36.Surat Ya Sin

36.Surat Ya Sin
(Huruf Ya dan Sin)
Surat ke-36, 83 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(36.0)
{Ya, Sin}.(36.1)
Demi bacaan yang bijaksana.(36.2)
Sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus.(36.3)
Atas jalan yang lurus.(36.4)
Yang diturunkan oleh Al-‘Aziizir Rahiim.(36.5)
Agar engkau ancam kaum yang bapak-bapak mereka tidak diancam, lalu mereka lalai.(36.6)
Sesungguhnya telah lengkap perkataan atas kebanyakan mereka, maka mereka tidak beriman.(36.7)
Sesungguhnya kami jadikan pada leher mereka belenggu maka ia sampai ke dagu, lalu mereka terdangak.(36.8)
Dan kami jadikan dari depan mereka dinding dan dari belakang mereka diding, lalu kami tutup mereka, maka mereka tidak dapat melihat.(36.9)
Sama atas mereka apakah engkau ancam mereka atau tidak engkau ancam mereka, tidak mereka akan beriman.(36.10)
Engkau hanya mengancam orang yang mengikuti peringatan, dan takut kepada Pengatur dalam ghaib, maka gembirakanlah mereka dengan pengampunan dan ganjaran yang berbeda.(36.11)
Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka, dan tiap sesuatu kami hitung dia di dalam Imam yang nyata.(36.12)
Dan adakanlah untuk mereka satu perumpamaan, penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya utusan-utusan.(36.13)
Ketika kami utus kepada mereka dua, maka mereka mendustakan mereka berdua, lalu kami taklukkan dengan yang ketiga, lalu mereka berkata: ”Sesungguhnya kami diutus kepada kamu”.(36.14)
Mereka katakan: ”Kamu tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami, dan Pengatur tidak turunkan dari sesuatu, tidak kamu melainkan berdusta”.(36.15)
Mereka berkata: ”Pemelihara kami tahu bahwa sesungguhnya kami diutus kepada kamu”.(36.16)
”Dan tidak ada atas kami melainkan menyampaikan yang nyata”.(36.17)
Mereka berkata: ”Sesungguhnya kami merasa sial dengan kamu, jika kamu tidak berhenti, niscaya kami rajam kamu, dan akan mengenai kamu azab yang pedih”.(36.18)
Mereka berkata: ”Sial kamu bersama kamu, adakah jika kamu diingatkan ? Bahkan kamu kaum yang melewati batas”.(36.19)
Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata: ”Hai kaum ku, ikutilah utusan-utusan itu”.(36.20)
”Turutlah mereka yang tidak minta upah dari pada kamu sedang mereka orang-orang yang mendapat pengenalan”.(36.21)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Juz’ 22
”Dan mengapa aku tidak menyembah Yang Menyusunku, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.(36.22)
”Apakah patut aku mengambil dari selain-Nya Yang Dita’ati ?. Jika dikehendaki Pengatur karakter mudharat, tidak pertolongan mereka bisa menolak sedikitpun dari ku, dan tidak bisa mereka menyelamatkan aku” .(36.23)
”Sesungguhnya aku ketika itu sungguh di dalam kelupaan yang nyata”.(36.24)
”Sesungguhnya aku telah mengimani karakter Pemelihara kamu, maka dengarkanlah”.(36.25)
Dikatakan: ”Masuklah surga”. Ia berkata: ”Alangkah baiknya kalau kaumku tahu”.(36.26)
Bahwa Pemeliharaku telah kembalikan aku, dan telah jadikan aku dari orang yang dibedakan”.(36.27)
Dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya dari tentara dari langit dan tidak pernah kami turunkan.(36.28)
Tidak ada melainkan satu teriakan saja,maka tiba-tiba mereka padam.(36.29)
Hai dukacita atas hamba-hamba, tidak datang kepada mereka dari utusan-utusan melainkan adalah mereka kepadanya memperolok-olokkan.(36.30)
Apa belum mereka lihat betapa banyak kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri, sesungguhnya mereka kepada mereka tidak mau kembali ?.(36.31)
Dan tidak lain mereka semuanya akan dihadirkan di sisi kami.(36.32)
Dan satu ayat untuk mereka ialah bumi yang mati, kami hidupkan dia, dan kami keluarkan darinya biji-biji, lalu mereka makan daripadanya.(36.33)
Dan kami jadikan padanya kebun-kebun dari kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya dari mata-mata air.(36.34)
Supaya mereka makan dari buahnya, dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, maka tidakkah mau mereka bersyukur ?.(36.35)
Maha Penggeraklah Yang Menciptakan sistem setiapnya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui.(36.36)
Dan satu ayat untuk mereka ialah malam, kami cabut daripadanya siang, maka tiba-tiba mereka kegelapan.(36.37)
Dan matahari berjalan di tempat letaknya, itu taqdir Al ‘Aziizil ‘Aliim.(36.38)
Dan bulan kami telah tentukan  baginya tempat turunnya, hingga ia kembali seperti  lingkaran pelepah kering yang tua.(36.39)
Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang, karena setiap dalam falak mereka bergerak.(36.40)
Dan satu ayat untuk mereka bahwa kami muatkan anak-cucu mereka di dalam Kapal yang penuh.(36.41)
Dan kami ciptakan bagi mereka seperti itu apa yang bisa mereka kendarai.(36.42)
Padahal jika kami kehendaki, kami tenggelamkan mereka, lantas tidak ada penolong bagi mereka dan tidak mereka diselamatkan.(36.43)
Melainkan pengaturan dari kami dan perlengkapan kepada satu masa.(36.44)
Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Takutlah kepada apa yang di depan kamu dan apa yang di belakang kamu, supaya kamu diberi pengaturan”.(36.45)
Dan tidak datang kepada mereka dari ayat dari ayat-ayat Pemelihara mereka, melainkan adalah darinya mereka berpaling.(36.46)
Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Belanjakanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu” Berkata orang yang kufur kepada mereka yang beriman: ”Apakah kami memberi makan orang yang kalau Allah kehendaki, niscaya Dia beri makan dia ?. Kamu tidak lain melainkan dalam kelupaan yang nyata”.(36.47)
Dan mereka berkata: ”Bilakah ancaman ini jika adalah kamu itu orang-orang yang benar”.(36.48)
Tidak mereka menunggu melainkan satu teriakan yang akan mengenai mereka, sedangkan mereka dalam pertengkaran.(36.49)
Maka tidak bisa mereka membuat wasiat dan tidak bisa mereka kembali kepada ahli mereka.(36.50)
Dan  akan ditiup pada shuuri, maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur, akan bersegera kepada Pemelihara mereka.(36.51)
Mereka tentu akan berkata:”Wahai kecelakaan kami, siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami?”. Inilah apa yang dijanjikan  Pengatur, dan benarlah rasul-rasul”.(36.52)
Tidak ada melainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di sisi kami.(36.53)
Maka pada hari ini, sesuatu diri tidak akan dianiaya walau sedikit, dan : ”Kamu tidak akan dibalas melainkan apa yang kamu telah kerjakan”.(36.54)
Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini  di dalam kelalaian bersenang-senang.(36.55)
Mereka dan jodoh-jodoh mereka duduk di dalam teduh atas pelamin-pelamin.(36.56)
Untuk mereka padanya buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka ingini.(36.57)
Salam, sebagai perkataan dari Pemelihara Yang Teliti.(36.58)
Dan: “Berpisahlah kamu di hari ini hai orang yang berdosa”.(36.59)
”Bukankah Aku telah beri peringatan kepada kamu hai anak-anak Adam !, agar kamu tidak menyembah Setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu?”.(36.60)
”Dan supaya kamu menyembah Aku, ini jalan yang lurus”.(36.61)
”Dan sesungguhnya ia telah sesatkan generasi yang banyak dari kamu, maka apakah kamu tidak mau mengerti?”.(36.62)
”Ini jahannam yang kamu diancam”.(36.63)
”Masuklah kepadanya, ini hari dengan sebab kamu telah kufur”.(36.64)
Di hari ini kami metrai atas mulut-mulut mereka, tetapi tangan-tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka usahakan.(36.65)
Dan jika kami kehendaki, niscaya kami gelapkan atas mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba ke jalan itu, tetapi bagaimana bisa mereka melihat ?.(36.66)
Dan jika kami kehendaki, niscaya kami bekukan mereka di mana-mana mereka berada, hingga tidak bisa mereka terus, dan tidak bisa mereka kembali.(36.67)
Dan siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami balikkan dia dalam ciptaan, maka tidakkah mereka mengerti ?.(36.68)
Dan kami tidak ajarkan sya’ir kepadanya, dan tidak pantas itu baginya, ia itu tidak lain melainkan peringatan dan bacaan yang nyata.(36.69)
Supaya ia ancam orang yang hidup, dan supaya pantas putusan atas kafir-kafir.(36.70)
Dan tidakkah mereka lihat, sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami, yaitu binatang ternak, lalu mereka memilikinya ?.(36.71)
Dan kami jinakkan dia untuk mereka, maka darinya mereka kendarai mereka dan darinya mereka makan.(36.72)
Dan bagi mereka padanya beberapa manfa’at dan sumber minuman, maka tidakkah mereka bersyukur ?.(36.73)
Dan mereka ambil dari selain Allah Yang Dita’ati, agar mereka ditolong.(36.74)
Mereka itu tidak berdaya menolong mereka, sedang mereka jadi tentara yang dihadirkan untuk mereka.(36.75)
Maka jangan perkataan mereka mendukacitakan mu, sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan.(36.76)
Dan tidakkah manusia lihat bahwa kami ciptakan dia dari nuthfah, maka dia pembantah yang nyata ?.(36.77)
Dan ia adakan perumpamaan untuk kami, dan ia lupa kepada penciptaannya. Ia berkata: ”Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang padahal ia sudah lapuk?”.(36.78)
Katakan: ”Akan menghidupkan dia Yang menghendaki dia pada bentuk simetris yang pertama, dan Dia Mengetahui tiap ciptaan-Nya.(36.79)
”Yang telah menjadikan untuk kamu dari pohon yang hijau itu api, maka tiba-tiba daripadanya kamu nyalakan”.(36.80)
Dan bukankah Yang Menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?. Bahkan Dia Al-Khallaaqul ‘Aliim.(36.81)
Tidak lain perintah-Nya ketika Dia kehendaki sesuatu, hanyalah Dia katakan kepadanya ”Ada” maka sesuatu itu ada.(36.82)
Maka Maha Penggeraklah Yang di tangan-Nya Kerajaan tiap sesuatu, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.(36.83)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Salam, sebagai perkataan dari Pemelihara Yang Teliti.(36.58)

Dan kami tidak ajarkan sya’ir kepadanya, dan tidak pantas itu baginya, ia itu tidak lain melainkan peringatan dan bacaan yang nyata.(36.69)


Komentar

Daftar Isi