38.Surat Shood

38.Surat Shood
(Huruf Shod)
Surat ke-38, 88 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(38.0)
{Shod}, demi Alquran yang mempunyai peringatan .(38.1)
Bahkan mereka yang kufur dalam kemuliaan dan perpecahan.(38.2)
Betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari Suatu Negeri, maka mereka minta tolong, padahal bukan lagi waktu untuk berlepas diri.(38.3)
Dan mereka merasa ajaib karena datang kepada mereka seorang pengancam dari mereka. Dan orang kafir itu berkata: ”Ini seorang ahli sihir pendusta”.(38.4)
”Apakah dia jadikan  yang dita’ati-yang dita’ati itu, satu yang dita’ati, sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib”.(38.5)
Dan berangkatlah para malak dari mereka: ”Pergilah dan sabarlah atas yang dita’ati-yang dita’ati kamu , karena sesungguhnya ini sesuatu yang dikehendaki”.(38.6)
”Kita tidak pernah dengar ini dalam Ajaran yang akhir. Tidak ini melainkan satu bikinan”.(38.7)
”apakah diturunkan peringatan itu atasnya dari kita?”. Tetapi mereka dalam ragu-ragu dari peringatan-Ku, bahkan mereka belum merasakan azab-Ku”.(38.8)
Atau di sisi mereka ada perbendaharaan pengaturan Pemelihara mu yang Al’Aziizil-Wahhab?.(38.9)
Atau kepunyaan mereka Kerajaan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya ?.Maka cobalah mereka naik di dalam asbaab.(38.10)
Suatu tentara di sana dari golongan-golongan itu akan hancur.(38.11)
Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh dan ’Aad dan Fir’aun yang mempunyai selaku Piramid.(38.12)
Dan Tsamud dan kaum Luth dan penduduk Aikah, mereka adalah golongan-golongan.(38.13)
Tidak setiap melainkan mereka mendustakan rasul-rasul, maka pantaslah azab-Ku.(38.14)
Dan tidak mereka tunggu-tunggu melainkan satu teriakan yang tidak ada baginya ulangan.(38.15)
Dan mereka berkata: ”Pemelihara kami, segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum hari perhitungan”.(38.16)
Sabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai tangan. Sesungguhnya dia orang yang patuh.(38.17)
Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya bergerak pagi dan petang.(38.18)
Dan burung-burung terkumpul, setiap kepadanya mereka patuh.(38.19)
Dan kami dahsyatkan Kerajaannya, dan kami beri dia Hikmah dan kelebihan berkata-kata.(38.20)
Dan sudahkah sampai kepadamu kabar orang-orang yang berbantahan, ketika mereka melompati pagar gedung?.(38.21)
Ketika mereka masuk atas Dawud, lalu ia terkejut melihat mereka. Mereka berkata: ”Jangan  engkau takut, (kami) dua orang yang berperkara, seorang dari kami menganiaya seorang.Maka hukumlah antara kami dengan lengkap, dan jangan engkau meliwati batas, dan kenalkan kepada kami kepada jalan yang sama”.(38.22)
”Sesungguhnya ini saudaraku, ia mempunyai 99 kambing betina, sedang aku mempunyai 1 kambing betina saja, tetapi ia berkata: ”Berikanlah kepadaku”, dan ia kalahkan aku dalam berkata-kata”.(38.23)
Ia berkata: ”Sesungguhnya ia telah menzalimi mu dengan meminta kambing betinamu kepada kambing-kambing betinanya, dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu sebagaiannya menganiaya kepada sebagian, kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih, tetapi sedikit sekali mereka ini”. Dan Dawud menyangka bahwa kami menguji dia, lalu ia minta perlindungan kepada Pemeliharanya, dan ia tunduk ruku’ dan kembali.(38.24)
Maka kami beri kepadanya perlindungan, dan adalah baginya yang hampir di sisi kami dan tempat kembali yang baik.(38.25)
”Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan mu khalifah di Bumi, maka berilah keputusan antara manusia dengan lengkap, dan jangan mengikuti keinginan, karena nanti ia lupakanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang lupa dari jalan Allah, bagi mereka azab yang sangat karena mereka lupa kepada hari perhitungan”.(38.26)
Dan tidak kami menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dengan bathil. Itu sangkaan orang-orang yang kafir, maka kecelakaan dari api untuk orang-orang yang kafir.(38.27)
Atau kami menjadikan mereka yang beriman dan beramal shalih itu seperti yang berbuat kerusakan di bumi? Atau kami menjadikan orang yang berbakti seperti orang yang durhaka?.(38.28)
Kitab yang kami turunkan dia kepada mu yang dilindungi untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya, supaya ingat Uulul Albaab.(38.29)
Dan kami beri untuk Dawud Sulaiman sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia orang yang patuh.(38.30)
Ketika ditunjukkan atasnya pada waktu ’ashar  kuda  yang berdiri atas tiga kaki yang cepat larinya.(38.31)
Maka ia berkata, sesungguhnya aku cinta kepada kebaikan dari menyebut Pemelihara ku” hingga ia terlindung di Hijab.(38.32)
”Kembalikan dia atas ku”, lalu mulai ia usap kaki-kakinya dan tengkok-tengkoknya .(38.33)
Dan sungguh kami telah uji Sulaiman, dan kami telah campakkan atas Kursinya jasad, kemudian ia kembali.(38.34)
Ia berkata: ”Pemelihara ku, kembalikanlah aku, dan berilah aku Kerajaan yang tidak pantas bagi seorang sesudah ku, karena sesungguhnya Engkau, Engkau maha memberi”.(38.35)
Maka kami putarkan baginya angin yang bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke mana ia kehendaki.(38.36)
Dan Setan-Setan setiap sebagai Pembangun dan Penyelam.(38.37)
Dan beberapa yang lain dibelenggu dengan rantai-rantai.(38.38)
Ini pemberian kami, maka berbudilah atau tahanlah dengan tidak berhisab.(38.39)
Dan sesungguhnya baginya di sisi kami  (derajat) yang dekat dan tempat kembali yang bagus.(38.40)
Dan ingatlah hamba kami Ayyub, ketika ia seru Pemeliharanya, ”Sesungguhnya aku disentuh Setan dengan kepayahan dan azab”.(38.41)
”Hentakkan dengan kakimu, ini tempat mandi yang dingin dan minuman.(38.42)
Dan kami kembalikan kepadanya ahlinya, dan bersama mereka sebanyak mereka, sebagai pengaturan dari kami dan peringatan untuk Uulul Albaab.(38.43)
”Dan ambillah dengan tanganmu ranting kayu, dan pukulkan dengan itu, dan jangan engkau menyalahi sumpah, sesungguhnya kami dapati dia sabar, sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia banyak kembali.(38.44)
Dan ingatlah hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub ahli tangan dan pandangan.(38.45)
Sesungguhnya kami jadikan mereka pilihan kami dengan sebab keikhlasan mengingat akhirat.(38.46)
Dan sesungguhnya mereka di sisi kami dari orang-orang yang baik terpilih.(38.47)
Dan ingatlah Isma’il dan Ilyasa’ dan Dzul-Kifli, dan setiap dari orang yang dipilih.(38.48)
Ini satu peringatan, dan sesungguhnya (adalah) bagi orang yang berbakti tempat kembali yang baik.(38.49)
Surga-surga ’adnin yang dibuka pintu-pintunya bagi mereka.(38.50)
Hal keadaan mereka padanya bersandar, meminta padanya buah-buah yang banyak dan minuman-minuman.(38.51)
Dan di sisi mereka yang ringkas kerlingan yang sebaya.(38.52)
”Ini apa yang dijanjikan kepada kamu untuk hari perhitungan”.(38.53)
”Sesungguhnya inilah pemberian kami, tidak ada baginya kehabisan”.(38.54)
”Ini, dan sesungguhnya untuk orang yang durhaka tempat kembali yang jelek”.(38.55)
Jahannam yang mereka akan memasukinya, maka sejelek-jelek tempat terbuai.(38.56)
Ini , maka mereka merasakan air sangat panas, dan air sangat dingin.(38.57)
Dan  yang lain dari bentuknya berpasangan.(38.58)
Ini golongan masuk berdesakan bersama kamu, tidak ucapan selamat datang kepada mereka sesungguhnya mereka masuk api.(38.59)
Mereka berkata: ”Bahkan kamu tidak ucapkan selamat datang kepada kamu, karena kamu telah sebabkan untuk kami”.Maka alangkah jelek tempat ketetapan.(38.60)
Mereka berkata: ”Pemelihara kami,  siapa yang sebabkan ini untuk kami, tambahkanlah baginya azab yang berganda di api”.(38.61)
Dan mereka berkata: ”Mengapa kita tidak lihat orang-orang yang kita anggap mereka dari orang yang jahat”.(38.62)
”Kita jadikan mereka ejekan. Atau apakah terpaling penglihatan-penglihatan dari mereka?”.(38.63)
Sesungguhnya itu pertengkaran yang lengkap ahli api”.(38.64)
Katakanlah: ”Aku hanya seorang pengancam, dan tidak ada dari Yang Dita’ati melainkan Allah Al Waahidul Qahhaar”.(38.65)
”Pemelihara Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya, Al ’Aziizul-Ghaffar”.(38.66)
Katakanlah: ”Dia kabar yang panjang”.(38.67)
”Yang kamu berpaling darinya”.(38.68)
Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang malak secara rinci ketika mereka berbantahan.(38.69)
Tidak diwahyukan kepada ku melainkan bahwa aku hanya seorang pengancam yang nyata.(38.70)
Ketika berkata: ”Pemeliharamu kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku Pencipta makhluk cerdas dari tanah liat”.(38.71)
”Maka apabila Aku sempurnakan dia, dan meniupkan padanya dari ruh-Ku, maka hendaklah kamu tunduk sujud kepadanya”.(38.72)
Maka sujudlah malaikat setiap mereka semuanya.(38.73)
Kecuali Iblis menyombong, dan adalah ia dari yang kafir.(38.74)
Dia berkata: ”Hai Iblis, apa yang menghalangi mu dari bersujud kepada apa yang Aku telah ciptakan dengan kedua tangan-Ku?. Apakah engkau sombong ataukah engkau dari yang rinci?”.(38.75)
Ia berkata: ”Aku lebih baik daripadanya, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah liat”.(38.76)
Dia berkata: ”Maka keluarlah daripadanya, karena engkau terkutuk”.(38.77)
”Sesungguhnya adalah  atasmu la’nat-Ku kepada hari peraturan”.(38.78)
Ia berkata: ”Rabbi, jika demikian, berilah tempo kepada ku hingga hari mereka dibangkitkan”.(38.79)
Dia berkata: ”Sesungguhnya engkau dari mereka yang diberi tempo”.(38.80)
”Kepada hari waktu yang tertentu”.(38.81)
Ia berkata: ”Maka demi Kemuliaan-Mu,  sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya”.(38.82)
”Kecuali hamba-Mu dari mereka yang ikhlash”.(38.83)
Dia berkata: ”Maka yang lengkap, dan yang lengkap Aku katakan”.(38.84)
”Sesungguhnya Aku akan penuhkan jahannam dengan mu dan dengan siapa yang mengikutimu dari mereka semuanya”.(38.85)
Katakan: ”Aku tidak minta apa-apa upah dari kamu atas itu, dan bukan aku dari orang yang membuat-buat sendiri”.(38.86)
”Tidak dia melainkan peringatan untuk alam semesta”.(38.87)
“Dan sungguh kamu akan mengetahui kabarnya setelah satu masa”.(38.88)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung bersamanya bergerak pagi dan petang.(38.18)
”Kepada hari waktu yang tertentu”.(38.81)
Ia berkata: ”Maka demi Kemuliaan-Mu,  sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya”.(38.82)


Komentar

Daftar Isi