35.Surat Faathir

35.Surat Faathir
(Penyusun)
Surat ke-35, 45 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(35.0)
Semua hamdu kepunyaan Allah Penyusun Langit dan Bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, yang mempunyai sayap  2 dan 3 dan 4, Dia tambah dalam ciptaan-Nya apa-apa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Berkuasa.(35.1)
Apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari pengaturan, maka tidak ada yang dapat menahan baginya, dan apa-apa yang Dia tahan, maka tidak ada yang dapat mengirim baginya dari hamba-hamba-Nya, dan Dia Al’Aziizul-Hakiim.(35.2)
Hai manusia ! ingatlah jasa Allah atas kamu, adakah dari Pencipta selain dari Allah ?  Yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ?. Tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, maka ke mana kamu dipalingkan ?.(35.3)
Dan jika mereka mendustakan mu, maka sungguh telah didustakan rasul-rasul dari sebelummu. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan.(35.4)
Hai manusia, sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia dan jangan kamu ditipu oleh penipu karakter Allah.(35.5)
Sesungguhnya setan bagi kamu musuh yang nyata, maka ambillah dia sebagai musuh. Ia hanya menyeru golongannya supaya menjadi penduduk neraka sa’ir.(35.6)
Orang-orang yang kufur itu bagi mereka azab yang sangat, dan orang yang beriman dan kerjakan amalan baik, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang menyolok.(35.7)
Maka apakah orang yang dihiaskan amal jahatnya lalu ia anggap dia baik. Maka sesungguhnya Allah melupakan siapa yang Dia kehendaki dan memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan rusak dirimu atas mereka karena dukacita, sesungguhnya Allah mengetahui katakter apa-apa yang mereka ekspresikan.(35.8)
Dan Allah Yang mengirim angin, lalu ia menggerakkan awan, lalu kami tarik dia kepada negeri mati, maka kami hidupkan dengannya bumi setelah matinya, seperti itulah kebangkitan.(35.9)
Siapa mencari kemuliaan, maka kepunyaan Allah kemuliaan semuanya, dan kepada-Nya naik perkataan yang baik dan amal yang shalih Dia angkat. Dan orang-orang yang menipudaya pada mengerjakan kejahatan-kejahatan adalah bagi mereka azab yang sangat, dan tipudaya mereka itu dia akan binasa.(35.10)
Dan Allah telah menciptakan kamu dari debu, kemudian dari Nuthfah, kemudian Dia jadikan kamu bersistem. Dan tidak hamil dari perempuan dan tidak melahirkan, melainkan dengan ilmu-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak dikurangkan dari umurnya, melainkan di dalam Kitab, sesungguhnya itu atas Allah mudah.(35.11)
Dan tidak sama dua laut, ini tawar, enak lulus minumannya, dan yang itu asin, pahit, tetapi dari tiap kamu makan daging yang baru, dan kamu (keluarkan) perhiasan yang kamu pakai. Dan engkau lihat padanya kapal yang membelah (air), agar kamu cari sebagian dari kelebihan-Nya dan agar kamu bersyukur.(35.12)
Dia masukkan malam dalam siang dan Dia masukkan siang dalam malam, dan Dia putarkan matahari dan bulan, setiap bergerak kepada waktu yang tertentu. Itu untuk kamu Allah Pemelihara kamu, kepunyaan-Nya Kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru dari selain-Nya tidak memiliki dari sekulit biji yang tipis.(35.13)
Jika kamu seru mereka, tidak mereka dengar panggilan kamu. Dan sekiranya mereka dengar, tidak bisa mereka memperkenankan kamu, dan di hari qiyaamah mereka akan berlepas diri dari pada penyekutuan kamu, dan tidak bisa mengabarkan kepada mu seperti Yang Mengabarkan.(35.14)
Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah Dia Ghaniyyun-Hamiid.(35.15)
Jika Dia kehendaki, Dia hapuskan kamu dan Dia datangkan karakter ciptaan yang baru.(35.16)
Dan tidak itu atas Allah karakter Penakluk.(35.17)
Dan satu (diri) yang berdosa, tidak akan memikul dosa (diri) yang lain. Dan jika (diri) yang berat (dengan dosa) memanggil (diri lain) kepada memikul bebannya, tidak bisa dipikul daripadanya (walaupun) sedikit, walaupun (yang dipanggil) itu adalah ia keluarga yang dekat. Hanya engkau ancam orang-orang yang takut kepada Pemelihara mereka di dalam ghaib, dan mendirikan sholat, dan siapa jadi suci, maka tidak ia jadi suci melainkan untuk dirinya. Dan kepada Allah tempat kembali.(35.18)
Dan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat.(35.19)
Dan tidak kegelapan dan tidak cahaya.(35.20)
Dan tidak teduh dan tidak panas.(35.21)
Dan tidak sama orang yang hidup dan tidak orang yang mati. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang Dia kehendaki, dan tidak engkau bisa membuat mendengar orang yang di dalam kubur-kubur.(35.22)
Tidak engkau malainkan seorang pengancam.(35.23)

Sesungguhnya kami mengutusmu dengan karakter yang lengkap pengembira dan pengancam, dan tidak ada satu ummat pun melainkan telah lewat padanya pengancam.(35.24)
Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti dan lempengan dan kitab yang menerangkan.(35.25)
Kemudian Aku siksa mereka yang kufur, maka bagaimanakah kemurkaan-Ku.(35.26)
Apa belum engkau lihat bahwa Allah telah turunkan dari langit air, maka kami keluarkan dengannya buah-buahan yang berlainan warnanya, dan dari gunung-gunung beberapa aliran putih dan merah yang berlainan warnanya dan yang sangat hitam?.(35.27)
Dan dari manusia dan makhluk berjalan dan binatang ternak yang berlainan warnanya. Seperti itu, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah ’Aziizul Ghafuur.(35.28)
Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat. Dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, dengan sembunyi dan dengan terang-terangan, adalah orang  yang mengharap satu perdagangan yang tidak akan kendor.(35.29)
Lantaran  Dia akan sempurnakan bagi mereka ganjaran-ganjaran mereka, dan Dia akan tambah untuk mereka dari kelebihan-Nya, sesungguhnya Dia Ghafuurun Syakuur.(35.30)
Dan yang kami wahyukan kepadamu dari Kitab, dia yang lengkap mengoreksi untuk apa yang ada di hadapannya. Sesungguhnya Allah La- Khabiirun Bashiir karakter hamba-hamba-Nya.(35.31)
Kemudian kami wariskan Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, tetapi sebagian mereka menganiaya kepada dirinya, dan sebagian dari mereka sungguh-sungguh, dan sebagian dari mereka mendahulukan karakter kebaikan, dengan izin Allah. Itu dia kelebihan yang menyolok.(35.32)
Surga-surga ’adnin yang mereka akan masuk padanya dalam keadaan dihiasi mereka padanya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka padanya sutera.(35.33)
Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah, Yang telah menghilangkan dari kami dukacita, sesungguhnya Pemelihara kami La Ghafuurun Syakuur”.(35.34)
”Yang menempatkan kita dengan kelebihan-Nya di tempat berdiri yang tidak akan mengenai kita di dalamnya kesusahan dan tidak akan mengenai kita padanya kelelahan”.(35.35)
Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka api jahannam, dalam keadaan tidak dihukum(mati) atas mereka supaya mereka mati dan tidak diringankan dari mereka sebagian dari azabnya, seperti itu kami balas tiap yang kufur.(35.36)
Dan mereka berteriak padanya: ”Pemelihara kami !, keluarkanlah kami supaya kami kerjakan kabaikan lain dari yang kami pernah kerjakan, padahal bukankah kami telah beri umur kepada kamu satu masa yang cukup untuk ingat kepadanya oleh orang yang ingat, dan telah datang kepada kamu pengancam?. Maka rasalah, karena tidak ada dari penolong untuk orang yang zalim”.(35.37)
Sesungguhnya Allah Mengetahui hal ghaib di Langit dan Bumi, sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang dimiliki shudur.(35.38)
Dia Yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di Bumi. Maka siapa kufur, maka atas dirinya kekufurannya. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah bagi mereka di sisi Pemelihara mereka melainkan kemurkaan. Dan kekufuran orang kafir tidak menambah melainkan bagi mereka melainkan kerugian.(35.39)
Katakanlah: ”Tidakkah kamu lihat sekutu-sekutu kamu orang-orang yang kamu seru dari selain Allah. Tunjukkanlah kepada Ku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah bagi mereka sekutuan di Langit atau kami telah beri kepada mereka Kitab, maka mereka atasnya membuktikan darinya ?. Bahkan orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian melainkan kesesatan”.(35.40)
Sesungguhnya Allah menahan Langit dan Bumi agar tidak hilang. Dan jika hilang, maka tidak ada siapa-siapa yang bisa menahannya dari setelah-Nya, sesungguhnya Dia adalah Haliiman Ghafuuraa.(35.41)
Dan mereka bersumpah dengan karakter Allah, sungguh-sungguh persumpahan mereka bahwa jika datang kepada mereka seorang pengancam, niscaya adalah mereka lebih mendapat pengenalan dari satu ummat. Tetapi ketika datang kepada mereka seorang pengancam, tidak bertambah kepada mereka melainkan keliaran .(35.42)
Karena sombong di bumi, membuat  tipu daya jelek, padahal tipu daya jelek tidak akan mengenai melainkan ahli-nya. Maka bukankah mereka tidak menunggu melainkan peragaan seperti generasi yang pertama. Maka tidak akan engkau dapati perubahan bagi peragaan Allah, dan tidak akan engkau bertemu perpalingan untuk peragaan Allah.(35.43)
Apa belum mereka berjalan di Bumi, lalu memperhatikan bagaimana ada akibat orang-orang yang dari sebelum mereka, dan adalah mereka sangat kuat dari mereka, dan Allah tidak ada dari sesuatu yang bisa lepas dari-Nya di Langit dan tidak di Bumi, sesungguhnya Dia ‘Aliiman Qadiira.(35.44)
Dan jika Allah menyiksa manusia (di dunia) dengan sebab apa yang mereka usahakan, niscaya tidak Dia biarkan di atas badannya satupun binatang merayap, tetapi Dia tunda mereka kepada satu tempo yang ditentukan, lantas apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya adalah Allah melihat karakter hamba-hamba-Nya.(35.45)

Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Bahkan orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian melainkan kesesatan”.(35.40)
Dan mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah, Yang telah menghilangkan dari kami dukacita, sesungguhnya Pemelihara kami sungguh Ghafuurun Syakuur”.(35.34)
Kemudian kami wariskan Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, tetapi sebagian mereka menganiaya kepada dirinya, dan sebagian dari mereka sungguh-sungguh, dan sebagian dari mereka mendahulukan karakter kebaikan, dengan izin Allah. Itu dia kelebihan yang menyolok.(35.32)
sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah ’Aziizun Ghafuur.(35.28)
dan dari gunung-gunung beberapa aliran putih dan merah yang berlainan warnanya dan yang sangat hitam?.(35.27)
dan orang-orang yang kamu seru dari selain-Nya tidak memiliki dari sekulit biji yang tipis.(35.13)Komentar

Daftar Isi