39.57)
”Atau supaya tidak ia berkata ketika melihat azab: ”Alangkah baiknya kalau aku bisa kembali supaya aku jadi dari orang-orang yang berbuat kebaikan”.(39.58)
”Bahkan telah datang kepada mu ayat-ayat-Ku, lalu engkau dustakan dia, dan engkau sombong, dan adalah engkau dari orang-orang yang kafir”.(39.59)
Dan di hari qiyaamah. Engkau akan lihat orang yang mengadakan dusta atas Allah wajah mereka hitam. Bukankah di jahannam tempat kembali kedudukan orang-orang yang sombong.(39.60)
Dan Allah selamatkan mereka yang berbakti dengan sebab terluput mereka, (yaitu) tidak disentuh mereka oleh kejelekan dan tidak mereka akan berdukacita.(39.61)
Allah Pencipta tiap sesuatu, dan Dia atas tiap sesuatu sebagai wakil.(39.62)
Kepunyaan-Nya kunci-kunci Langit dan Bumi, dan mereka yang mengkufuri rahasia ayat-ayat Allah, itulah mereka, mereka orang-orang yang rugi.(39.63)
Katakanlah: ”Maka apakah selain dari Allah kamu suruh aku menyembah hai orang bodoh?”.(39.64)
Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada mu dan kepada mereka yang dari sebelummu, jika engkau menyekutukan, niscaya gugur amalan mu dan jadilah engkau dari orang yang rugi.(39.65)
Bahkan Allah lah hendaknya engkau sembah dan jadilah dari orang yang bersyukur.(39.66)
Dan mereka tidak hormatkan Allah selengkap penghormatannya, padahal bumi semuanya genggaman-Nya pada hari qiyaamah, dan langit tergulung di tangan kanan-Nya. Subhaanahu-wa Ta’aalaa dari apa yang mereka sekutukan.(39.67)
Dan akan ditiup pada shuuri, lalu mati siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, lalu ditiup padanya yang lain, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu.(39.68)
Dan akan bersinar bumi dengan Nur Pemeliharanya, dan diletakkan Kitab dan dihadirkan nabi-nabi dan saksi-saksi dan akan diputuskan antara mereka dengan lengkap, dan mereka tidak dianiaya.(39.69)
Dan akan disempurnakan kepada tiap diri apa yang mereka telah kerjakan, dan mereka lebih mengetahui rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan.(39.70)
Dan dibawa orang-orang yang kafir kepada jahannam berpuak-puak. Hingga ketika datang kepadanya. Dibuka pintu-pintunya, dan penunggu-penuggunya berkata kepada mereka:”Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari jenis kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Pemelihara kamu dan mengancam kamu dengan pertemuan hari kamu ini?” Mereka jawab: ”Ya,” tetapi telah pantas kalimat azab atas orang kafir.(39.71)
Dikatakan: ”masuklah ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kekal padanya”, maka alangkah jelek tempat kedudukan bagi orang-orang yang sombong.(39.72)
Dan dibawa orang-orang yang berbakti kepada Pemelihara mereka, kepada surga berpuak-puak. Hingga apabila mereka datang kepadanya, dan dibukakan pintu-pintunya, dan pengawal-pengawalnya berkata: ” Salam atas kamu, senang kamu, maka masuklah padanya dalam keadaan kekal”.(39.73)
Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang telah tunaikan kepada kami perjanjian-Nya, dan Yang telah wariskan kepada kami bumi. Kami bisa mengambil tempat dari Taman, di mana kami kehendaki, maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal”.(39.74)
Dan engkau akan lihat malaikat mengedari sekeliling ’Arsy menggerakkan katakter hamdu Pemelihara mereka, dan diberikan putusan di antara mereka dengan lengkap, dan dikatakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Pemelihara alam semesta”.(39.75)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Dan sungguh kami telah adakan untuk manusia di dalam Alquran ini dari tiap perumpamaan, agar mereka mendapat peringatan.(39.27)
Apa belum mereka ketahui bahwa Allah ulurkan rizki untuk siapa yang Dia kehendaki, dan menyempitkan. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang percaya.(39.52)

Dan akan ditiup pada shuuri, lalu mati siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, lalu ditiup padanya yang lain, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu.(39.68)
Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang telah tunaikan kepada kami perjjanjian-Nya, dan Yang telah wariskan kepada kami bumi. Kami bisa mengambil tempat dari Surga, di mana kami kehendaki, maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal”.(39.74)


Komentar

Daftar Isi