31.Surat Luqman

31.Surat Luqman
(Luqmanul Hakim)
Surat ke-31, 34 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(31.0)
{ Alif, Lam,Mim }.(31.1)
Itulah ayat-ayat Tulisan yang Bijaksana.(31.2)
Pengenalan dan Pengaturan untuk orang yang berbuat kesetiaan.(31.3)
Mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka, kepada karakter akhir mereka, mereka yakini.(31.4)
Itulah mereka atas pengenalan dari Pemelihara mereka, dan itulah mereka, mereka orang yang mendapat kemenangan.(31.5)
Dan sebagian dari manusia ada orang yang membeli cerita omong kosong untuk melupakan (manusia)  dari jalan Allah dengan tidak berilmu. Dan ia jadikan dia ejekan. Itulah mereka, bagi mereka azab yang menghinakan.(31.6)
Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, berpalinglah ia dengan sombong seolah-olah ia tidak mendengarnya, seolah-olah di dua telinganya ada tutupan yang berat, maka ancamkanlah dia dengan azab yang pedih.(31.7)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka Taman penuh jasa.(31.8)
Mereka kekal padanya sebagai janji Allah yang Lengkap, dan Dia Al’Aziizul Hakiim.(31.9)
Dia telah menciptakan Langit dengan tidak bertiang, yang bisa kamu lihat dia, dan Dia lemparkan di dalam bumi Gravitasi agar tidak kamu terbolak-balik. Dan Dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan, dan Dia turunkan dari Langit air, maka kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang Berbeda(kariim).(31.10)
Ini ciptaan Allah, maka tunjukkanlah kepada ku apa yang telah diciptakan oleh mereka yang dari selain-Nya. Bahkan orang yang zalim di dalam kelupaan yang nyata.(31.11)
Dan sungguh kami telah beri Kebijaksanaan kepada Luqman: ”Bahwa bersyukurlah kepada Allah, karena siapa bersyukur, maka hanyalah ia bersyukur kepada dirinya, dan siapa kufur, maka Allah Ghaniiyun Hamiid”. (31.12)
Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, sedang ia menasehati dia: ”Hai anakku, janganlah engkau sekutukan karakter Allah, sesungguhnya syirik penganiayaan yang panjang”.(31.13)
Dan kami wajibkan manusia (berbakti) kepada ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah, sedangkan putus susunya adalah dalam dua tahun. ”Hendaklah engkau syukur kepada-Ku dan ibu-bapakmu, kepada-Ku tempat kembali”.(31.14)
”Dan jika mereka berdua mengajak mu sungguh-sungguh supaya engkau sekutukan karakter-Ku, apa yang engkau tidak tahu karakternya, maka janganlah engkau ta’at kepada mereka, tetapi bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang ma’ruf, dan turutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian kepada-Ku lah tempat kembali kamu, maka Aku akan kabarkan kepada kamu rahasia apa-apa yang kamu telah kerjakan.(31.15)
(Kata Luqman): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada seumpama biji dari yang kerdil apakah di Batu Karang atau di Langit atau di Bumi, akan didatangkan karakternya oleh Allah, sesungguhnya Allah”  Lathiifun Khabiir.(31.16)
”Hai anakku, dirikan sholat dan suruh berkarakter ma’ruf dan larang dari kemungkaran dan sabar atas apa yang menimpa mu, sesungguhnya itu dari perkara-perkara yang diberatkan”.(31.17)
”Dan jangan engkau palingkan pipimu untuk manusia dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap penyombong pencongkak”.(31.18)
”Dan bersedanglah di dalam jalanmu dan rendahkanlah suaramu, sejelek-jelek suara ialah suara keledai”.(31.19)
Apa belum kamu lihat bahwa Allah putarkan untuk kamu apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan Dia telah sempurnakan atas kamu jasa-jasa-Nya yang zhohir dan yang batin. Dan sebagian dari manusia ada yang membantah di dalam (ayat-ayat) Allah dengan tidak berilmu dan tidak pengenalan dan tidak Tulisan yang menerangi.(31.20)
Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah”, mereka berkata: ”Bahkan kami ikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami”. Apakah walau adalah Setan menyeru mereka kepada azab bakaran ?.(31.21)
Dan siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah, dan ia berbuat kesetiaan, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat. Dan kepada Allah akibat urusan-urusan.(31.22)
Dan siapa kufur, maka janganlah kufurnya itu menducitakan mu. Kepada kamilah tempat kembali mereka, lalu kami kabarkan kepada mereka rahasia apa-apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Mengetahui karakter yang dimiliki shudur.(31.23)
Kami senangkan mereka sedikit kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang ketat.(31.24)
Dan jika engkau tanya kepada mereka: ”Siapa yang menciptakan Langit dan Bumi?”, sungguh mereka katakan : ”Allah”. Katakan: ”Semua hamdu kepunyaan Allah”. Bahkan  kebanyakan mereka tidak berilmu.(31.25)
Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di Langit dan Bumi, sesungguhnya Allah Ghaniiyyul Hamiid.(31.26)
Dan kalau sesungguhnya apa yang di Bumi dari pohon-pohon sebagai Qalam, dan Laut digandakan dari setelahnya dengan tujuh lautan, tidak akan habis Kalimat Allah, sesungguhnya Allah ’Aziizun Hakiim.(31.27)
Tidak Penciptaan kamu dan tidak Pembangkitan kamu, melainkan seperti (penciptaan) diri yang pertama (itu). Sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(31.28)
Apa belum engkau lihat, sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan memutarkan matahari dan bulan, setiap bergerak kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Mengabarkan katakter apa-apa yang kamu kerjakan.(31.29)
Itu karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia adalah bathil. Dan sesungguhnya Allah Dia ’Aliyyul Kabiir.(31.30)
Apa belum engkau lihat sesungguhnya Kapal bergerak di dalam Laut dengan jasa Allah untuk Dia tunjukkan kepada kamu sebagian dari ayat-ayat-Nya, sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk tiap yang sabar berterima kasih (shobbarin shakuur).(31.31)
Dan apabila mereka ditutup Gelombang seperti Kegelapan, mereka seru Allah dengan mengikhlaskan bagi-Nya Diin. Maka ketika Dia sudah selamatkan mereka kepada daratan, maka sebagian mereka berlaku cermat. Dan tidak membantah rahasia ayat-ayat kami melainkan pemungkir kufur.(31.32)
Hai manusia berbaktilah kepada Pemelihara kamu, dan takutlah satu hari yang tidak ada lagi melepaskan, bapak dari anaknya, dan tidak  anak dapat melepas dari bapaknya sesuatu. Sesungguhnya perjanjian Allah Lengkap. Maka jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia, dan jangan kamu ditipu dengan karakter Allah oleh penipu.(31.33)
Sesungguhnya Allah, di sisi-Nya ilmu sa’at. Dan Dia turunkan hujan, dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Dan tidak pernah tahu satu diri apa yang akan ia kerjakan besok, dan tidak pernah tahu satu diri di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah ’Aliimun Khabiir.(31.34)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil


Dan tidak pernah tahu satu diri, apa yang akan ia kerjakan besok, dan tidak pernah tahu satu diri, di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah ’Aliimun Khabiir (Maha Mengetahui Maha Mengabarkan).(31.34)


Komentar

Daftar Isi