22.Surat Al-Hajj

22.Surat Al-Hajj
(HAJI)
Surat ke-22, 78 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim.(22.0)
Hai manusia, berbaktilah kepada Rabb kamu, sesungguhnya Guncangan saat itu sesuatu yang panjang.(22.1)
Hari yang kamu akan lihat dia, lalai tiap penyusu dari yang disusuinya, dan tiap yang punya kandungan akan gugurkan kandungannya, dan engkau akan dapati menusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi siksaan Allah sangat keras.(22.2)

Dan sebagian manusia ada yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan mengikuti tiap setan mariid.(22.3)
Ketentuan atasnya, bahwa siapa menjadikan dia ketua, maka sesungguhnya ia akan lupakan dia dan akan kenalkan dia kepada azab bakaran.(22.4)
Hai manusia, jika kamu dalam ragu dari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari debu, kemudian dari nuthfah, kemudian dari ‘alaqoh, kemudian dari mudghoh yang sempurna ciptaannya dan yang tidak sempurna ciptaannya, untuk kami buktikan kepada kamu, dan kami dudukkan di dalam tempat-tempat yang teliti apa yang kami kehendaki kepada waktu yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian sampai kamu kuat dan sebagian kamu orang yang mati, dan sebagian dari kamu dikembalikan kepada setua-tua umur agar ia tidak tahu dari setelah tahu sesuatu. Dan engkau lihat bumi itu hhaamidah, maka apabila kami turunkan atasnya air, maka segar dan mekarlah ia dan ia tumbuhkan dari setiap jenis-jenis yang cantik.(22.5)
Itu Karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan sesungguhnya Dia atas tiap sesuatu Berkuasa.(22.6)
Dan sesungguhnya Sa’at akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan bangkitkan orang-orang yang di dalam kubur-kubur.(22.7)
Dan sebagian dari Manusia ada orang yang membantah di dalam Allah dengan tidak berilmu dan tidak Pengenalan dan tidak Tulisan yang bercahaya.(22.8)
Padahal ia palingkan lambungnya yang akhirnya melupakan (manusia) dari jalan Allah. Baginya di dunia kehinaan dan di hari qiyaamah kami akan rasakan kepadanya azab bakaran.(22.9)
Itu karakter apa-apa perbuatan dua tanganmu, dan sesungguhnya Allah tidak berkarakter aniaya kepada hamba-hamba-Nya.(22.10)
Dan sebagian dari manusia ada orang yang menyembah Allah atas harfu (tidak stabil). Maka jika menimpanya kebaikan, tentram dia dengannya dan jika menimpanya fithnah, terbalik dia atas wajahnya. Itu kerugian dunia dan akhirat, dia kerugian yang nyata.(22.11)
Ia menyeru dari selain Allah apa yang tidak bisa menyusahkan dia, dan tidak memberi manfa’at kepadanya. Itu dia kelupaan yang jauh.(22.12)
Ia menyeru yang mudharatnya lebih dekat dari manfa’atnya.( ia adalah) sejelek-jelek penolong dan sejelek-jelek teman bergaul.(22.13)
Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia inginkan.(22.14)
Siapa adalah menyangka bahwa Allah tidak menolongnya di dunia ini dan akhirat, maka hendaklah ia rentangkan satu hubungan kepada Langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, maka lihat apakah dapat menghilangkan apa yang menyakitkan hatinya tipudayanya ?.(22.15)
Dan seperti itu kami turunkan dia ayat-ayat bukti, dan sesungguhnya Allah memberi pengenalan kepada siapa yang Dia kehendaki.(22.16)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman,  Yahudi dan Shoobi-in dan Nashara dan Majusi dan orang-orang yang musyrik, sesungguhnya Allah beri keputusan antara mereka pada hari qiyaamah. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu Menyaksikan.(22.17)
Apa belum kamu lihat bahwa Allah bersujud kepada-Nya siapa-siapa di Langit dan siapa-siapa di Bumi dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan pohon-pohon dan makhluk-makhluk yang berjalan, dan banyak dari manusia dan banyak pula yang sudah lengkap atasnya azab. Dan siapa menghina Allah maka tidak ada baginya dari perbedaan. Sesungguhnya Allah melakukan apa-apa yang Dia kehendaki.(22.18)
Ini dua (partai) keduanya saling bertengkar, mereka bertengkar dalam Rabb mereka. Maka orang yang kafir dipotong untuk mereka pakaian dari api, dituangkan dari atas kepala mereka air mendidih.(22.19)
Dihancurkan dengannya apa yang di dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit.(22.20)
Dan bagi mereka cambuk dari besi.(22.21)

Setiap kali mereka hendak pergi keluar darinya dari kesengsaraan, mereka dikembalikan padanya. Dan rasakanlah azab bakaran.(22.22)
Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal baik ke surga, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka diberi perhiasan padanya dari gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka padanya sutera.(22.23)
Dan mereka diberi pengenalan kepada yang baik dari perkataan. Dan mereka diberi pengenalan kepada jalan super hamdu.(22.24)
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram, yang kami telah jadikan dia untuk manusia bersama menetap di dalamnya dan datang berkunjung. Dan siapa menghendaki di dalamnya melakukan kejahatan dengan aniaya, kami siksa dari azab yang pedih.(22.25)
Dan ketika kami beri tempat kepada Ibrahim, tempat rumah supaya jangan kamu menyekutukan karakter-Ku dengan sesuatu. Dan bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf dan orang yang berdiri dan orang yang ruku’ dan orang yang sujud.(22.26)
Dan adzankanlah dalam manusia untuk pergi Haji, niscaya mereka datang kepadamu dengan jalan kaki dan atas tiap unta kurus, mereka datang dari tiap tempat yang jauh.(22.27)
Agar mereka hadir menyaksikan manfa’at-manfa’at bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan atas apa Dia telah beri mereka dari daging binatang ternak. Maka makanlah darinya dan berilah makan orang sengsara dan orang fakir.(22.28)

Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran mereka, dan agar mereka sempurnakan nazar-nazar mereka. Dan hendaklah mereka thawaf di Rumah Tua itu.(22.29)
Itu, Dan siapa memanjangkan larangan Allah, maka Dia baik baginya di sisi Pemeliharanya. Dan dihalalkan Bagi kamu binatang ternak, kecuali apa yang akan dibacakan atas kamu. Maka jauhilah kekotoran dari berhala-berhala, dan jauhilah perkataan dusta.(22.30)
Setulusnya untuk Allah tidak menyekutukan karakter-Nya. Dan siapa menyekutukan karakter Allah, maka seakan ia tersungkur dari Langit, lalu menyambarnya Burung atau menerbangkan karakternya oleh angin dalam tempat jauh.(22.31)
Itu, dan siapa memanjangkan syi’ar Allah, maka sesungguhnya dia sebagian dari Berbakti (di dalam) qalbu-qalbu.(22.32)
Bagi kamu padanya beberapa manfa’at, kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat pemotongannya kepada Rumah Tua itu.(22.33)
Dan untuk tiap ummat, kami telah jadikan tempat beraktivitas, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Dia telah berikan kepada mereka dari daging binatang ternak. Maka Yang Dita’ati bagi kamu, Satu Yang Dita’ati. Maka itu berserah dirilah kepada-Nya dan gembirakanlah orang yang menyerah.(22.34)
Orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qalbu-qalbu mereka, dan orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan mendirikan sholat dan dari apa yang kami berikan mereka infaqkan.(22.35)
Dan unta itu kami telah jadikan dia untuk kamu dari syi’ar Allah, untuk kamu padanya kebaikan. Maka sebutlah nama Allah atasnya berbaris. Maka ketika telah roboh lambungnya, maka makanlah darinya, dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Seperti itu kami putarkan dia untuk kamu agar kamu bersyukur.(22.36)
Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya, tetapi yang akan sampai kepada-Nya adalah (nilai)Berbakti dari kamu. Seperti itu Dia putarkan dia untuk kamu agar kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Dia kenalkan kepada kamu, dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat kesetiaan.(22.37)
Sesungguhnya Allah membela dari orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap pengkhianat kufur.(22.38)
Telah diizinkan kepada orang-orang yang mereka diperangi karena sesungguhnya mereka dianiaya, dan sesungguhnya Allah atas menolong mereka sungguh Berkuasa.(22.39)
Orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka dengan tidak lengkap,  hanya karena mereka berkata Rabb kami Allah. Dan sekiranya tidak Allah menjatuhkan manusia sebagian mereka dengan karakter sebagian tentu dirubuhkan Showami’u dan Biya’un dan Sholawaatun dan Masjid-Masjid yang banyak disebut padanya nama Allah. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong-Nya. Sesungguhnya Allah La- Qawiiyyun ’Aziiz.(22.40)
Orang-orang yang jika kami meneguhkan mereka di Bumi, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka menyuruh karakter ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan kepada Allah lah akibat segala urusan.(22.41)
Dan jika mereka mendustakan mu, maka sesungguhnya sebelum mereka kaum Nuh, dan ’Aad, dan Tsamud telah mendustakan.(22.42)
Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth.(22.43)
Dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, tetapi aku beri tempo bagi orang-orang kafir itu, kemudian Aku siksa mereka, maka bagaimana kemurkaan-Ku?.(22.44)
Dari itu tidak sedikit negeri yang kami telah binasakan lantaran ia zalim, maka runtuhlah ia atas bangunannya dan tidak sedikit telaga yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi.(22.45)
Maka apakah belum mereka berjalan (ekspedisi) di Bumi , agar ada bagi mereka qalbu-qalbu yang mereka mengerti dengannya, atau kuping yang mereka mendengar dengannya. Maka bukanlah buta pemandangan mata, tetapi buta qalbu-qalbu yang di dalam shudur.(22.46)


Dan mereka minta disegerakan kepada mu kedatangan azab, padahal Allah tidak menyalahi janji-Nya, sesungguhnya sehari di sisi Pemeliharamu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.(22.47)
Dan berapa banyak negeri yang Aku tangguhkan padanya karena penduduknya zalim, kemudian Aku azab dia, dan kepada-Ku lah tempat kembali.(22.48)
Katakan: ”Hai manusia sesungguhnya hanyalah aku kepada kamu seorang pemberi peringatan yang nyata”.(22.49)
Maka orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka keampunan dan pemberian yang berbeda.(22.50)
Dan orang-orang yang berusaha melemahkan dalam ayat-ayat kami itulah mereka penghuni jahim.(22.51)

Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul dari sebelum mu, dan tidak seorang nabi, melainkan apabila dia berangan-angan, dilemparkan oleh setan dalam angan-angannya. Maka Allah menghapus apa yang dilemparkan setan, kemudian Allah tetapkan ayat-ayat-Nya, dan Allah ’Aliimun Hakiim.(22.52)
Untuk Dia menjadikan apa yang dilemparkan setan itu sebagai ujian untuk orang yang di dalam qalbu-qalbu mereka ada penyakit dan keras qalbu-qalbu mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim sungguh dalam perpecahan yang jauh .(22.53)
Dan supaya mengetahui orang yang diberi ilmu sesungguhnya dia yang lengkap dari Rabb mu, lalu mereka mengimani karakternya. Maka tunduk kepada-Nya qalbu-qalbu mereka. Dan sesungguhnya Allah sungguh memberi pengenalan kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.(22.54)

Dan tidak pernah berhenti orang yang kafir dalam keraguan mereka darinya hingga datang kepada mereka sa’at dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari yang tunggal.(22.55)
Kerajaan pada hari itu kepunyaan Allah, Dia menghukum antara mereka, maka orang yang beriman dan beramal shalih di dalam surga kegembiraan.(22.56)
Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan rahasia ayat-ayat kami, maka itulah mereka, bagi mereka azab yang menghina.(22.57)
Dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati sungguh diberi rizki kepada mereka oleh Allah, rizki yang baik, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia sebaik-baik pemberi rizki.(22.58)


Sungguh Dia akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka menyukainya dan sesungguhnya Allah La ’Aliimun Haliim.(22.59)
Itu, dan siapa membalas dengan seperti apa dibalas dengannya, kemudian dia dianiaya atasnya, sungguh Allah akan menolongnya, sesungguhnya Allah La- ’Afuwwun Ghafuur.(22.60)
Itu karakter sesungguhnya Allah memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam, dan sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.61)
Itu karakter sesungguhnya Allah, Dia Yang Lengkap, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Dia, dia yang palsu, dan sesungguhnya Allah Dia Al-’Aliiyyul Kabiir.(22.62)


Apa belum kamu lihat bahwa Allah menurunkan air dari Langit, maka menjadilah bumi menghijau, sesungguhnya Allah Lathiifun Khabir.(22.63)
Kepunyaan-Nya apa-apa yang di Langit dan apa-apa yang di Bumi, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia Ghaniyyul Hamiid.(22.64)
Apa belum kamu lihat bahwa Allah memutarkan untuk kamu apa-apa yang di Bumi dan kapal berjalan di laut dengan perintah-Nya dan Dia menahan Langit agar tidak jatuh atas bumi, melainkan dengan izin-Nya, sesungguhnya Allah La Ra-uufur-Rahiim kepada karakter manusia.(22.65)
Dia Yang Menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu kemudian menghidupkan kamu , sesungguhnya manusia sungguh kufur.(22.66)
Untuk tiap ummat kami telah jadikan tempat beraktivitas mereka, mereka melakukannya. Maka jangan membantah mu dalam urusan. Dan serulah kepada Rabb mu, sesungguhnya engkau sungguh atas pengenalan yang lurus.(22.67)
Dan jika mereka membantah mu, maka katakanlah: ”Allah lebih mengetahui karakter apa yang kamu kerjakan”.(22.68)
Allah menghukum antara kamu pada hari qiyaamah dalam apa yang kamu padanya perselisihkan.(22.69)
Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di Langit dan Bumi, sesungguhnya itu di dalam Kitab, sesungguhnya itu atas Allah adalah mudah ?.(22.70)
Dan mereka menyembah dari selain Allah apa-apa yang tidak menurunkan karakternya Alasan, dan apa-apa yang tidak bagi mereka karakternya ilmu, dan tidak ada bagi orang zalim itu dari penolong.(22.71)
Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang membuktikan, kamu mengenali di dalam wajah orang-orang yang kafir itu kebencian, hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami. Katakan:”Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk dari itu ?.(yaitu) Api”. Dan Allah mengancamnya kepada  orang-orang yang kafir , dan seburuk-buruk tempat kembali.(22.72)
Hai manusia, telah diadakan satu perumpamaan,  maka dengarkan padanya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dari selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walau mereka berkumpul untuknya, dan jika lalat merampas sesuatu dari mereka, tidak mereka mempertahankannya darinya. Lemah orang yang mencari dan yang dicari.(22.73)
Mereka tidak hormati Allah selengkap penghormatan-Nya, sesungguhnya Allah La Qowiiyyun ‘Aziiz.(22.74)
Allah memilih dari Malaikat sebagai utusan-utusan dan dari Manusia, sesungguhnya Allah Samii’un-Bashiir.(22.75)

Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan kepada Allah dikembalikan sekalian urusan.(22.76)
Hai orang-orang yang beriman, ruku’ dan sujudlah dan sembahlah Rabb kamu, dan buatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.(22.77)
Dan bekerja keraslah di dalam Allah dengan selengkap kerja kerasnya, Dia memilih kamu dan tidak Dia jadikan atas kamu dalam Peraturan itu dari kesempitan, Ajaran bapak kamu Ibrahim, dia telah namakan kamu Muslimin dari sebelum ini dan dalam hal ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas kamu dan adalah kamu menjadi saksi pula atas manusia. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan pegang teguhlah karakter Allah, Dia Pengurus kamu, maka dengan jasa pelindung dan jasa penolong (kamu dilindungi).(22.78)

Mekkah, Ahad, 29-4-2012 M, 7 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5
Catatan kecil:

Hai manusia, telah diadakan satu perumpamaan,  maka dengarkan padanya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dari selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walau mereka berkumpul untuknya, dan jika lalat merampas sesuatu dari mereka, tidak mereka mempertahankannya darinya. Lemah orang yang mencari dan yang dicari.(22.73)
Dan mereka minta disegerakan kepada mu kedatangan azab, padahal Allah tidak menyalahi janji-Nya, sesungguhnya sehari di sisi Rabb mu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.(22.47)

Komentar

Daftar Isi