26.Surat Asy-Syu’ara

26.Surat Asy-Syu’ara
(Ahli Sihir)
Surat ke-26, 227 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(26.0)
{Tho,Sin,Mim}.(26.1)
Itu ayat-ayat Tulisan yang nyata.(26.2)
Bisa jadi engkau binasakan diri mu lantaran mereka tidak beriman.(26.3)
Jika kami kehendaki, kami turunkan atas mereka dari Langit ayat maka senantiasalah tunduk kepadanya kuduk-kuduk mereka.(26.4)
Dan tidak datang kepada mereka dari Peringatan yang baru dari Pengatur, melainkan adalah mereka berpaling darinya.(26.5)
Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan, maka datang kepada mereka kabar-kabar apa-apa yang ada mereka perolokkan karakternya.(26.6)
Apa belum mereka lihat kepada Bumi betapa banyak kami tumbuhkan padanya dari setiap jenis-jenis yang berbeda ? .(26.7)
Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat, tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.(26.8)
Dan sesungguhnya Pemeliharamu sungguh Dia Penakluk    Yang Maha Teliti.(Al-’Aziizur-Rahiim).(26.9)
Dan ketika Pemeliharamu menyeru Musa: ”Datanglah kepada kaum yang zalim”.(26.10)
”Kaum Fir’aun, tidakkah mereka mau berbakti?”.(26.11)
Ia berkata: ”Rabbi sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku”.(26.12)
”Sempit shudur ku dan tidak dapat berbicara lidah ku, oleh sebab itu utuslah kepada Harun”.(26.13)
”Dan mereka ada mempunyai dosa atas ku, maka aku takut bahwa mereka akan membunuh ku”.(26.14)
Dia berkata: ”Tidak demikian, maka pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat kami sesungguhnya kami bersama kamu  kami mendengar”.(26.15)
”Maka hendaklah kamu berdua datangi Fir’aun dan berkatalah: ”Bahwa sesungguhnya kami utusan Pemelihara Alam Semesta”.(26.16)
”Bahwa hendaklah engkau lepaskan Bani Israel bersama kami”.(26.17)
Ia berkata: ”Bukankah kami yang Pelihara mu pada kami ketika engkau kecil dan engkau tinggal pada kami beberapa tahun dari umur mu”.(26.18)
”Dan engkau telah berbuat perbuatan mu yang engkau telah lakukan dan engkau dari orang yang kafir”.(26.19)
Ia katakan: ”Aku telah buat itu waktu itu, padahal aku seorang dari orang yang lupa”.(26.20)
”Lalu aku lari dari kamu ketika aku takut kepada kamu, lalu Pemelihara ku beri kepada ku Hukum dan Dia jadikan aku dari orang yang diutus”.(26.21)
”dan itu jasa yang engkau jasakan dia atas ku, (tetapi sekarang) engkau telah perbudak Bani Israel.(26.22)
Berkata Fir’aun: ”Dan apa itu Pemelihara Alam Semesta?”.(26.23)
Ia berkata: ”Pemelihara Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya jika kamu mau percaya”.(26.24)
Ia berkata kepada orang di sekitarnya: ”Tidakkah engkau dengar?”.(26.25)
Ia berkata: ”Pemelihara kamu, Pemelihara bapak-bapak kamu yang pertama”.(26.26)
Ia berkata: “sesungguhnya untusan untuk kamu yang diutuskan kepada kamu benar-benar gila”.(26.27)
Ia berkata: ”Pemelihara Masyriq dan Maghrib dan apa-apa antara keduanya jika kamu mengerti”.(26.28)
Ia berkata: ”Jika engkau ambil Yang Dita’ati selain Aku, aku akan jadikan-mu dari orang yang dipenjarakan”.(26.29)
Ia berkata:” Apakah sekalipun aku datangkan kepada mu karakter sesuatu yang nyata ?”.(26.30)
Ia berkata: ”Maka datangkanlah karakternya, jika kamu dari orang yang benar”.(26.31)
Maka ia campakkan dia, maka tiba-tiba ia ular yang nyata”.(26.32)
Dan ia keluarkan tangannya, maka tiba-tiba ia putih untuk orang yang melihat.(26.33)
Ia berkata kepada Malak sekitarnya: ”Sesungguhnya ini sungguh seorang penyihir yang pandai”.(26.34)
”Ia akan keluarkan kamu dari bumi-kamu dengan sihirnya, maka apa pendapat kamu”.(26.35)
Mereka berkata: “Berilah tempo baginya dan saudaranya, dan kirimlah pengumpul-pengumpul di kota-kota”.(26.36)
”Agar mereka datangkan kepada mu tiap penyihir yang pandai”.(26.37)
Maka dikumpulkan ahli-ahli sihir di waktu yang ditetapkan pada hari yang ditentukan.(26.38)
Dan orang-orang ditanya:”Apakah kamu akan berkumpul?”.(26.39)
“Supaya kita turut ahli-ahli sihir, jika merekalah orang-orang yang menang”.(26.40)
Maka ketika datang ahli-ahli sihir mereka bertanya kepada Fir’aun:”Sesungguhnya apakah kami akan dapat ganjaran, jika kami orang yang-orang yang menang?”.(26.41)
Ia jawab:”Benar, dan sesungguhnya kamu di waktu itu (adalah) dari orang-orang yang dihampiri”.(26.42)
Musa berkata kepada mereka:”Campakkanlah apa-apa yang hendak kamu campakkan”.(26.43)
Lalu mereka campakkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dan mereka berkata:”Demi kemuliaan Fir’aun, sesungguhnya kamilah yang akan menang”.(26.44)
Lalu Musa campakkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia telan apa-apa yang mereka ada-adakan dengan dusta.(26.45)
Maka rebah ahli-ahli sihir itu dengan bersujud.(26.46)
Mereka berkata:”Kami mengimani karakter Pemelihara Alam Semesta”.(26.47)
“Pemelihara Musa dan Harun”.(26.48)
Ia berkata: “Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu ?. Sesungguhnya ia Menarik Perhatian bagi kamu yang ajarkan kamu sihir, maka nanti kamu akan mengetahui. Sungguh aku akan potong tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu bersilang dan aku akan Salib kamu semuanya”.(26.49)
Mereka berkata:”Tidak keberatan, sesungguhnya kepada Pemelihara kami, kami akan kembali”.(26.50)
”Sesungguhnya kami berharap agar Pemelihara kami ampunkan dosa-dosa kami, karena adalah kami orang yang beriman lebih dulu”.(26.51)
Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa:”Bawa-berjalan hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kamu orang-orang yang diikuti”.(26.52)
Maka Fir’aun mengirim pengumpul-pengumpul di kota-kota.(26.53)
”sesungguhnya mereka itu golongan yang sedikit”.(26.54)
”Dan sesungguhnya mereka bikin kita murka”.(26.55)
”Dan sesungguhnya kita semuanya berjaga-jaga”.(26.56)
”Lalu kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air”.(26.57)
Dan (dari) perbendaharaan-perbendaharaan dan tempat berdiri yang berbeda”.(26.58)
Seperti itu,dan kami jadikan dia warisan bagi bani israil.(26.59)
Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit.(26.60)
Maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain, pengikut-pengikut Musa berkata:”Sesungguhnya kita akan tertawan”.(26.61)
Ia berkata:”Tidak sekali-kali, sesungguhnya bersama ku Pemeliharaku, sesungguhnya Dia akan kenalkan (penyelesaian)”.(26.62)


Catatan kecil: Pada data 26.62 ini dilihatkan tidak ada jalan, jadi makna sayahdin bukan tunjukkan jalan, karena jalan tidak ada, tetapi kenalkan penyelesaian dari persoalan yang dihadapi.

Dan kami wahyukan kepada Musa:”Bahwa pukullah laut itu dengan tongkat mu” maka tergulung, maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam.(26.63)
Dan kami hampirkan ke sana yang lain.(26.64)
Dan kami selamatkan Musa dan siapa yang bersamanya semuanya.(26.65)
Kemudian kami tenggelamkan yang lain.(26.66)
Sesungguhnya di dalam itu ada ayat, tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.(26.67)
Dan sesungguhnya Pemeliharamu sungguh Dia Al’Aziizur-Rahiim.(26.68)
Dan bacakanlah kepada mereka kabar Ibrahim.(26.69)
Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”Apa yang kamu sembah”.(26.70)
Mereka katakan:”Kami menyembah Ashnam dan kami akan tetap menyembahnya”.(26.71)
Ia berkata: ”Apakah mereka mendengar kamu apabila kamu memanggil?”.(26.72)
”Atau bisakan mereka memberi manfa’at kepada kamu atau memberi mudharat”.(26.73)
Mereka katakan: ”Tetapi kami dapati bapa-bapa kami seperti itu mereka berbuat”.(26.74)
Ia berkata: ”Apa tidak kamu lihat apa yang kamu sembah”.(26.75)
”kamu dan bapak-bapak kamu yang lebih dahulu”.(26.76)
”maka sesungguhnya mereka itu musuhku, kecuali Pemelihara Alam Semesta”.(26.77)
”Yang telah ciptakan aku dan Dia telah beri aku Pengenalan”.(26.78)
”Dan Yang Dia beri aku makan dan minum”.(26.79)
”Dan apabila aku sakit, maka Dia menyembuhkan aku”.(26.80)
”Dan Yang akan mematikan aku, kemudian menghidupkan aku”.(26.81)
”Dan Yang aku harap akan menutup bagiku kesalahanku di hari peraturan”.(26.82)
”Pemelihara ku, berilah kepada ku hukum dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang sholeh”.(26.83)
”Dan jadikanlah bagiku Lisan kebenaran dalam generasi yang akhir”.(26.84)
”Dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi surga (penuh) jasa”.(26.85)
”Dan ampukanlah bagi ku bapakku sesungguhnya dia adalah dari orang yang lupa”.(26.86)
”Dan jangan Engkau bikin malu aku pada hari mereka dibangkitkan”.(26.87)
Hari yang tidak bermanfa’at harta dan anak-anak.(26.88)
Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan Qalbu yang sejahtera.(26.89)
Dan dihampirkan surga bagi orang-orang yang berbakti.(26.90)
Dan dinampakkan jahim bagi orang yang sesat.(26.91)
Dan dikatakan kepada mereka:”Mana dia benda yang kamu sembah”.(26.92)
”Dari selain Allah? Adakah bisa mereka menolong kamu atau bisakah mereka dapat pertolongan”.(26.93)
Maka mereka dijerumuskan padanya kepala dahulu, mereka dan orang yang sesat.(26.94)
Dan tentara Iblis semuanya.(26.95)
Mereka berkata, padahal mereka di dalamnya bertengkaran.(26.96)
“Demi Allah sesungguhnya kami di dalam kelupaan yang nyata”.(26.97)
“Karena kami samakan kamu dengan Pemelihara Alam Semesta”.(26.98)
“Dan tidak melupakan kami melainkan orang-orang yang berdosa”.(26.99)
”lantaran itu kami tidak mempunyai penolong”.(26.100)
“Dan tidak sahabat yang setia”.(26.101)
“Maka sesungguhnya alangkah baiknya kalau kami dapat sekali kembali, supaya jadilah kami dari orang-orang yang beriman”.(26.102)
Sesungguhnya di dalam itu ada ayat, tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.(26.103)
Dan sesungguhnya Pemeliharamu sungguh Dia Al-’Aziizur-Rahiim.(26.104)
Kaum Nuh telah dustakan rasul-rasul.(26.105)
Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26.106)
“Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.(26.107)
“Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.108)
“Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Pemelihara Alam Semesta”.(26.109)
”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.110)
Mereka berkata: ”Apakah kami (mesti) beriman kepada mu, padahal engkau diikuti oleh orang-orang yang tidak populer”.(26.111)
Ia berkata: ”Tetapi aku tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan”.(26.112)
”Tidak ada perhitungan mereka melainkan (terserah) kepada Pemelihara ku jika kamu sadar”.(26.113)
”Dan bukan aku orang yang mengusir Mu’minin”.(26.114)
”Tidak aku melainkan seorang pengancam yang nyata”.(26.115)
Mereka berkata: ”Jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya adalah engkau dari orang yang dirajam”.(26.116)
Ia berkata:”Rabbi, sesungguhnya kaumku telah dustakan aku”.(26.117)
”Maka adakanlah satu putusan antara ku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari mu’minin”.(26.118)
Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam Kapal yang penuh.(26.119)
Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan mereka yang ketinggalan.(26.120)
Sesungguhnya di dalam itu ada ayat, tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.(26.121)
Dan sesungguhnya Pemeliharamu sungguh Dia Al’Aziizur-Rahiim.(26.122)
’Aad telah mendustakan rasul-rasul.(26.123)
Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26.124)
”Sesungguhnya aku untuk kamu utusan yang terpercaya”.(26.125)
”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.126)
“Dan aku tidak mita upah dari kamu atas ajakan itu. Balasan untukku tidak lain melainkan atas Pemelihara Alam Semesta”.(26.127)
”Adakah patut kamu dirikan di tiap-tiap tempat tinggi satu ayat kamu berlaku sia-sia?”.(26.128)
Dan kamu ambil mahligai-mahligai agar kamu akan kekal.(26.129)
”Dan (patutkah) apabila membalas, kamu membalas sebagai orang-orang yang Pemaksa.(26.130)
”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuh kepada ku”.(26.131)
”Dan berbaktilah kepada Yang gandakan kamu dengan apa yang kamu tahu”.(26.132)
”Dia gandakan kamu dengan binatang ternak dan anak-anak”.(26.133)
”Dan taman-taman dan mata-mata air”.(26.134)
”Sesungguhnya aku takut atas kamu bencana hari yang panjang”.(26.135)
Mereka berkata:”Sama saja atas kami, engkau beri nasehat atau engkau tidak ada dari orang yang menasehati”.(26.136)
”Tidak ini melainkan ekspresi ciptaan orang-orang yang dahulu”.(26.137)
”Dan tidak kami akan diazab”.(26.138)
Maka mereka mendustakannya, maka kami binasakan mereka, sesungguhnya di dalam itu ada ayat, tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.(26.139)
Dan sesungguhnya Pemeliharamu sungguh Dia Al-’Aziizur-Rahiim.(26.140)
Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.(26.141)
Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Sholih:”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26.142)
”Sesungguhnya aku untuk kamu seorang rasul yang terpercaya”.(26.143)
”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.144)
”Dan aku tidak minta kepada kamu upah atasnya. Tidak upah ku melainkan atas Pemelihara Alam Semesta.(26.145)
”Apakah (kamu sangka) akan dibiarkan kamu dalam(keadaan) di sini dengan aman?”.(26.146)
”Di taman-taman dan mata-mata air?”.(26.147)
”Dan tanaman-tanaman dan korma yang mayangnya lemah lembut?”.(26.148)
”Dan kamu buat dari gunung rumah-rumah dengan pandai.(26.149)
”Dan berbaktilah kepada Allah dan patuh kepadaku”.(26.150)
”Dan jangan kamu patuh kepada perintah orang-orang yang meliwati batas”.(26.151)
”Yang berbuat kerusakan di bumi, dan tidak berbuat kebaikan”.(26.152)
Mereka katakan: ”Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi ilmu sihir”.(26.153)
”Engkau tidak lain melainkan makhluk cerdas seperti kami, maka datangkanlah rahasia ayat jika kamu orang-orang yang benar”.(26.154)
Ia berkata:”Ini unta betina, ia mempunyai giliran minum dan kamu mempunyai giliran minum di hari tertentu”.(26.155)
”Dan jangan kamu sentuh dia dengan kejahatan, karena nanti akan mengenai kamu bencana hari yang panjang”.(26.156)
Maka mereka sembelih dia, maka menjadilah mereka orang-orang yang menyesal.(26.157)
Maka mengenai mereka bencana. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat, tetapi adalah kebanyakan mereka tidak percaya.(26.158)
Dan sesungguhnya Pemeliharamu sungguh Dia Al-’Aziizur-Rahiim.(26.159)
Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul.(26.160)
Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Luth, : ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26.161)
”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.(26.162)
”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.163)
”Dan  tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran, tidak ganjaran bagiku melainkan atas Pemelihara Alam Semesta .(26.164)
”Apakah patut kamu mendatangi laki-laki dari Alam Semesta”.(26.165)
”Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan untuk kamu oleh Pemelihara kamu dari jodoh-jodoh kamu, bahkan kamu kaum yang meliwati batas”.(26.166)
Mereka berkata: ”Sesungguhnya jika kamu tidak mau berhenti hai Luth,  sungguh jadilah engkau daripada orang-orang yang dikeluarkan” .(26.167)
Ia berkata: ”Sesungguhnya aku dari orang-orang yang sangat benci dari perbuatan kamu”.(26.168)
”Rabbi, selamatkanlah aku dan ahliku dari apa yang mereka kerjakan”.(26.169)
Lalu kami selamatkan dia dan ahlinya semuanya.(26.170)
Kecuali seorang perempuan tua dalam golongan yang tinggal.(26.171)
Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain.(26.172)
Dan kami hujani atas mereka hujan (Azab), maka jeleklah hujan bagi mereka yang diancam.(26.173)
Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat, tetapi kebanyakan mereka tidak percaya.(26.174)
Dan sesungguhnya Pemelihara mu sungguh Dia Al-‘Aziizur-Rahiim.(26.175)
Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.(26.176)
Ketika berkata kepada mereka Syu’aib: ”Tidakkah kamu mau berbakti?”.(26.177)
”Sesungguhnya aku untuk kamu rasul yang terpercaya”.(26.178)
”Maka berbaktilah kepada Allah dan patuhlah kepada ku”.(26.179)
”Dan tidak aku minta kepada kamu atasnya dari ganjaran, tidak ganjaran ku melainkan atas Pemelihara Alam Semesta”.(26.180)
”Cukupkanlah sukatan,  dan jangan kamu jadi daripada orang-orang yang merugikan”.(26.181)
”Dan timbanglah dengan neraca yang mustaqim (lurus).(26.182)
”Dan jangan kamu kurangi hak-hak manusia dan jangan kamu merajalela di bumi dengan merusak”.(26.183)
“Dan berbaktilah kepada Yang Menciptakan kamu dan jibillatu yang pertama”.(26.184)
Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau tidak lain melainkan dari orang-orang yang diberi  sihir”.(26.185)
“Dan tidak engkau melainkan orang cerdas seperti kami dan tidak kami sangka mu sungguh dari orang yang berdusta”.(26.186)
”Maka gugurkanlah atas kami beberapa keping dari langit, jika adalah engkau dari orang-orang yang benar”.(26.187)
Ia berkata:”Sesungguhnya Rabbi ku lebih mengetahui karakter apa-apa yang kamu kerjakan”.(26.188)
Maka mereka mendustakannya, maka mengenai mereka Bencana Hari Peneduh, sesungguhnya dia adalah Bencana hari yang panjang.(26.189)
Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat, tetapi kebanyakkan mereka tidak percaya.(26.190)
Dan sesungguhnya  Pemelihara mu sungguh Dia Al-‘Aziizur Rahiim.(26.191)
Dan sesungguhnya dia , sungguh diturunkan oleh Pemelihara Alam Semesta.(26.192)
Diturunkan dia oleh Ruh yang terpercaya.(26.193)
Atas Qalbu mu agar jadilah engkau dari orang yang memberi peringatan.(26.194)
Dalam lisan bahasa asli yang nyata.(26.195)
Dan sesungguhnya dia sungguh dalam Zabur orang yang pertama.(26.196)
Apakah  itu belum cukup bagi mereka sebagai ayat, agar diketahui dia oleh Ulama Bani Israil ?.(26.197)
Dan kalau kami turunkan dia atas sebagian bahasa sehari-hari.(26.198)
Lalu ia bacakan dia atas mereka, niscaya tidak mereka akan percaya kepadanya.(26.199)
Seperti itu kami masukkan dia, dalam Qalbu orang-orang yang durhaka.(26.200)
Tidak mereka akan percaya kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.(26.201)
Maka akan datang kepada mereka dengan mendadak, dan mereka tidak sadar.(26.202)
Lalu mereka akan berkata: ”Apakah kita akan diberi tempo?”.(26.203)
Maka apakah patut mereka minta dilekaskan datangnya azab kami ?.(26.204)
Apa tidak engkau lihat bagaimana jika kami beri perlengkapan mereka beberapa tahun ?.(26.205)
Kemudian datang kepada mereka apa yang ada telah dijanjikan kepada mereka.(26.206)
Tidak berguna kepada mereka perlengkapan yang diberikan kepada mereka.(26.207)
Dan tidak kami membinasakan dari suatu melainkan adalah bagi nya beberapa pengancam.(26.208)
Satu Peringatan, dan tidak pernah kami melakukan kezaliman.(26.209)
Dan tidak dibawa Turun dia oleh setan-setan.(26.210)
Dan tidak sepantasnya bagi mereka dan mereka tidak bisa.(26.211)
Sesungguhnya mereka itu dienyahkan dari mendengarnya.(26.212)
Maka jangan engkau seru bersama Allah, Yang Dita’ati yang lain, karena dengan itu jadilah engkau dari orang yang disiksa.(26.213)
Dan ancamlah keluarga mu yang paling dekat.(26.214)
Dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikuti mu dari mu’minin.(26.215)
Dan jika mereka durhaka kepada mu, maka katakanlah: ”Sesungguhnya aku memerdekakan diri dari apa yang kamu kerjakan”.(26.216)
Dan bertawakallah atas Al-‘Aziizur-Rahiim.(26.217)
Yang melihat mu ketika engkau berdiri.(26.218)
Dan bolak-balik (mata)mu dalam orang-orang bersujud.(26.219)
Sesungguhnya Dia, Dia As-Samii’ul ‘Aliim.(26.220)
Maukah Aku beri tahu kepada kamu atas siapa turun setan-setan?.(26.221)
Mereka turun  atas tiap pendusta  pendosa.(26.222)
Mereka sampaikan pendengaran, dan kebanyakan mereka berdusta.(26.223)
Dan ahli-ahli sihir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.(26.224)
Apa tidak engkau lihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah.(26.225)
Dan bahwa mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan.(26.226)
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan banyak menyebut Allah, dan membalas sesudah dianiaya, dan orang-orang yang zalim itu akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.(26.227)

Mekkah, Ahad, 29-4-2012 M, 7 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5
Catatan kecil

Tidak mereka akan percaya kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.(26.201)


Komentar

Daftar Isi