17.Surat Al-Isra’

17.Surat Al-Isra’
(Bawa Berjalan)
Surat ke-17, 111 Ayat
Karakter nama Allah Ar-Rahmaanir-Rahiim
.(17.0)
Maha Penggerak Yang Bawa Berjalan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsho yang kami beri perlindungan di sekitarnya untuk kami lihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia, Dia Samii’un Bashiir .(17.1)
Dan kami telah beri kepada Musa Kitab, dan kami jadikan dia pengenalan untuk bani israel, ”jangan kamu ambil dari selain Ku sebagai penolong”.(17.2)
”Hai anak cucu orang yang kami bawa bersama Nuh !, sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur”.(17.3)
Dan kami telah tetapkan kepada bani israel di dalam kitab: ”sungguh kamu akan buat kerusakan di bumi dua bentuk dan sungguh kamu akan sombong dengan kesombongan yang menyolok”.(17.4)
Maka apabila datang perjanjian yang pertama dari dua itu, kami bangkitkan atas kamu hamba-hamba kami yang mempunyai Penyiksaan Keras (Hitler), lalu mereka merajalela di celah-celah negeri (memasuki Eropah) dan adalah itu perjanjian yang telah dilakukan.(17.5)
Kemudian kami kembalikan kepada kamu kesempatan atas mereka, dan kami gandakan kamu dalam harta dan anak-anak, dan kami jadikan kamu lebih banyak bilangan .(17.6)
Jika kamu berbuat kebaikan, kamu berbuat kebaikan untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan,  adalah itu bagi (kecelakaan) diri(kamu). Maka apabila datang perjanjian yang akhir, (kami bangkitkan mereka) untuk menjelekkan wajah-wajah kamu, dan supaya mereka masuk  ke dalam Masjid itu sebagaimana mereka telah masuk ke dalamnya pada bentuk yang pertama dan supaya mereka membinasakan (kamu) selagi mereka berkuasa.(17.7)
Mudah-mudahan Pemelihara kamu meneliti kamu. Dan jika kamu kembali , kami akan kembali (menyiksa) dan kami jadikan jahannam itu bagi orang-orang kafir sebagai kurungan.(17.8)
Sesungguhnya Alqur’an ini memberi pengenalan kepada yang dia lebih lurus dan mengabarkan kepada Mu’minin yang beramal shalih bahwa bagi mereka ada ganjaran yang menyolok.(17.9)
Dan bahwa orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.(17.10)
Dan manusia berdo’a (untuk) karakter kejahatan seperti do’anya kepada karakter kebaikan, dan adalah manusia terburu-buru.(17.11)
Dan kami jadikan malam dan siang dua ayat, lalu kami hapuskan ayat malam dan kami jadikan  ayat siang terang untuk kamu cari kelebihan dari Rabb kamu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan, dan tiap  sesuatu kami jelaskan dia sejelas-jelasnya.(17.12)
Dan tiap manusia kami akan gantungkan amal-amalnya di lehernya, dan kami akan keluarkan baginya pada dari Qiyaamah satu kitab yang ia akan bertemu dia dengan terbuka.(17.13)
”Bacalah kitab mu, cukuplah karakter diri mu pada hari ini atas mu sebagai penghitung”.(17.14)
Siapa mendapat pengenalan, maka sesungguhnya hanya ia dapat pengenalan untuk dirinya, dan siapa lupa, maka sesungguhnya hanya ia lupa untuk dirinya, karena tidak bisa menanggung seorang penanggung kepada tanggungan orang lain, dan tidaklah kami akan mengazab hingga kami bangkitkan seorang rasul.(17.15)
Dan jika kami mau binasakan satu negeri, kami suruh orang-orang nya yang mampu, tetapi mereka meliwati batas padanya, lantaran itu, patut atas mereka azab, lalu kami hancurkan dia sehancur-hancurnya.(17.16)
Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan sesudah Nuh, dan cukuplah karakter Rabb mu Khabiiran Bashiiraa karakter dosa hamba-hamba-Nya.(17.17)
Siapa mau lekas, kami akan lekaskan baginya padanya apa yang kami maukan bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami adakan baginya jahannam yang ia akan masuk padanya dengan keadaan tercela dan terusir.(17.18)
Dan siapa maukan akhirat, dan ia berusaha baginya sungguh-sungguh, padahal ia beriman, maka mereka itu adalah usahanya diganjar.(17.19)
Masing-masing kami tolong, mereka ini dan mereka itu, dari pemberian Rabb mu, karena tidaklah ada pemberian Rabb mu terhalang.(17.20)
Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian, dan sesungguhnya akhirat itu lebih menyolok derajat dan lebih menyolok kelebihannya.(17.21)
Janganlah engkau adakan bersama Allah yang dita’ati yang lain, sebab nanti engkau akan jadi tercela terhina.(17.22)
Dan Rabb mu telah perintah supaya engkau tidak sembah melainkan Dia, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapak, jika seorang dari mereka atau dua-duanya sampai umur tua menyolok dalam pemeliharaan mu , maka janganlah engkau berkata kepada mereka ”Uff”, dan jangan engkau sentak mereka, tetapi berkatalah kepada mereka perkataan yang berbeda”.(17.23)
Dan rendahkanlah diri mu terhadap mereka dari pengaturan dan katakanlah:”Rabb ku, beri pengaturan kepada mereka berdua sebagaimana mereka pelihara aku di waktu kecil”.(17.24)
Rabb kamu lebih mengetahui karakter apa-apa di dalam diri-diri kamu, jika adalah kamu orang-orang yang baik. Maka sesunggunya adalah Dia Pengampun kepada orang-orang yang bertobat.(17.25)
Dan berilah kepada keluarga yang dekat dan orang miskin dan orang pelayaran kelengkapannya, dan jangan kamu terlalu boros.(17.26)
Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan, dan adalah setan kepada Rabbnya berlaku kufur.(17.27)
Dan jika engkau berpaling dari mereka, karena menunggu rahmat Rabb mu, yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang lembut.(17.28)
Dan janganlah engkau jadikan tangan mu terbelenggu di lehermu dan jangan engkau ulurkan dia sehabis-habis uluran, karena nanti engkau jadi tercela dan menyesal.(17.29)
Sesungguhnya Rabb mu mengulurkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mengukurkan, sesungguhnya Dia adalah Khabiiran Bashiiraa kepada karakter hamba-hamba-Nya.(17.30)
Dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran takut kepayahan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang menyolok.(17.31)
Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya dia adalah kejahatan dan sejelek-jelek jalan.(17.32)
Dan jangan kamu  bunuh diri yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang lengkap, dan siapa  dibunuh dengan kezaliman maka sesungguhnya kami telah jadikan walinya berkuasa, tetapi jangan ia meliwati batas dalam membunuhnya, sesungguhnya adalah ia orang yang ditolong.(17.33)
Dan jangan kamu hampiri harta anak yatim, melainkan dengan cara yang lebih baik, hingga sampai ia baligh, dan tunaikanlah perjanjian, karena sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.(17.34)
Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, yang demikian itu baik dan sebaik-baik kesudahan.(17.35)
Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, setiap itu adalah darinya akan ditanya(17.36)
Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi, dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung.(17.37)
Tiap itu adalah kejahatan di sisi  Rabb mu yang dibenci.(17.38)
Itu sebagian dari apa yang diwahyukan kepada Rabb mu dari Hikmah, dan jangan engkau jadikan bersama Allah yang dita’ati yang lain, supaya engkau tidak dicampakkan ke dalam jahannam dengan keadaan tercela dan terbuang.(17.39)
Maka apakah  Rabb kamu telah pilihkan untuk kamu karakter anak-anak laki-laki, dan Dia telah ambil malaikat itu perempuan ?. Sesungguhnya kamu berkata satu perkataan yang panjang.(17.40)
Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan dalam Alqur’an ini supaya mereka ingat, tetapi tidak menambah mereka melainkan perpalingan.(17.41)
Katakanlah: ”Jika ada bersama-Nya beberapa yang dita’ati, sebagaimana kata mereka, niscaya yang dita’ati-yang dita’ati itu akan mencari jalan kepada Yang Mempunyai ’Arsy”.(17.42)
Maha Penggerak Dia dan Maha Rinci dari apa yang mereka katakan, kerincian yang menyolok.(17.43)
Bergerak kepada-Nya langit yang tujuh dan bumi dan siapa-siapa pada mereka, dan tidak dari sesuatu melainkan beregerak karakter hamdunya, tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bergerak, sesungguhnya dia adalah Haliiman Ghafuuroo.(17.44)
Dan apabila engkau membaca Alqur’an, kami jadikan antara mu dan antara orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir itu dinding yang tertutup.(17.45)
Dan kami jadikan atas qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia, dan pada kuping-kuping mereka sumbatan sehingga apabila engkau sebut dalam Alqur’an Rabb mu saja, mereka berpaling belakang dengan terburu-buru.(17.46)
Kami lebih mengetahui apa yang mereka dengarkan ketika mereka mendengar mu, dan ketika mereka berbicara dengan rahasia, ketika orang-orang zalim itu berkata: ”Kamu tidak turut, melainkan kepada seorang yang kena sihir”.(17.47)
Lihatlah bagaimana mereka adakan bagi mu perbandingan-perbandingan, lantaran itu mereka lupa yaitu mereka tidak mendapat jalan.(17.48)
Dan mereka berkata: ”Apakah apabila kita sudah jadi tulang dan barang yang rapuh, maka kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru ?”.(17.49)
Katakan: ”Jadilah batu atau besi”.(17.50)
Atau satu ciptaan yang menyolok di dalam shudur kamu”. Mereka akan berkata: ”Siapakah yang akan kembalikan kita?”. Katakan:”Yang telah menyusun kamu pada waktu yang pertama”. Maka mereka akan geleng-gelengkan kepala mereka kepada mu dan mereka akan berkata: ”Kapan kejadiannya ?”. Katakan: ”Mudah-mudahan itu dekat”.(17.51)
Ingatlah hari yang Dia akan panggil kamu, maka kamu akan memperkenankan karakter hamdu-Nya, dan kamu sangka bahwa kamu tidak tinggal melainkan sedikit.(17.52)
Dan katakanlah kepada hamba-hamba Ku, supaya mereka ucapkan yang lebih baik, sesungguhnya setan akan menggoda di antara mereka, sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata.(17.53)
Rabb kamu lebih mengetahui karakter kamu, jika Dia kehendaki Dia beri pengaturan kepada kamu atau kalau Dia mau, Dia akan azab kamu, dan tidak kami mengutus mu sebagai penjaga atas mereka.(17.54)
Dan Rabb mu lebih mengetahui karakter siapa di langit dan bumi, dan sesungguhnya kami lebihkan sebagian dari Nabi-Nabi atas sebagian, dan kami telah beri kepada Dawud Lempengan.(17.55)
Katakanlah:”Panggillah yang kamu anggap selain dari Dia. Maka mereka tidak bisa hilangkan bahaya daripada kamu, dan tidak pindahkan”.(17.56)
Berhala-berhala yang mereka seru itu mencari perantaraan kepada Rabb mereka, siapakah dari antara mereka yang lebih dekat?, dan mereka mengharap pengaturan-Nya dan mereka takut azab-Nya, karena sesungguhnya azab Rabb mu adalah ditakuti.(17.57)
Dan tidak ada satupun negeri melainkan kami akan binasakan dia sebelum hari qiyaamah, atau kami akan azab dia dengan satu azab yang sangat, adalah itu di dalam kitab tertulis.(17.58)
Dan tidak ada yang menghalangi kami mengutus dengan karakter ayat-ayat melainkan lantaran didustakan karakternya oleh orang-orang dahulu. Dan kami telah berikan kepada Tsamud unta itu sebagai tanda yang menerangkan, tetapi mereka zalimi karakternya, dan tidak kami turunkan karakter ayat-ayat melainkan untuk menakutkan.(17.59)
Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada mu, bahwa sesungguhnya Rabb mu meliput karakter manusia, dan tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada mu itu melainkan sebagai percobaan dan pohon yang dikutuk di dalam Al-Qur’an dan kami takutkan mereka, tetapi penakutan itu tidak menambah mereka, melainkan kesesatan yang menyolok.(17.60)
Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat:”Sujudlah kepada Adam”, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia berkata:”Apakah aku mesti bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat ?”.(17.61)
Ia berkata:”Maukah Engkau lihatkan kepada ku tentang orang yang Engkau telah bedakan atas ku, jika Engkau beri tempo kepada ku sampai kepada hari qiyaamah, niscaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sedikit”.(17.62)
Dia berkata: “Pergilah, maka siapa mengikuti mu dari antara mereka, sesungguhnya jahannam balasan kamu, sebagai satu pembalasan yang sempurna”.(17.63)
“Dan ajaklah siapa yang mematuhi mu dari  mereka dengan suaramu, dan gerakkanlah atas mereka tentara kuda mu, dan tentara mu yang berjalan kaki, dan sekutuilah mereka dengan harta dan anak-anak, dan janjikanlah kepada mereka”, padahal setan tidak menjanjikan melainkan tipuan.(17.64)
“Sesungguhnya hamba-hamba Ku tidak ada bagimu alasan atas mereka,  dan cukup karakter Rabb mu sebagai pelindung”.(17.65)
Pemelihara kamu Yang menjalankan bagi kamu kapal-kapal di laut, agar kamu mencari sebagian dari kelebihan-Nya, sesungguhnya adalah Dia Teliti kepada karakter kamu.(17.66)
Dan apabila bahaya mengenai kamu di laut, sia-sialah apa-apa yang kamu seru selain Dia, tetapi sesudah Dia selamatkan kamu sampai di darat, kamu berpaling, karena adalah manusia kufur.(17.67)
Maka apakah kamu merasa aman dari menimpakan sebagian dari daratan kepada kamu atau dari Dia kirim atas kamu angin yang sangat, kemudian kamu tidak dapati penolong bagi kamu?.(17.68)
Atau apakah kamu merasa aman daripada dikembalikan kamu padanya sekali lagi, lalu Dia kirim atas kamu pembinasa dari angin, kemudian Dia tenggelamkan kamu lantaran kekufuran kamu, kemudian kamu tidak mendapat penolong untuk melawan kami di dalam itu?.(17.69)
Dan sungguh kami telah bedakan anak-anak Adam, dan kami telah tumpangkan mereka di darat dan di laut, dan kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sungguh-sungguh  atas kebanyakan makhluk yang kami telah ciptakan .(17.70)
Hari yang kami seru tiap manusia dengan imam mereka, maka siapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, mereka akan baca kitab mereka dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.(17.71)
Dan siapa adalah di sini dia buta, maka di akhirat ia buta, dan lebih lupa perjalanan.(17.72)
Dan sesungguhnya hampir mereka fitnahkan mu tentang apa yang kami telah wahyukan kepada mu supaya engkau ada-adakan yang lainnya atas kami, dan kalau sudah begitu mereka akan jadikan kamu teman.(17.73)
Dan jika tidak kami tetapkan mu, niscaya hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka.(17.74)
Kalau begitu, niscaya kami akan rasakan kepada mu dua kali ganda hidup, dan dua kali ganda mati, kemudian engkau tidak akan dapat penolong terhadap kami.(17.75)
Dan sesungguhnya hampir mereka hendak halau mu dari bumi untuk mengeluarkan mu daripadanya, dan kalau begitu mereka tidak akan tinggal sesudah keluarkan mu melainkan sedikit.(17.76)
Peragaan orang-orang yang kami telah utus sebelum mu dari rasul-rasul kami, dan engkau tidak dapati perubahan bagi peragaan kami.(17.77)
Hendaklah engkau dirikan sholat di waktu tergelincir matahari sampai kepada kelam malam, dan bacaan Fajar(Sholat Shubuh), sesungguhnya bacaan fajar adalah disaksikan.(17.78)
Dan sebagian dari malam maka tahajudlah kepada-Nya, sebagai tambahan bagi mu, supaya Rabb mu bangkitkan mu di tempat berdiri yang mahmuuda.(17.79)
Dan katakanlah: “Rabb, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik, dan jadikanlah untuk ku dari sisi Mu alasan(Sulthan) yang menolong”.(17.80)
Dan katakanlah: ”Telah datang Yang Lengkap, dan  telah lenyap yang kurang, sesungguhnya adalah yang kurang itu dilenyapkan”.(17.81)
Dan kami turunkan dari Al-Qur’an ini apa-apa yang dia adalah obat dan pengaturan untuk orang yang percaya, dan tidak menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian.(17.82)
Dan apabila kami beri jasa atas manusia, ia berpaling, dan ia jauhkan dirinya, dan apabila kejahatan mengenai dia, adalah ia orang yang sangat putus asa.(17.83)
Katakan: ”Tiap orang beramal menurut tabi’atnya, tetapi Rabb kamu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat pengenalan perjalannya”.(17.84)
Dan mereka akan bertanya kepada mu tentang ruh, katakanlah:”Ruh itu urusan Rabb ku dan tidak kamu diberi dari ilmu melainkan sedikit”.(17.85)
Dan jika kami mau, niscaya kami akan hilangkan apa yang kami telah wahyukan kepada mu, kemudian engkau tidak akan dapat penolong tentang itu atas kami.(17.86)
Tetapi satu pengaturan dari Rabb mu, sesungguhnya kelebihan-Nya adalah atas mu menyolok.(17.87)
Katakanlah: “Jika berkumpul manusia dan Jinn atas mendatangkan karakter seperti Alqur’an ini, tidak bisa mereka datangkan karakter sepertinya walau sebagian mereka untuk sebagian saling membantu”.(17.88)
Dan sesungguhnya kami telah ulang-ulangkan untuk manusia di dalam Alqur’an ini dari tiap perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia enggan, kecuali kekufuran.(17.89)
Dan mereka berkata: “Kami tidak akan beriman kepada mu. Hingga engkau pancarkan bagi kami mata-mata air dari bumi”.(17.90)
”atau engkau mempunyai kebun dari kurma dan anggur, lalu engkau mengalirkan aliran air di celah-celahnya dengan terpancar”.(17.91)
”atau engkau gugurkan langit sebagaimana engkau katakan atas kami dengan berkeping-keping atau engkau datangkan karakter Allah dan malaikat berhadapan”.(17.92)
”Atau engkau mempunyai satu rumah dari emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan percaya kepada kenaikan mu sebelum engkau turunkan atas kami  sebuah kitab yang dapat kami membacanya”. Katakan: ”Maha Penggerak Rabb ku, bukankah aku ini tidak lain melainkan seorang yang cerdas yang diutus?”.(17.93)
Tidak ada yang mencegah manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka pengenalan, kecuali perkatan mereka: “Apakah Allah telah bangkitkan seorang yang cerdas sebagai rasul?”.(17.94)
Katakanlah: ”Kalau ada di bumi malaikat yang berjalan-jalan sebagai penduduk, niscaya kami turunkan atas mereka dari langit seorang malak sebagai rasul”.(17.95)
Katakanlah: ”Cukuplah karakter Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu, sesungguhnya Dia Khabiiran Bashiiraa karakter hamba-hamba-Nya.(17.96)
Dan siapa diberi pengenalan oleh Allah, maka ia orang yang mendapat pengenalan, dan siapa lupa maka engkau tidak dapati bagi mereka penolong dari selain  Dia. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari qiyaamah atas wajah-wajah mereka, keadaan mereka buta, bisu dan tuli, tempat tinggal mereka jahannam. Tiap kali ia padam, kami tambah atas mereka api yang bernyala.(17.97)
Itu balasan bagi mereka, karakter sesungguhnya mereka mengkufuri karakter ayat-ayat kami, dan mereka berkata: “Apakah kalau kita sudah  jadi tulang dan remuk, kita akan dibangkitkan sebagai satu ciptaan yang baru?”.(17.98)
Dan tidak mereka lihat bahwa Allah Yang menciptakan Langit dan Bumi Berkuasa atas menciptakan yang seperti mereka ?. Dan Dia jadikan bagi mereka ajal yang tidak ada keraguan padanya, tetapi orang zalim itu enggan melainkan kekufuran.(17.99)
Katakanlah: ”Jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Rabb ku, niscaya kamu tahan dia lantaran takut dibelanjakan, karena adalah mausia itu kikir”.(17.100)
Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa sembilan ayat-ayat bukti, maka tanyalah Bani Israel, ketika datang kepada mereka, lalu Fir’aun berkata kepadanya: “Sesungguhnya aku sangka engkau hai Musa seorang yang terkenal”.(17.101)
Ia berkata: “Sesungguhnya engkau telah ketahui bahwa tidak menurunkan mereka ini melainkan Pemelihara langit dan bumi sebagai penerangan dan sesungguhnya aku yakin hai Fir’aun engkau akan binasa”.(17.102)
Maka ia mau keluarkan mereka dari bumi, lalu kami tenggelamkan dia dan orang yang bersamanya semuanya.(17.103)
Dan kami berkata sesudah itu kepada Bani Israel: “Diamlah di negeri itu, hingga apabila datang perjanjian akhirat, kami datangkan karakter kamu dalam keadaan bercampur”.(17.104)
Dan dengan karakter Yang lengkap kami turunkan dia dan dengan karakter yang lengkap dia turun, dan tidak kami utus mu melainkan sebagai penggembira dan pengancam.(17.105)
Dan Alqur’an itu kami pisah-pisahkan dia, untuk engkau bacakan dia atas manusia atas maktsin dan kami turunkan dia dengan berangsur-angsur.(17.106)
Katakanlah: ”Imanilah karakternya atau tidak kamu percaya, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibaca dia atas mereka, mereka tundukkan muka mereka sambil bersujud.(17.107)
Dan mereka berkata: ”Maha Penggerak Rabb kami, sesungguhnya adalah perjanjian Rabb kami akan diluluskan”.(17.108)
Dan mereka tundukkan muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyu’.(17.109)
Katakanlah: ”Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmaan, dengan apa saja kamu seru Dia, maka Dia mempunyai nama-nama yang tepat, dan jangan engkau keraskan karakter sholat mu dan jangan engkau perlahankan dia, tetapi carilah satu jalan  antara itu”.(17.110)
Dan katakanlah: ”Semua hamdu kepunyaan Allah Yang tidak mempunyai anak, dan tidak ada bagi-Nya sekutu dalam Kerajaan dan tidak ada bagi-Nya penolong lantaran kelemahan, dan menyolokkanlah Dia dengan lebih menyolok.(17.111)
Mekkah, Ahad, 29-4-2012 M, 7 Jumadil akhir 1433 H, pekan ke 5
Catatan kecil:
Katakanlah: ”Kalau ada di bumi malaikat yang berjalan-jalan sebagai penduduk, niscaya kami turunkan atas mereka dari langit seorang malak sebagai rasul”.(17.95)
Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi, dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung.(17.37)
Dan apabila engkau membaca Alqur’an, kami jadikan antara mu dan antara orang-orang yang tidak mengimani karakter akhir itu dinding yang tertutup.(17.45)
Dan kami jadikan atas qalbu mereka tutupan-tutupan supaya mereka tidak mengerti dia, dan pada kuping-kuping mereka sumbatan sehingga apabila engkau sebut dalam Alqur’an Rabb mu saja, mereka berpaling belakang dengan terburu-buru.(17.46)

Komentar

Daftar Isi