27.Surat An-Namlu

27.Surat An-Namlu
(Semut)
Surat ke-27, 93 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(27.0)
Tho, Sin, itu ayat-ayat Bacaan dan Tulisan yang nyata.(27.1)
Pengenalan dan Kegembiraan untuk Mu’minin.(27.2)
Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka kepada karakter akhir mereka, mereka yakin.(27.3)
Sesungguhnya orang yang tidak mengimani karakter akhir, kami hiasi bagi mereka amal-amal mereka, maka mereka kebingungan sendiri.(27.4)
Itulah mereka orang yang bagi mereka azab yang jelek, dan mereka di akhirat, mereka orang yang sangat rugi.(27.5)
Dan sesungguhnya engkau menerima Alquran dari sisi Yang Hakiimin ’Aliim (Bijaksana Mengetahui).(27.6)
Ketika Musa berkata kepada ahlinya: ”Sesungguhnya aku melihat api, aku akan datangkan kepada kamu sebagian darinya kabar atau aku datangkan kepada kamu nyala api yang bernyala agar kamu berhangat”.(27.7)
Maka ketika ia datang padanya, dipanggil :”Bahwa dilindungi siapa di api itu dan siapa yang di sekitarnya, dan Maha Penggerak Allah Rabb Alam Semesta”.(27.8)
”Hai Musa, sesungguhnya Aku Allah Al’Aziizul Hakiim.(27.9)
”Campakkanlah tongkat mu”. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya Ular, ia berpaling lari tidak kembali. ”Hai Musa jangan takut, sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di sisi Ku” .(27.10)
”Kecuali orang yang telah berbuat kezaliman, kemudian ia ganti kebaikan sesudah jelek, maka sesungguhnya Aku Ghafuurur-Rahiim.(27.11)
Dan masukkanlah tanganmu ke dalam saku mu, niscaya keluar putih dari tidak jelek dalam 9 ayat kepada Fir’aun dan kaumnya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik”.(27.12)
Maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yang menerangkan, ia berkata: ”Ini sihir yang nyata”.(27.13)
Dan mereka mengingkari karakternya  dengan zalim dan kesombongan, padahal diri mereka meyakininya, maka perhatikanlah bagaimana  ada akibat bagi orang yang berbuat kerusakan.(27.14)
Dan sungguh kami telah memberi kepada Dawud dan Sulaiman Ilmu, mereka berkata: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang melebihkan kami atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang beriman”.(27.15)
Dan Sulaiman mewrisi Dawud, dan ia berkata: ”Hai manusia, telah diajar kepada kami percakapan Burung, dan kami telah diberi dari tiap sesuatu, sesungguhnya ini sungguh dia kelebihan yang nyata”.(27.16)
Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari Jinn dan Manusia dan Burung, maka mereka dibagi-bagi.(27.17)
Hingga ketika mereka bertemu atas Lembah Semut, berkata seekor semut : ”Hai semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar”.(27.18)
Maka ia tersenyum dengan tertawa dari perkataannya, dan ia berkata: ”Rabbi, perkenankanlah aku untuk mensyukuri jasa-Mu yang Engkau jasakan atas ku dan atas ibu bapakku dan agar aku beramal shalih yang Engkau sukai dia, dan masukkanlah aku dengan pengaturan-Mu dalam hamba-hamba-Mu yang sholeh”.(27.19)
Dan ia periksa burung, lalu ia berkata mengapa aku tidak melihat Hud-Hud atau ia dari mereka yang tidak hadir ?”.(27.20)
Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang keras atau sungguh aku akan sembelih dia, atau ia benar-benar datangkan kepada ku rahasia alasan yang nyata”.(27.21)
Maka ia berhenti tidak jauh, lalu ia berkata: ”Aku meliput  apa-apa yang belum kamu liput dia, dan aku datangkan kepada mu dari Saba’ rahasia kabar yang pasti”.(27.22)
”Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi dari tiap sesuatu, dan baginya ’Arsy Yang ’Azhiim”.(27.23)
”Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah, karena setan telah hiaskan kepada mereka amal-amal mereka, maka ia menghalangi mereka dari jalan, maka mereka tidak mendapat pengenalan”.(27.24)
”Agar tidak mereka bersujud kepada Allah Yang keluarkan Khab-u di Langit dan Bumi dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan”.(27.25)
Allah, tidak ada Yang Dita’ati melainkan Dia, Rabbul ’Arsyil ’Azhiim”.(27.26)
Ia berkata: ”Nanti kami lihat apakah engkau benar atau engkau dari orang yang berdusta”.(27.27)
”Pergilah dengan Tulisan ku ini, maka campakkan kepada mereka, kemudian berpaling dari mereka, maka perhatikan apa yang mereka kembalikan”.(27.28)
Ia berkata: ”Hai para malak, sesungguhnya telah dicampakkan kepada ku satu Tulisan yang berbeda”.(27.29)
”Sesungguhnya ia dari Sulaiman, dan sesungguhnya dia Bismillaahirrahmanirrahiim ”.(27.30)
”Bahwa jangan berlaku sombong kepada ku dan datanglah kepada ku dengan menyerah diri”.(27.31)
Ia berkata: ”Hai para malak,  berilah pendapat kepadaku dalam urusan ku, aku tidak memutuskan satu urusan hingga kamu saksikan aku”.(27.32)
Mereka berkata:”Kita ahli Kuat dan ahli Penyiksa Dahsyat, tetapi urusan itu kepadamu, maka perhatikan apa yang engkau hendak perintahkan”.(27.33)
Ia berkata: ”sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negeri, mereka rusakkan dia dan mereka jadikan hina penduduknya yang mulia, dan seperti itu mereka akan berbuat”.(27.34)
”Dan aku akan kirim kepada mereka hadiah, maka aku akan perhatikan dengan apa kembali utusan-utusan”.(27.35)
Maka ketika datang kepada Sulaiman, ia berkata: ”Apakah kamu akan gandakan aku dengan harta. Maka apa yang Allah beri kepada ku lebih baik dari apa yang Dia beri kepada kamu, tetapi kamu bergirang dengan hadiah kamu”(27.36)
”Kembalilah kepada mereka, maka kami akan datangi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak berdaya menghadapinya, dan kami akan keluarkan mereka darinya dalam keadaan terhina dan mereka merendah diri”.(27.37)
Ia berkata: ”Hai para malak, siapa dari kamu yang dapat mendatangkan ’Arsynya sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah diri”.(27.38)
Berkata Ifrit dari Jinn:”Aku bisa mendatangkan dia kepada mu sebelum engkau berpisah dari tempat berdirimu dan sesungguhnya aku atasnya sungguh Kuat dan Aman”.(27.39)
Berkata yang di sisinya ada ilmu dari Kitab: ”Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepada mu kerlingan mu”. Maka ketika ia melihatnya terletak di sisinya, ia berkata: ”Ini sebagian dari Fadhlu Rabb ku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Dan siapa syukur, maka ia bersyukur untuk dirinya, dan siapa kufur, maka sesungguhnya Rabb ku Ghaniyyun-Kariim.(27.40)
Ia berkata: ”Ubahlah untuknya ’Arsynya, kita lihat apakah ia kenal atau adalah ia dari orang yang tidak mengenali”.(27.41)
Maka ketika ia datang, dikatakan: ”Apakah ini ’Arsymu?” Ia berkata: ”Seperti sesungguhnya dia, dan kami telah diberi tahu dari sebelumnya, dan adalah kami orang yang menyerah diri”.(27.42)
Dan ia halangi dia dari apa yang pernah ia sembah selain dari Allah, sesungguhnya adalah ia dari kaum yang kafir.(27.43)
Dikatakan kepadanya: ”Masuklah ke shorhu”. Maka ketika ia lihat dia, ia kira kolam, dan ia singsingkan dari  dua betisnya. Ia berkata: ”Sesungguhnya ia shorhu yang dikilatkan dari quarsa”. Ia berkata:”Rabbi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, tetapi (sekarang) aku menyerah bersama Sulaiman kepada Allah Rabb Alam Semesta”.(27.44)
Sesungguhnya kami telah utus kepada Tsamud saudara mereka Shalih, tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bertentangan.(27.45)
Ia berkata:”Hai kaumku, mengapa kamu bersegera kepada kejahatan sebelum kebaikan?. Alangkah baiknya kalau kamu meminta ampun kepada Allah supaya kamu diberi pengaturan”.(27.46)
Mereka berkata: ”Kami merasa kesialan dengan mu dan dengan siapa yang bersamamu”. Ia berkata:”Nasib kamu itu di sisi Allah, bahkan kamu kaum yang dikenakan fitnah”.(27.47)
Dan adalah di kota itu 9 rahthin berbuat kerusakan di bumi dan tidak berbuat kebaikan.(27.48)
Mereka berkata:”Hendaklah kamu bersumpah dengan karakter Allah bahwa sesungguhnya kita akan bunuh dia dan pengikutnya, kemudian sesungguhnya kita berkata kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya, dan sesungguhnya kita orang yang benar”.(27.49)
Dan mereka benar-benar mengatur tipu daya, dan kami (pun) benar-benar mengatur tipu daya, tetapi mereka tidak sadar.(27.50)
Maka lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka, bahwa kami binasakan mereka dan kaum mereka semuanya.(27.51)
Maka itulah dia rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dengan sebab mereka berlaku zalim. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui.(27.52)
Dan kami telah selamatkan mereka yang beriman, karena mereka orang-orang yang berbakti.(27.53)
Dan Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: ”Adakah kamu kerjakan fahisyah padahal kamu mempunyai pemandangan?”.(27.54)
”Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat dari selain wanita, bahkan kamu satu kaum yang bodoh”.(27.55)
Maka tidak ada jawab kaumnya melainkan mereka berkata: ”Keluarkanlah golongan Luth dari desa kamu, karena sesungguhnya mereka itu Unasun yang berlaku bersih”.(27.56)
Maka kami selamatkan dia dan ahlinya, kecuali perempuannya, kami telah ukurkan dia dari orang yang tertinggal.(27.57)
Dan kami hujani atas mereka hujan, maka jelek hujan atas orang yang diancam.(27.58)
Katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah, dan sejahtera atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih” Apakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan.(27.59)
Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

JUZ’ 20
Atau siapakah yang telah menciptakan Langit dan Bumi dan telah turunkan untuk kamu dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang mempunyai pemandangan baik yang tidak bisa kamu tumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah Yang dita’ati bersama Allah?. Bahkan mereka kaum yang berpaling.(27.60)
Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat- bulat (qororo), dan menjadikan antaranya sungai-sungai dan telah menjadikan untuknya gravitasi dan menjadikan satu batas antara dua laut?. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.(27.61)
Atau siapa yang memperkenankan orang yang kesusahan ketika menyeru Dia? Dan yang menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu pengurus bumi?. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah ?. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan.(27.62)
Atau siapakah yang memberi pengenalan kepada kamu dalam kegelapan darat dan laut, dan siapa yang mengirim angin sebagai penggembira di hadapan pengaturan-Nya ?. Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?. Maha Rinci Allah dari apa yang mereka sekutukan.(27.63)
Atau siapakah Yang memulai Ciptaan, kemudian mengembalikannya?. Dan siapa yang memberi rizki kepada kamu dari Langit dan Bumi ? Adakah Yang Dita’ati bersama Allah?. Katakan:”Bawalah Burhan kamu jika kamu orang yang cerdas”.(27.64)


Catattan Kecil:
Burhan = Bukti-Bukti Ilmiah
Sehingga ayat itu bermakna: ”Bawalah Bukti-Bukti ilmiah kamu jika kamu orang-orang yang cerdas”
Katakanlah: ”Tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan bumi hal ghaib, melainkan Allah, dan tidak mereka sadar kapan mereka dibangkitkan”.(27.65)
Bahkan telah rusak ilmu mereka tentang akhirat, bahkan mereka di dalamnya ragu-ragu padanya, bahkan mereka buta daripadanya.(27.66)
Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Apakah sesudah kita jadi debu dan apa-apa kita, bahwa kita akan dibangkitkan?”.(27.67)
”Sesungguhnya ini telah dijanjikan kepada kita dan kepada bapa-bapa kita dari sebelum ini, sesungguhnya ini tidak lain melainkan dongeng generasi yang pertama”.(27.68)
Katakan: ”Berjalanlah di Bumi, maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”.(27.69)
Dan jangan engkau berdukacita atas mereka, dan jangan engkau di dalam kesempitan dari tipu daya yang mereka lakukan.(27.70)
Dan mereka berkata: ”Kapankah perjanjian ini, jika kamu orang yang benar?”.(27.71)
Katakanlah:”Bisa jadi telah hampir bagi kamu sebagian dari yang kamu minta kedatangannya dengan lekas”.(27.72)
Dan sesungguhnya Rabb mu mempunyai kelebihan atas Manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.(27.73)
Dan sesungguhnya Rabb mu sungguh mengetahui apa-apa yang disempunyikan shudur mereka dan apa yang mereka terangkan.(27.74)
Dan tidak ada dari perkara ghaib di langit dan bumi, melainkan di dalam Kitab yang nyata.(27.75)
Sesungguhnya Alqur’an ini menceritakan atas Bani Israel kebanyakan yang mereka padanya berselisih.(27.76)
Sesungguhnya dia sungguh pengenalan dan pengaturan untuk mu’minin.(27.77)
Sesungguhnya Rabb mu akan memutus antara kamu dengan Hukumnya, dan Dia Al-’Aziizul ’Aliim.(27.78)
Maka bertawakallah atas Allah, sesungguhnya engkau atas al haqqil mubiin.(27.79)
Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang mati, dan tidak bisa membuat mendengar panggilan orang yang Tuli apabila mereka berpaling membelakang.(27.80)
Dan tidak engkau dapat memalingkan orang buta dari kelupaan mereka. Tidak dapat engkau buat mendengar melainkan orang yang mengimani rahasia ayat-ayat kami, lalu mereka menyerah diri.(27.81)
Dan apabila terletak perkataan  atas mereka, kami keluarkan untuk mereka Makhluk Berjalan dari Bumi yang hadapkan perkataan kepada mereka: ”Bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini rahasia ayat-ayat kami”.(27.82)
Dan hari yang kami akan kumpulkan dari tiap ummat segolongan dari mereka yang mendustakan rahasia ayat-ayat kami, lalu mereka dilindungi.(27.83)
Hingga apabila datang, Dia berkata: ”Apakah kamu dustakan rahasia ayat-ayat-Ku, padahal kamu tidak meliputi rahasianya dengan ilmu, atau apakah yang telah kamu kerjakan?”.(27.84)
Dan telah terletak perkataan atas mereka dengan sebab kezaliman mereka, maka mereka tidak bisa berbicara.(27.85)
Apa belum mereka lihat bahwa kami menjadikan malam untuk mereka beristirahat padanya dan siang menerangkan, sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang beriman.(27.86)
Dan hari yang akan ditiup pada Trompet, lalu terkejut siapa-siapa yang di langit dan siapa-siapa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan setiap datang kepada-Nya dengan merendah diri.(27.87)
Dan engkau lihat gunung-gunung, engkau kira dia diam, padahal ia melalui seperti melaluinya awan. Pembentukan Allah Yang membereskan tiap sesuatu, sesungguhnya Dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu lakukan.(27.88)
Siapa datangkan karakter kebaikan, maka baginya lebih baik darinya, dan mereka aman dari keterkejutan hari itu.(27.89)
Dan siapa kerjakan kejahatan, maka akan dijerumuskan muka mereka di dalam api ”Bukankah tidak dibalas kamu melainkan apa yang kamu telah kerjakan?”.(27.90)
(Katakanlah:) ”Hanya aku diperintah supaya aku menyembah Rabb Negeri ini, yang Dia jadikan tempat perlindungan, dan kepunyaan-Nya tiap sesuatu , dan aku diperintah supaya aku dari orang yang menyerah diri”.(27.91)
”dan supaya aku membaca Alqur’an”. Maka siapa dapat pengenalan, maka tidak ia mendapat pengenalan melainkan untuk dirinya, dan siapa lupa, maka katakanlah: “Aku tidak lain melainkan dari pengancam-pengancam”.(27.92)
Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, maka kamu akan mengenalinya, dan tidak Rabb mu lalai dari apa yang kamu kerjakan”.(27.93)Mekkah, Senin, 30-4-2012 M, 8 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5Catatan kecil:

Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah. Dia akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat-Nya, maka kamu akan mengenalinya, dan tidak Rabb mu lalai dari apa yang kamu kerjakan”.(27.93)

Komentar

Daftar Isi