25.Surat Al-Furqon

25.Surat Al-Furqon
(PEMBEDA)
Surat ke-25, 77 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(25.0)
Maha Melindungi Yang turunkan Al Furqaan (Pembeda) atas hamba-Nya agar jadi peringatan untuk Alam Semesta.(25.1)
Yang kepunyaan-Nya Kerajaan Langit dan Bumi dan tidak Dia mengambil anak, dan tidak ada bagi-Nya serikat dalam Kerajaan, dan Dia menciptakan tiap sesuatu  dan mengukurkannya dengan ukuran.(25.2)
Dan mereka mengambil juga dari selain-Nya Yang Dita’ati yang tidak menciptakan sesuatu, sedang mereka diciptakan. Dan mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka bahaya dan tidak manfa’at, dan mereka tidak memiliki kematian dan tidak kehidupan dan tidak kebangkitan.(25.3)
Dan orang-orang kafir itu berkata: ”Ini tidak lain melainkan dusta yang ia bikin, dan dibantu dia atas (membikin)nya oleh kaum yang lain”.Maka sesungguhnya mereka telah ucapkan kezaliman dan kedustaan.(25.4)
Dan mereka berkata: ”Dongengan orang dahulu, ia minta dituliskan, maka dibacakan dia kepadanya pagi dan petang”.(25.5)
Katakan: ”Diturunkan dia oleh Yang Mengetahui rahasia di Langit dan Bumi, sesungguhnya Dia adalah Ghafuurar-Rahiimaa.(25.6)
Dan mereka berkata: “Mengapa rasul ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar. Mengapakah tidak diturunkan kepadanya malaikat supaya jadi pengancam bersama dia”.(25.7)
”Atau dicampakkan kepadanya perbendaharaan atau ada baginya satu kebun yang ia bisa makan daripadanya?”. Dan orang yang zalim itu berkata:”Kamu tidak turut melainkan orang yang diberi kepintaran sihir”.(25.8)
Lihatlah bagaimana mereka adakan perumpamaan-perumpamaan untuk mu, lalu mereka lupa. Sebab itu tidak bisa mereka dapat jalan.(25.9)
Maha Melindungi  Yang jika Dia kehendaki, Dia jadikan untuk mu yang lebih baik dari itu, yaitu surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai, dan Dia jadikan untuk mu qushuuroo.(25.10)
Bahkan mereka mendustakan rahasia Sa’at, dan kami telah sediakan Sa’ir untuk orang yang mendustakan rahasia Sa’at.(25.11)
Ketika ia melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan dengar suara murkanya dan suara nyalaan.(25.12)
Dan apabila dicampakkan mereka di tempat-tempat yang sempit daripadanya, dalam keadaan terbelenggu, di sana mereka memekikkan kecelakaan.(25.13)
”Jangan kamu pekikkan pada hari ini satu kecelakaan, tetapi pekikkanlah kecelakaan yang banyak”.(25.14)
Katakanlah: ”Apakah itu baik atau Surga kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti padahal ia adalah bagi mereka sebagai ganjaran dan tempat kembali.(25.15)
Adalah bagi mereka padanya apa-apa yang mereka kehendaki. Adalah dia atas Pemelihara ku satu janjian yang ditagih.(25.16)
Dan pada hari yang Dia akan kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah, lalu Dia bertanya: ”Apakah kamu yang lupakankan hamba-hamba-Ku itu ataukah mereka lupa jalan ?.(25.17)
Mereka berkata: ”Maha Penggerak Engkau, tidak sepatutnya kami mengadakan ketua-ketua selain dari mu, tetapi Engkau telah beri perlengkapan kepada mereka dan bapak-bapak mereka hingga mereka tidak perdulikan peringatan, dan adalah mereka kaum yang binasa”.(25.18)
”Maka sesungguhnya mereka telah dustakan kamu tentang apa yang kamu katakan. Oleh itu kamu tidak akan berdaya menolak dan tidak menolong”. Dan siapa menganiaya diri dari kamu kepadanya azab yang menyolok”.(25.19)
Dan tidak kami utus sebelum mu dari rasul-rasul melainkan bahwa mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar.
Dan kami jadikan sebagian dari kamu percobaan bagi sebagian . Maukah kamu sabar ?, karena adalah Pemeliharamu Melihat.(25.20)
Mekkah, Ahad, 29-4-2012 M, 7 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

JUZ’ 19
Dan orang-orang yang tidak takut kepada pertemuan dengan kami berkata: ”Mengapakah tidak diturunkan kepada kami Malaikat, atau kami lihat Pemelihara kami ?”. Sesungguhnya mereka telah takabur dalam diri mereka dan mereka telah meliwati batas, melewati batas dengan menyolok .(25.21)
Pada hari yang mereka akan melihat malaikat, tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang yang berdosa, dan mereka akan berkata: ”Batu-batu sebagai halangan”.(25.22)
Dan kami menghadap kepada apa yang mereka telah kerjakan dari amal (baik), lalu kami jadikan dia debu yang berterbangan.(25.23)
Penduduk surga pada hari itu lebih baik tempat letaknya dan lebih tepat tempat istirahatnya.(25.24)
Dan Hari yang langit dibelah karakter Ghomam dan turun malaikat dengan turunnya.(25.25)
Kerajaan pada hari itu kepunyaan Maha Pengatur, dan adalah atas orang kafir hari yang payah.(25.26)
Dan hari yang orang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata: ”Alangkah baiknya kalau aku telah ambil satu jalan bersama Rasul”.(25.27)
”Hai kecelakaan ku, alangkah baiknya kalau si anu itu aku tidak jadikan sahabat baik”.(25.28)
”Sesungguhnya ia telah sesatkan aku daripada Peringatan, sesudah ia datang kepada ku”, karena adalah setan itu penyesat (Khudzuulaa) manusia”.(25.29)
Dan Rasul berkata: ”Rabbi sesungguhnya kaum ku, telah jadikan Alqur’an ini tidak diperdulikan” .(25.30)
Dan seperti itu kami jadikan untuk setiap Nabi musuh dari orang yang berdosa, dan cukuplah karakter Pemelihara mu Sebagai Pemberi pengenalan dan Penolong.(25.31)
Dan orang-orang yang kafir berkata: ”Mengapa tidak diturunkan atasnya Bacaan sejumlah sekali?”. Seperti itulah karena dengannya kami hendak tetapkan fuad mu, dan kami telah cerai beraikan dia secara parsial.(25.32) →(73.4)
Dan tidak mereka datangkan kepada mu Perumpamaan, melainkan kami datangkan kepada mu kamus yang Lengkap dan setepat-tepat Tafsir.(25.33)
Mereka akan diseret ke jahannam atas muka-muka mereka itu sangat jelek kedudukan dan sangat sesat jalan.(25.34)

Dan sesungguhnya kami telah beri Kitab kepada Musa, dan kami telah jadikan saudaranya Harun bersamanya sebagai menteri.(25.35)
Maka kami berkata: ”Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan karakter ayat-ayat kami”, lalu kami binasakan mereka dengan kebinasaan.(25.36)
Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan utusan-utusan, kami karamkan mereka dan kami jadikan mereka ayat untuk manusia dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih.(25.37)
Dan ’Ad dan Tsamud dan penduduk Ar-Raas dan beberapa banyak qurun di antara itu.(25.38)
Dan untuk tiap (ummat) kami telah unjukkan perumpamaan-perumpamaan dan tiap-tiap (ummat) kami telah binasakan habis.(25.39)

Dan sesungguhnya mereka telah meliwati negeri yang dihujani hujan jelek. Maka apakah tidak mereka melihat dia. Tetapi adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan.(25.40)
Dan apabila mereka melihat mu, tidak mereka jadikan mu melainkan ejekan: “Inikah dia orang yang Allah bangkitkan sebagai Rasul ”.(25.41)
“Sesungguhnya hampir ia sesatkan kamu dari tuhan-tuhan kami, sekiranya tidak kami sabar atasnya”. Dan akan  mereka ketahui, ketika mereka melihat azab, siapa yang Sangat sesat jalan (25.42)
Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawanya Yang Dita’atinya ¿. Maka apakah bisa engkau jadi pemelihara atasnya ¿.(25.43)
Apakah engkau sangka kebanyakan mereka mendengar atau mengerti ?. Tidak mereka, melainkan seperti Binatang Ternak, bahkan mereka lebih lupa jalan.(25.44)
Apa belum engkau lihat kepada Pemelihara mu bagaimana Dia gandakan teduh, dan kalau Dia kehendaki, dia jadikan dia yang diam, kemudian Dia jadikan matahari atasnya sebagai dalil.(25.45)
Kemudian kami tarik dia kepada kami sedikit-sedikit.(25.46)
Dan Dia Yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur tempat istirahat, dan menjadikan siang kebangkitan.(25.47)
Dan Dia Yang kirim angin sebagai kabar gembira di hadapan pengaturan-Nya, dan Dia turunkan dari langit air pembersih.(25.48)
Untuk kami hidupkan dengannya negeri mati dan kami memberi minum dia kepada sebagian dari apa yang kami ciptakan, beberapa banyak binatang ternak dan manusia.(25.49)
Dan sesungguhnya kami telah jelaskan dia antara mereka, untuk peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mau melainkan  kufur.(25.50)
Dan jika kami kehendaki niscaya kami bangkitkan di tiap negeri seorang pengancam.(25.51)
Maka jangan engkau tunduk kepada kafir-kafir, dan berjuanglah mengalahkan mereka dengannya dengan perjuangan yang menyolok.(25.52)
Dan Dia Yang campurkan dua laut ini yang tawar sangat dan ini asin yang pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya satu batas dan halangan yang tidak bisa dilalui.(25.53)
Dan Dia Yang menciptakan dari air makhluk cerdas, maka Dia menjadikan dia keluarga dan perhubungan kawin dan adalah Pemelihara mu Berkuasa.(25.54)
Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak berguna bagi mereka, dan tidak menyusahkan mereka, dan adalah orang kafir atas Pemeliharanya zhohiiroo.(25.55)
Dan tidak kami mengutusmu melainkan Penggembira dan Pengancam.(25.56)
Katakanlah: ”Aku tidak meminta dari kamu, sebarang ganjaran, kecuali siapa yang mau mengambil jalan kepada Pemeliharanya”.(25.57)
Dan bertawakallan atas Yang Hidup  Yang tidak mati, dan getarkanlah karakter hamdu-Nya, dan cukup Dia mengetahui karakter dosa hamba-hamba-Nya.(25.58)
Yang menciptakan Langit dan Bumi dan apa-apa antara keduanya dalam 6 hari, kemudian berada atas ’Arsy selaku Pengatur, tanyalah Dia selaku Pengabar.(25.59)
Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Sujudlah kepada Pengatur”, Mereka berkata: ”Apa itu Pengatur ?. Apakah kami mesti sujud kepada sesuatu yang engkau suruh kami ?”. Dan (perintah itu) menambah mereka liar.(25.60)
Maha Melindungi Yang menjadikan di Langit Galaksi dan menjadikan padanya Pelita dan Bulan-bulan yang bercahaya.(25.61)
Dan Dia Yang telah menjadikan malam dan siang berganti-ganti untuk orang yang mau ingat atau mau berterima kasih.(25.62)
Dan hamba-hamba Pengatur ialah orang Yang berjalan atas Bumi dengan merendah diri, dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh, mereka ucapkan perkataan sejahtera.(25.63)
Dan mereka yang bermalam dengan bersujud dan berdiri kepada Pemelihara mereka.(25.64)
Dan mereka yang berkata: ”Pemelihara kami, palingkanlah dari kami azab jahannam, sesungguhnya azabnya adalah kebinasaan yang kekal.(25.65)
Sesungguhnya dia tempat letak dan tempat berdiri yang jelek.(25.66)
Dan orang-orang yang apabila berbelanja tidak  tabdzir dan tidak kikir, tetapi adalah berdiri antara itu.(25.67)
Dan yang tidak menyeru tuhan lain bersama Allah, dan tidak membunuh diri yang Allah haramkan, melainkan dengan karakter lengkap dan tidak Yaznuun dan siapa berbuat itu, ia akan bertemu dosa.(25.68)
Digandakan siksaan baginya pada hari qiyaamah, dan ia akan kekal padanya dengan terhina.(25.69)
Kecuali orang-orang yang tobat, dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu Allah akan tukar kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan, karena adalah Allah Ghafuurar Rahiima.(25.70)
Dan siapa bertobat dan mengerjakan amal sholeh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan benar.(25.71)
Dan mereka yang tidak memberi kesaksian palsu, dan apabila melewati sesuatu yang sia-sia mereka melaluinya dengan cara yang berbeda.(25.72)
Dan mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Pemelihara mereka, tidak mereka tunduk atasnya, seperti orang yang tuli dan buta.(25.73)
Dan Yang berkata: ”Pemelihara kami jadikanlah dari isteri-isteri kami dan anak cucu kami pendingin mata, dan jadikanlah kami pusat informasi (imam) bagi orang-orang yang tekun”.(25.74)
Itulah mereka akan dibalas dengan derajat yang tinggi karena kesabaran mereka dan akan disambut padanya dengan penghormatan dan kesejahteraan .(25.75)
Hal keadaan mereka kekal padanya, ia tempat letak dan tempat berdiri yang baik.(25.76)
Katakanlah:”Pemelihara ku tidak memperdulikan kamu sekiranya tidak ada seruan kamu, tetapi sesungguhnya kamu telah mendustakan, maka adalah (azab) itu kekal”.(25.77)

Mekkah, Ahad, 29-4-2012 M, 7 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5

Catatan kecil:
Dan Dia Yang telah menjadikan untuk kamu malam pakaian dan tidur istirahat, dan menjadikan siang kebangkitan.(25.47)


Komentar

Daftar Isi