107.Surat Al-Maa’uun

107.Surat Al-Maa’uun
(Harta Yang Disimpan)
Surat ke-107, 7 Ayat
Karakter Nama Allah Ar Rahmaanir Rahiim. (107.0)
Apa tidak engkau lihat yang mendustakan peraturan ? .(107.1)
Maka itu yang menghardik anak yatim.(107.2)
Dan tidak berupaya atas makanan orang-orang miskin.(107.3)
Maka kecelakaan untuk orang yang sholat (4).
Orang-orang yang mereka dari sholat mereka berlaku lalai.(107.4-5)
Orang-orang yang mereka berlaku ria (6).
Dan enggan memberi harta yang disimpan(7)
(107.6-7)


Dikoreksi di Mekkah, Rabu, 5-3-2014

Komentar

Daftar Isi